Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.


A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

A jogszabályok megtekinthetők itt és itt.

Az alapító okirat ide kattintva tölthető le, alapító okirat módosítása itt található, a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) ide kattintva tölthető le, míg a korábbi itt található.

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2013. szeptember 1-ig hatályos szövege letölthető ide kattintva.

A 2013. szeptember 2-től hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat innen, míg függeléke innen tölthető le.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata innen tölthető le.


Közzétéve: 2012.08.28.

Frissítve: 2013.09.02.2. A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven


Magyar nyelvű tájékoztató.

Angol nyelvű tájékoztató.


Közzétéve: 2012.10.26.


 

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 
Tűzmegelőzési tevékenység

Iparbiztonság
Tűzoltósági szakterület

Polgári védelem

Illetékességi területek

Tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumok


Az ügyfélfogadás hivatali munkaidőben történik, előzetesen az ügyintézővel időpont egyeztetés szükséges. Az ügyintézők elérhetősége megtalálható a honlapon.


Közzétéve: 2012.10.17.4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


Az adatbázis ide kattintva tölthető le.


Közzétéve: 2012.10.17.5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


A hirdetmények és közlemények ide és ide, valamint ide kattintva érhetőek el.


Közzétéve: 2012.10.17.6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

A kiírt pályázatokról itt, itt, itt, itt és itt találhatók információk.


Közzétéve: 2012.10.17.7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. I. félévében összesen 81 tervezett és terven felül ellenőrzés került végrehajtásra. Ezek közül kiemelt jelentőségű volt a 9 hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoki átadás-átvétel ellenőrzése és a 7 létesítményi tűzoltó-parancsnokság felügyeleti ellenőrzése.


Közzétéve: 2012.10.17.8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


Megtekinthető ide és ide kattintva.


Közzétéve: 2012.10.17.9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakban közérdekű adat megismerési kérelem nem érkezett.

2012. április 1. és 2012. június 30. közötti időszakban közérdekű adat megismerési kérelem nem érkezett.

2012. július 1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakban közérdekű adat megismerési kérelem nem érkezett.

2012. október 1. és 2012. december 31. közötti időszakban közérdekű adat megismerési kérelem nem érkezett.

2013. január 1. és 2013. március 31. közötti időszakban közérdekű adat megismerési kérelem nem érkezett.

2013. április 1. és 2013. június 30. közötti időszakban egy darab közérdekű adat megismerési kérelem érkezett az Igazgatóságra, ami megválaszolásra is került.


Frissítve: 2013.07.01.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap