Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2014-09-03
Bemutatkozás

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2022-12-07
Hatósági ügyek leíró adatai

Közzétéve: 2014-09-05
Iparbiztonság

Közzétéve: 2014-09-05
Tűzoltóság

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2022-12-07
Nyilvántartások

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


Közadatok listája

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma. Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2019-01-25
Jogorvoslati tájékoztató

Dátum Megnevezés
2019-01-25
Jogorvoslati tájékoztató

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege. Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások (kulturális közadatok)

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege. Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Képviselő testületi előterjesztések

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól. Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Pályázatok

Aktuális pályázataink

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.

Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Pányok-Nagyhegy adótorony bérlet 01.
Frissítve: 2023-09-11
Pányok hirdetmény 01.

Frissítve: 2023-09-11
1. sz. melléklet Pányok 01.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Pányok-Nagyhegy adótorony bérlet 02.
Közzétéve: 2023-09-11
Pányok hirdetmény 02.

Közzétéve: 2023-09-11
1. sz. melléklet Pányok 02.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Miskolc-Lillafüred Szent István tető adótorony bérlet
Közzétéve: 2023-09-11
Lillafüred hirdetmény

Közzétéve: 2023-09-11
1. sz. melléklet Lillafüred

Jelenleg nincs archivált anyag.

Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Varbóc-Borháztető adótorony bérlet
Közzétéve: 2023-09-11
Varbóc hirdetmény

Közzétéve: 2023-09-11
1. sz. melléklet Varbóc

Jelenleg nincs archivált anyag.

Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Kisgyőr Halomvár adótorony bérlet
Dátum Megnevezés
2023-03-16
1. sz. melléklet Kisgyőr
2023-03-16
Kisgyőr hirdetmény
Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Pányok-Nagyhegy adótorony bérlet
Dátum Megnevezés
2022-10-17
1. sz. melléklet Pányok
2022-10-17
Pányok hirdetmény
Hirdetmény - Ingatlan hasznosítás - Varbóc-Borháztető adótorony bérlet
Dátum Megnevezés
2022-10-17
1. sz. melléklet Varbóc
2022-10-17
Varbóc hirdetmény

Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Frissítve: 2022-06-14
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dátum Megnevezés
2019-01-25
Igénylés
2017-09-15
Tájékoztatás
2015-10-26
tájékoztatás

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás


A közérdekű adatok felhasználása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közzétételi listák

Közzétéve: 2022-11-30
Egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2022-11-30
Különös közzétételi lista


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap