Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Jelenleg nincs releváns vizsgálat vagy ellenőrzés.

Dátum Megnevezés
2015-10-26
vizsgálatok
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2024-05-13
Mérlegjelentés 2023. IV. negyedév

Dátum Megnevezés
2024-05-13
Mérlegjelentés 2023. III. negyedév
2024-05-13
Mérlegjelentés 2023. II. negyedév
2024-05-13
Mérlegjelentés 2023. I. negyedév
2023-09-28
Mérlegjelentés 2022. IV. negyedév
2023-04-13
Mérlegjelentés 2022. II. negyedév
2023-04-13
Mérlegjelentés 2022. III. negyedév
2022-10-11
Mérlegjelentés 2022. I. negyedév
2022-10-11
Mérlegjelentés 2021. IV. negyedév
2022-07-11
Mérlegjelentés 2021. III. negyedév
2022-04-04
Mérlegjelentés 2021. II. negyedév
2022-04-04
Mérlegjelentés 2021. I. negyedév
2022-04-04
Mérlegjelentés 2020. IV.
2021-08-10
Mérlegjelentés 2020. III.
2021-08-10
Mérlegjelentés 2020. II.
2021-08-10
2020. I. negyedév
2020-08-03
2019. I. negyedéves mérleg
2020-08-03
2019. II. negyedéves mérleg
2020-08-03
2019.IV.negyedéves mérleg
2020-08-03
2019. III. negyedéves mérleg
2020-04-01
2018. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-02
2018. évi I. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-02
2018. évi III. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-02
2018. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-02
2017. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-05-14
2017. év III. negyedéves mérlegjelentés
2018-02-01
2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-11-21
2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-09-15
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-09-01
2016. évi II. negyedéves költségvetés
2017-09-01
2016. évi III. negyedévi költségvetés
2017-02-07
IV. éves mérlegjelentés
2017-02-07
2016. évi I. negyedéves költségvetés
2016-08-03
Mérlegjelentés 2015. III.
2016-08-03
Mérlegjelentés 2015. II.
2016-08-03
Mérlegjelentés 2015 I.
2015-10-26
2013. évi költségvetés
2015-10-26
2014. évi költségvetés
2015-10-26
III. negyedéves mérlegjelentés
2015-10-26
2013. évi beszámoló

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2024-05-13
Foglakoztatási adatok 2023. IV. negyedév
2023-12-29
Foglakoztatási adatok 2023. III. negyedév
2023-09-28
Foglakoztatási adatok 2023. II. negyedév
2023-06-27
Foglakoztatási adatok 2023. I. negyedév
2023-06-22
Foglakoztatási adatok 2022. IV. negyedév
2023-04-13
Foglalkoztatottak 2022. III. negyedév
2022-12-12
Foglalkoztatottak 2022. II. negyedév
2022-10-11
Foglalkoztatottak 2022. I. negyedév
2022-05-17
2021. IV. negyedév
2022-05-12
2021. III. negyedév
2022-05-12
2021. II. negyedév
2021-09-16
2021. I. negyedév
2021-09-09
2020. IV. negyedév
2021-06-02
2020. II. negyedév
2021-06-02
2020. I. negyedév
2021-06-02
2020. III. negyedév
2020-06-10
2019. IV. negyedév
2020-02-13
Foglalkoztatotti adatok 2019. I. negyedév
2019-05-29
Foglalkoztatotti adatok 2018. IV. negyedév
2019-05-09
Foglalkoztatotti adatok 2018. III. negyedév
2018-12-27
Foglalkoztatotti adatok 2018. II. negyedév
2018-10-24
Foglalkoztatotti adatok 2018. I. negyedév
2018-07-17
Foglalkoztatotti adatok 2017. IV. negyedév
2018-03-29
Foglalkoztatottai adatok 2017. III. negyedév
2017-09-21
Foglalkoztatotti adatok 2017. II negyedév
2017-07-26
Foglalkoztatotti adatok 2017. I. negyedév
2017-07-13
Foglalkoztatotti adatok IV. negyedév
2017-05-30
Foglalkoztatotti adatok
2017-02-13
Foglalkoztatottak 2016. II.
2017-02-13
Foglalkoztatotti adatok
2016-08-03
Foglalkoztatottak 2016.I.
2016-08-03
Foglalkoztatotti adataok
2016-05-12
foglalkoztatottak 2015.
2015-11-05
foglalkoztatottak 2013.
2015-11-05
foglalkoztatottak 2014
2015-11-05
Foglalkoztatotti adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Koncessziók

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Az igazagtóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Nincs megjeleníthető adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Frissítve: 2022-05-12
Közbeszerzési terv 2022. év


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap