Járási mentőcsoportok

Ózdi járás 
 
Acél Mentőcsoport
 
Az Acél Mentőcsoport megalakításának célja, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására.
Ózd Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport neve az egykori ózdi kohászok kemény, kitartó munkáját tükrözi.
A 24 főt számláló mentőcsoport tagsága a Borsodnádasd Város önkéntes Tűzoltó Egyesület, Borsodszentgyörgy Község Önkéntes Tűzoltó és Faluszépítő Egyesület, az Éden Vendéglő és Scitovszky Miklós személyszállító egyéni vállalkozásából ál össze.
A mentőcsoport munkáját mikrobusz, autóbusz, gépjármű fecskendő, kismotor fecskendők, szivattyúk, láncfűrészek segítik.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Logisztikai egység

 
A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek képességei nem elegendőek a kárfelszámoláshoz, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.
 
Bázis:
Az Acél Mentőcsoport megalakítási bázisa Ózdi Járási Hivatal (Ózd, Városház tér 1.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
2014. május, Hernád árvíz.
 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Putnoki Járás 
 
Gömör Mentőcsoport 
 
A Gömör Mentőcsoport megalakításának célja, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csoport megalakítása, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Putnok Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport nevét az egykori Gömör vármegye népének területhez ragaszkodása, területvédelme ihlette.
A 20 főt számláló mentőcsoport tagsága Putnok Polgárőr Egyesület, Ragály Polgárőr Egyesület, Molnár Plusz Bt. és a Juhász- Firma Kft. (Havanna étterem).
A mentőcsoport kárhelyszínre történő gyors kijutását személykocsikkal, autóbusszal tudják biztosítani. Az esetleges kimenekítési, kitelepítési feladatokban 3 db autóbusszal tudnak hatékony segítséget nyújtani.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Logisztikai egység

 
A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek képességei nem elegendőek a kárfelszámoláshoz, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.
 
Bázis:
A Gömör Mentőcsoport megalakítási bázisa Putnok Járási Hivatal (Putnok, Kossuth út 5.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
2014. május, Hernád árvíz.
 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Kazincbarcikai Járás 
 
Kazinc Mentőcsoport
 
A Kazinc Mentőcsoport, Kazincbarcika Járás védelmére, valamint a vármegye megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből adódó helyzetek során jelentkező olyan mentési feladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.
 
A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem képesek, vagy nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme azt indokolttá teszi.
 
A csoport neve az ősökhöz, gyökerekhez való ragaszkodást jelzi.
A 27 főt számláló mentőcsoport tagságát a Gór- Mar Tours Kft., a Scribal Kft., a Buffaló étterem, az Izsófalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Föld-Ép-Ker Kft. képezi.
A mentőcsoport munkáját mikrobuszok, autóbuszok, modern nagyteljesítményű munkagépek, tehergépkocsik, tűzoltó szakfelszerelések teszik hatékonnyá.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Logisztikai egység

 
Bázis:
A Kazinc Mentőcsoport megalakítási bázisa Kazincbarcika Járási Hivatal (Kazincbarcika, Fő tér 39.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
2014. május, Hernád árvíz.
 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Edelényi Járás 
 
Bódva Völgyi Mentőcsoport
 
A Bódva Völgyi Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességű erő létrehozása, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a járásban, adott esetben, a vármegyében esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához.
Edelény Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport neve Bódva patak szeszélyeire, a Bódva Völgy veszélyeire, azok odafigyelésére utal.
A 40 főt számláló mentőcsoport tagsága a Bódva Völgyi Katasztrófavédelmi és Speciális Mentőcsoport Egyesületből, a Bodvavölgy-Bau Kft.-ből, a Spiegl-Trans Kft.-ből, a Bandi Travel Kft.-ből és a „A katasztrófavédelem nemzeti ügy” elvét magukénak valló magánszemélyekből áll össze.
 
A szervezet alkalmazására különleges képességei által stabilan lehet számítani, ha más szervek erői, eszközei nem képesek, vagy nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához.
A mentőcsoport munkáját modern, nagyteljesítményű kotrógépek, dózerek, rakodógépek, úthenger, személy és teherszállító gépjárművek, lovak teszik komplexé.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Kutatási-mentési egység
 • Logisztikai egység

Bázis:
A Bódva Völgyi Mentőcsoport megalakítási bázisa Szendrő Polgármesteri Hivatal (Szendrő, Hősök tere 1.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.
   
  A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:
 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Mezőkövesdi Járás 
 
Matyó Mentőcsoport
 
A Matyó Mentőcsoport megalakításának célja, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására, képes hozzájárulni a kárfelszámolásához.
 
Mezőkövesd Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport neve a különlegességre, egyediségre, minőségre, állandóságra utal.
A 30 főt számláló mentőcsoport tagságát a Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület, a Szomolya Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Bükkzsérci Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szilvási Trans Kft. és a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. alkotja.
 
A mentőcsoport rendelkezik személyszállító járművekkel, nagyteljesítményű teherszállító gépjárművekkel, erőgépekkel, földmunka gépekkel, gépjármű fecskendővel, nagyteljesítményű szivattyúkkal.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Logisztikai egység

 
Bázis:
A Matyó Mentőcsoport megalakítási bázisa Mezőkövesd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (Mezőkövesd, Szent László tér 12.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
2014. május, Hernád árvíz.
 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Mezőcsáti Járás 
 
Mezőség Mentőcsoport
 
A Mezőség Mentőcsoport megalakításának célja, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására.
 
Mezőcsát Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport nevét a mezőségi gazdák szorgalma, kitartása, teherbírása, a föld szeretete ihlette.
A 21 főt számláló mentőcsoport tagsága Mezőcsát és környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesületből, a Mezőségi - Gazdák Zrt.-ből, a Mezőcsáti Polgárőr Egyesületből, a Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezetéből és Taskó József egyéni (szállítmányozási) vállalkozásából tevődik össze.
 
A mentőcsoport rendelkezik személyszállító járművekkel, teherszállító gépjárművekkel, nagyteljesítményű erőgépekkel, földmunka gépekkel, gépjármű fecskendővel, tűzoltó szakfelszerelésekkel, egészségügyi szakfelszerelésekkel-, eszközökkel.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

 
Bázis:
A Mezőség Mentőcsoport megalakítási bázisa Mezőcsát és Környéke Tűzoltó Egyesület (Mezőcsát, Szent István út 38/a.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • 2017. április, Bükk rendkívüli havazás
 • 2017. június, Megyaszó jégeső
 • 2019. június, Bogács villámárvíz
 • 2019. június, Gyulaháza, Anarcs viharkár
 • 2019. augusztus, Szögliget jégeső
 • 2020. április-május, Mezőcsát fertőtlenítés
 • 2020. december, Mezőcsát fertőtlenítés
 • 2021. március-május, Mezőcsát fertőtlenítés


A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • A csoport 2018. október 25-én Kesznyéten településen ismételten eleget tett a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Tiszaújvárosi Járás 
 
Sajó Mentőcsoport
 
A Sajó Mentőcsoport megalakításának célja, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására.
 
Tiszaújváros Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport nevét a tűzoltók hivatástudata, fegyelmezettsége ihlette. A tiszaújvárosi tűzoltók hívóneve „Sajó”.
A 21 főt számláló mentőcsoport tagságát a Tiszaújváros Transz Kft., a PATENT ÁRUFUVAROZÓ egyéni vállalkozás, a Hejőbába és Hejőkeresztúr Önkormányzat önkéntesei alkotják.
 
A mentőcsoport rendelkezik személyszállító járművekkel, nagy teherbírású teherszállító gépjárművekkel, nagyteljesítményű erőgépekkel, földmunka gépekkel, daruval.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Logisztikai egység

 
Bázis:
A Sajó Mentőcsoport megalakítási bázisa Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó -parancsnokság (Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
2014. május, Hernád árvíz.
 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október 28. Kesznyéten, újraminősítő rendszerbeállító gyakorlat.

 
Szerencsi Járás 
 
Szerencs Mentőcsoport
 
A Szerencs Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességű erő létrehozása, amely alkalmas olyan veszélyhelyzetek felszámolásában való közreműködésre, ahol más arra hivatott szervek erői, eszközei nem képesek, vagy nem elegendőek a kárfelszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme azt indokolttá teszi.
Szerencs Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport neve a járás székhelyére, annak ismertségére és nevezetességeire utal, annak részesei szeretnének válni.  
A 30 főt számláló mentőcsoport tagságát a Mádi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesületek (Tiszalúc, Taktaszada, Mezőzombor, Tállya, Bekecs) alkotják.
 
A mentőcsoport gépjármű fecskendővel, tűzoltó szakfelszerelésekkel és jelentős szivattyúzási kapacitással rendelkezik.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Felderítő egység
 • Logisztikai egység

 
Bázis:
A Szerencs Mentőcsoport megalakítási bázisa Mádi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (Mád, Rákóczi út 50.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
2014. május, Hernád árvíz.
 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Tokaji Járás 
 
Tokaj Mentőcsoport 
 
A Tokaj Mentőcsoport megalakításának célja, olyan önkéntes mentőcsoport létrehozása, amely alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására.
Tokaj Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport neve önmagáért beszél, Tokaj híressége, a minőség ihlette.
A 23 főt számláló mentőcsoport tagsága a Tokaji Önkéntes Tűzoltó Egyesületből, a Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Zrt.-ből, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tokaji csoportjából és a Roberto Trans Kft.-ből tevődik össze.
 
A mentőcsoport autóbusz, gépjármű fecskendő, szakfelszerelések, egészségügyi szakfelszerelésekkel-, eszközökkel segítik.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

 
A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek képességei nem elegendőek a kárfelszámoláshoz.
 
Bázis:
A Tokaj Mentőcsoport megalakítási bázisa Tokaji Önkéntes Tűoltó Egyesület (Tokaj, Tarcali út 46.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.


A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.

 
Miskolci Járás 
 
Avas Mentőcsoport
 
Az Avas Mentőcsoport, Miskolc Járás védelmére, valamint a vármegye megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből adódó helyzetek során jelentkező olyan mentési feladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.
 
A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem képesek, vagy nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme azt indokolttá teszi.
 
A csoport a nevét Miskolc jelképeként ismert Avas „hegy”-ről, illetve Avasi kilátóról kapta.
A 37 főt számláló mentőcsoport tagságát a ROBERTO TRANS Kft., a Miskolci Renegades Amerikai Futball Csapat, a Vöröskereszt B-A-Z Vármegyei szervezete, a Nimród Baranta Egyesület  és a Baladeum Pub Vendéglátó Kft. alkotja.
 
A mentőcsoport jelentős személyszállító kapacitással, egészségügyi szakfelszerelésekkel-, eszközökkel rendelkezik.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység
 • Egészségügyi
 • Logisztikai egység

 
Bázis:
Az Avas Mentőcsoport megalakítási bázisa B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc, Dózsa György út. 15.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
A mentőcsoport még nem került éles alkalmazásra.


A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. október 18. Miskolc, Nemzeti Minősítés gyakorlat.

 
Sárospataki Járás 
 
Bodrog Mentőcsoport
 
A Bodrog Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességek megteremtése, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Sárospatak Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő önkéntes mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport nevét a kiemelt veszélyforrásként jelentkező Bodrog folyó adta.
A 22 főt számláló mentőcsoport tagságát a Kenézlői Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület képezi.
 
A mentőcsoport elsősorban az élő emberi munkára alapoz, de rendelkezik a csoport szállítását biztosító járművel, tehergépjárművel.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység

 
Bázis:
A Bodrog Mentőcsoport megalakítási bázisa Sárospatak Járási Hivatal (Sárospatak, Kossuth út. 44.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
 

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • Közreműködés a Covid 19 járvány okozta válság kezelésében.
 • Közreműködés viharkárok felszámolásában Viss és Tokaj településeken.
   

A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október hónapban Erdőhorváti településen Nemzeti Újraminősítő gyakorlat sikeres végrehajtása.

 
Cigándi Járás 
 
Bodrogköz Mentőcsoport 
 
A Bodrogköz Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességek megteremtése, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Cigánd Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő önkéntes mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
A csoport a nevét a Bodrogközről kapta, amely a Bodrog és Tisza folyók közt elterülő természetföldrajzi kistáj. A tájegységet a vármegye két nagy folyójának szeszélyei fenyegetik.
A 22 főt számláló mentőcsoport tagságát Cigánd Település Üzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és Karcsa Község Önkormányzata alkotja.
 
A mentőcsoport elsősorban az élő emberi munkában jeleskedik, de rendelkezik a csoport szállítását biztosító járművel, tehergépjárművel, szivattyúval és aggregátorral.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység

 
Bázis:
A Bodrogköz Mentőcsoport megalakítási bázisa Cigánd Járási Hivatal (Cigánd, Fő út 87.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • Közreműködés viharkár felszámolásában (szivattyúzás, fa eltávolítás)


A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október hónapban Erdőhorváti településen Nemzeti Újraminősítő gyakorlat sikeres végrehajtása.

 
Sátoraljaújhelyi Járás 
 
Zemplén Mentőcsoport
 
A Zemplén Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességek megteremtése, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Sátoraljaújhely Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő önkéntes mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport a nevét a veszélyektől védendő, különlegesen szép és gazdag zempléni táj varázslatos hangulata ihlette.
A 22 főt számláló mentőcsoport tagságát a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Nyíri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Bózsvai Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza, Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Füzéri Polgárőr Tűzoltó és Hegyimentő Egyesület és Alsóberecki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képezi.
 
A mentőcsoport elsősorban az élő emberi igénylő tevékenységet tűzte fő feladatának, de rendelkezik a csoport szállítását biztosító járművel, tehergépjárművel, és szivattyúval.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység

 
Bázis:
A Zemplén Mentőcsoport megalakítási bázisa Sátoraljaújhely Járási Hivatal (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • Közreműködés a Covid 19 járvány okozta válság kezelésében (2020).
 • Árvízi figyelőszolgálat ellátása (2023).
 • Közreműködés vízkár elleni védekezésben (2023).
 • Közreműködés eltűnt személy keresésében (2023).


A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október hónapban Erdőhorváti településen Nemzeti Újraminősítő gyakorlat sikeres végrehajtása.

 
Szikszói járás 
 
Szikszó-Turul Mentőcsoport
 
A Szikszó-Turul Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességek megteremtése, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Szikszó Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő önkéntes mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport a nevét az Abaúj és Borsod vármegye határán, az újfalusi parton, a 3-as főút nyugati oldalán álló, a 34. császári és királyi gyalogezred (bajtársak) emlékére állított emlékmű, közismertebb nevén, a "turul"-ról kapta.
A 22 főt számláló mentőcsoport tagságát a Szikszó Polgárőr Egyesület és az Abaújlak - Szanticska Falusi Tűzoltó Egyesület alkotja. 
 
A mentőcsoport elsősorban az élő emberi igénylő tevékenységet tűzte fő feladatának, de rendelkezik a csoport szállítását biztosító járművel, aggregátorral és szivattyúval.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység

 
Bázis:
A Szikszó - Turul Mentőcsoport megalakítási bázisa Szikszó Járási Hivatal (Szikszó, Táncsics út 2-4.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:
 

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • Közreműködés a Covid 19 járvány okozta válság kezelésében.

 
A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. december 12. Szirmabesenyő, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október hónapban Kupa településen Nemzeti Újraminősítő gyakorlat sikeres végrehajtása. 

 
Encsi Járás 
 
Cserehát Mentőcsoport
 
A Cserehát Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességek megteremtése, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Encs Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő önkéntes mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport a nevét Cserehátról kapta. Cserehát az Északi-középhegység részben erdőkkel borított dombvidéke, amely a szlovák-magyar határtól délre, a Bódva és a Hernád között a Sajóig húzódó területen fekszik.
A 22 főt számláló mentőcsoport tagsága Méra Községi Tűzoltó Egyesületből áll.
 
A mentőcsoport elsősorban az élő emberi igénylő tevékenységre specializálódott, de rendelkezik a csoport szállítását biztosító járművel, aggregátorral és szivattyúval.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység

 
Bázis:
A Cserehát Mentőcsoport megalakítási bázisa Encs Járási Hivatal (Encs, Petőfi út 75.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • Közreműködés a Covid 19 járvány okozta válság kezelésében.
   

A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október hónapban Kupa településen Nemzeti Újraminősítő gyakorlat sikeres végrehajtása. 

 
Gönci Járás 
 
Hernád Mentőcsoport
 
A Hernád Mentőcsoport megalakításának célja, olyan képességek megteremtése, amely képes hozzájárulni a kárfelszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.
 
Gönc Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő önkéntes mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből, elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező feladatok ellátására.
 
A csoport a nevét, a lakosságot leginkább veszélyeztető veszélyforrásról, a Hernád folyóról kapta.
A 22 főt számláló mentőcsoportot a Gönc Városi Tűzoltó Egyesület alkotja.
 
A mentőcsoport elsősorban az élő emberi igénylő tevékenységre specializálódott, de rendelkezik a csoport szállítását biztosító járművel, kisteher gépjárművel, aggregátorral és szivattyúval.
 
Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki egység

Bázis:
A Hernád Mentőcsoport megalakítási bázisa Gönc Járási Hivatal (Kossuth Lajos út 71.).
 
A mentőcsoport éles bevetései:

 • 2014. május, Hernád árvíz.
 • Közreműködés a Covid 19 járvány okozta válság kezelésében.

A mentőcsoport által végrehajtott gyakorlatok:

 • 2013. november 21. Mád, rendszerbeállító gyakorlat.
 • A csoport a 2014. évi Hernád árvíznél, éles helyzetben tett eleget a Nemzeti Minősítés követelményeinek.
 • 2018. október hónapban Kupa településen Nemzeti Újraminősítő gyakorlat sikeres végrehajtása.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap