Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § és a 89. § (1) és (4) bekezdése alapján.

Frissítve: 2018-03-14
Anonimizált bírság

Frissítve: 2016-08-03
Anonimizált tűzvédelmi bírság 35510-2237-4-2016.ált

Frissítve: 2016-07-06
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat 35540-1446-3-2016.ált.

Frissítve: 2016-06-27
Anonimizált eljárási bírság határozat 35510/995-9/2016. ált.

Frissítve: 2016-06-21
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat 35540/1076-3/2016. ált.

Frissítve: 2016-06-20
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat 35510/995-5/2016.ált.

Frissítve: 2016-05-06
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat 35510-923-3-2016.ált.

Frissítve: 2016-05-06
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat 35540-913-3-2016 Ált.

Frissítve: 2016-04-26
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat

Frissítve: 2016-04-12
Anonimizált tűzvédelmi bírság határozat Putnok

Frissítve: 2015-07-16
SHINWA

Frissítve: 2015-07-09
NYIRALTÓ Kft

Frissítve: 2015-07-07
Tűzvédelmi bírság

Frissítve: 2015-07-07
MIK Zrt

Frissítve: 2015-04-17
Hőtechnika

Frissítve: 2015-02-23
MO Transport

Frissítve: 2015-02-23
BANDITOTEAM KFT

Frissítve: 2015-01-06
BOR-IS

Frissítve: 2015-01-06
MINDJÁRT FÉL ÖT

Frissítve: 2015-01-06
EPHELIS

Frissítve: 2014-11-18
üzemzavar 2

Frissítve: 2014-11-18
üzemzavar

Frissítve: 2014-11-10
MÁV bírság

Frissítve: 2014-09-03
MÁV

Frissítve: 2014-09-03
SEVESO

Frissítve: 2014-09-03
tájékoztatás

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve: 2014-10-28
Hirdetmények

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A BAZ MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályozása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve: 2022-01-21
Oktatatásszervezés

Frissítve: 2022-01-21
Szakvizsgáztatás

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye

b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,

c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 17.§, 21/2016. BM rendelet

Nincs eltiltott szolgáltató.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1)

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése


Gazdálkodási adatok

A Kbt. 9. § (1)bekezdés h)-i) pontjai apján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Frissítve: 2018-07-17
NKM Földgázszolgáltató Zrt.

Frissítve: 2018-07-17
Fővárosi Gázművek Zrt. 2017.

Frissítve: 2018-07-17
MVM Partner Zrt 2018.

Frissítve: 2018-07-17
MVM Partner Zrt 2017

Frissítve: 2018-07-17
MVM Partner Zrt 2016

Frissítve: 2015-12-21
MOL

Frissítve: 2015-12-21
MVM Partner Zrt.

Frissítve: 2015-12-21
Fővárosi Gázművek Zrt.

Frissítve: 2015-12-21
Popex Bt.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) b) pontja. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) e) pontja. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

Frissítve: 2021-11-25
Közbeszerzési terv 2021. év