Az Igazgatóság bemutatása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2000. január 1-i hatállyal került megalakításra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltóparancsnokság, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság összevonásával, mint a két elődszervezet jogutódja.

Katasztrófavédelem


 

Az Igazgatóság a felettes BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) területi szerveként feladatkörében ellátja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében, valamint más jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, továbbá a BM OKF által részére meghatározott feladatokat.

A szervezet egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki a BM OKF főigazgatója alárendeltségében tevékenykedve - az alapító okiratban foglaltak alapján - ellátja az Igazgatóság képviseletét, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott rend szerint:

  • irányítja az Igazgatóság szervezeti egységeinek tevékenységét;
  • ellátja a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyeletét, szakirányítását;
  • gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági engedélyezési és ellenőrzési jogköröket;
  • együttműködik a hazai és határmenti nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, az országos hatáskörű szervek ágazati megyei, regionális katasztrófavédelmi szervezeteivel, valamint az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetekkel.

Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik az igazgató-helyettes, a gazdasági igazgató-helyettes, a humán szolgálatvezető, az ellenőrzési szolgálatvezető, a hivatalvezető, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői, valamint az általuk irányított szervezeti egységek által végzett szakmai tevékenység.

A polgári védelmi főfelügyelő, a tűzoltósági főfelügyelő, az iparbiztonsági főfelügyelő, a katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető és a megyei főügyeleti osztályvezető, valamint az általuk irányított szervezeti egységek által végzett szakmai tevékenység az igazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozik.


Az Igazgatóság különböző szervezeti egységeinek vezetői szakmai elöljárói utasításainak megfelelően – a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint a BM OKF által meghatározott keretek között – irányítják beosztottjaik tevékenységét.


Az Igazgatóság személyi állománya a szervezet megalapítása óta eltelt időszakban folyamatosan – időnként kiemelten veszélyes katasztrófahelyzetekben is – bizonyította szakmai felkészültségét és azt, hogy feladatait a legnehezebb helyzetekben is magas színvonalon képes ellátni.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap