Riasztás és tájékoztatás

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb feladata megelőző időszakban a lakosság folyamatos és megfelelő szintű felkészítése, a riasztás feltételeinek kiépítése, majd a riasztást követően a beavatkozás és helyreállítás időszakában a helyzetkezeléshez, a túléléshez szükséges veszélyhelyzeti tájékoztatás biztosítása.
 

A lakosság riasztása katasztrófaveszély, illetve veszélyhelyzet során alkalmazható jelzések összessége, melyek feladata a lakosságot, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető veszély bekövetkezésére történő figyelemfelhívás, illetve az adott helyzetben tanúsítandó magatartási szabályok ismertetése.


A lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása történhet:

 • közérdekű közlemények közzétételével;
 • lakossági riasztó rendszer eszközeivel;
 • technikai feltételek megléte esetén  elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével;
 • helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok);
 • a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételére alkalmas, helyben rendelkezésre álló egyéb eszközökkel (élőbeszéd sugárzására alkalmas kihangosító eszközök, kézi kihangosítók).


Riasztás és tájékoztatás közérdekű közlemények közzétételével

A közérdekű közleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által kiadott tartalommal kell közzétenni, melyet zártrendszerű kommunikációs csatornán továbbít.

A szöveges közlés tartalmazza különösen:

 • a bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét,
 • az esemény várható hatásait,
 • az okozott hatás kiterjedését,
 • a keltett hatás várható időtartamát,
 • a követendő magatartási szabályokat,
 • a további tájékoztatási lehetőségeket.

Riasztás a lakossági riasztó rendszeren keresztül

A lakossági riasztó rendszer a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve területi szervei kezelésében lévő lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató, viharjelző rendszerek és ezek működésével szorosan összefüggő eszközök, berendezések összessége. Elemei:

 • lakossági riasztó végpont: a lakosság légi- és katasztrófariasztására szolgáló olyan berendezés, amely alkalmas a külön jogszabályokban előírt hangképek lesugárzására (szirénák)
 • lakossági riasztó-tájékoztató végpont: az előzőeken túl alkalmas élőbeszéd vagy előre tárolt üzenet lesugárzására (MoLaRi rendszer)
 • viharjelző végpont: a lakosság tájékoztatását szolgáló (a vihar veszélyét előre jelző) olyan eszköz, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási szintnek megfelelő vizuális jelzés leadására alkalmas.
 • speciális végpont: minden olyan eszköz, berendezés, amely az előzőekben felsorolt eszközök működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges (vezérlő központ, átjátszó állomás, monitoring végpont, adatátviteli központ).


A szirénákon leadható jelzések:
 

KATASZTRÓFARIADÓ - 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang 

RIADÓ ELMÚLT - 2x30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel 

MORGATÓ PRÓBA - 6 másodperces felfutó hangjelzés