Megyei szolgáltatók és működési területek

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 településéből 283-ban a katasztrófavédelem kéményseprőmesterei és szakmunkásai végzik az égéstermék-elvezetők időszakos tűzbiztonsági felülvizsgálatát és tisztítását.

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig. Megyénkben az Abakémény Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3.) és Zemplén Idegenforgalmi Kft. (3950 Sárospatak, Rákóczi út 58.) lát el szolgáltatási tevékenységet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. §-a alapján a szolgáltató által bejelentett adatok a közhiteles nyilvántartásnak minősülnek a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Az alábbi szolgáltatók ellátási közszolgáltatási területeinek közhiteles hatósági nyilvántartása a lap alján tekinthető meg

 1. Kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem)
 2. Abakémény Kft.
 3. Zemplén Idegenforgalmi Kft.

Kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység csak az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) tett bejelentést követően végezhető.

A bejelentését a szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. mellékletében szereplő adatlapon (az oldalról aljáról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével, megküldésével) teszi meg a tevékenység megkezdése előtt.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft, melyet az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba csak jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel.  Nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes tűzvédelmi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére a bejelentéshez hasonlóan a fentiek szerint.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóság  (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában nem látja el, a tűzvédelmi hatóság a  eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.

Az alábbi szolgáltatók ellátási szolgáltatási területinek közhiteles hatósági nyilvántartása a lap alján tekinthető meg

 1. Abakémény Kft. (megyei székhelyű)
 2. Zemplén Idegenforgalmi Kft. (megyei székhelyű)
 3. Kéményseprő-Globál Kft. (megyei székhelyű)
 4. Kéményseprőipari Kft. (más megyei székhelyű)
 5. FŐKÉTŰSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (más megyei székhelyű)
 6. FUNEL Korlátolt Felelősségű Társaság (más megyei székhelyű)
 7. Hajdú-Bihar Megyei Kéményseprő-ipari Szolgáltató Nyizsnyik Tibor egyéni (más megyei székhelyű)
 8. Kéményseprőipari Kft. (más megyei székhelyű)
 9. Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (más megyei székhelyű)
 10. Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. (más megyei székhelyű)
 11. Szegedi Kéményseprőipari Kft. (más megyei székhelyű)