A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai

A polgári védelem működésével, felépítésével, szervezeti struktúrájával kapcsolatos szabályok, a modern kor kihívásaira adandó válaszok tükrében aktualizálásra kerültek. Az új típusú polgári védelem elsősorban a nem háborús veszélyeztetettség szempontjából jelentkező lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatokat látja el. Ennek tükrében a 2012. január 1-jén hatályba lépett katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése érdekében.

A törvény értelmében polgári védelmi feladat:

 • a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
 • a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása;
 • a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás;
 • az egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
 • védelmi célú építmények fenntartása;
 • lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása;
 • gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről;
 • a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
 • a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése;
 • a veszélyelhárítási tervezés, szervezés;
 • közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap