Kéményseprőipari tevékenységet ellátók vármegyei nyilvántartása

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 358 településéből 343-ban a katasztrófavédelem kéményseprőmesterei és szakmunkásai végzik az égéstermék-elvezetők időszakos tűzbiztonsági felülvizsgálatát és tisztítását.

Azon a 15 településen, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltató végzi a szerződés lejáratáig. Vármegyénkben az Abakémény Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3.), a Zemplén Idegenforgalmi Kft. (3950 Sárospatak, Rákóczi út 58.) és a Kéményseprő-Globál Kft. (3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19.) lát el szolgáltatási tevékenységet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. §-a alapján a szolgáltató által bejelentett adatok a közhiteles nyilvántartásnak minősülnek a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Az alábbi szolgáltatók ellátási közszolgáltatási területeinek közhiteles hatósági nyilvántartása a lap alján tekinthető meg

 1. Kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem)
 2. Abakémény Kft.
 3. Zemplén Idegenforgalmi Kft.
 4. Kéményseprő-Globál Kft.

Kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység csak az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) tett bejelentést követően végezhető.

A bejelentését a szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. mellékletében szereplő adatlapon (az oldalról aljáról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével, megküldésével) teszi meg a tevékenység megkezdése előtt.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba csak jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel.  Nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes tűzvédelmi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére a bejelentéshez hasonlóan a fentiek szerint.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóság  (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában nem látja el, a tűzvédelmi hatóság a  eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.

Az alábbi szolgáltatók ellátási szolgáltatási területinek közhiteles hatósági nyilvántartása a lap alján tekinthető meg

 1. Abakémény Kft. (vármegyei székhelyű)
 2. Zemplén Idegenforgalmi Kft. (vármegyei székhelyű)
 3. Kéményseprő-Globál Kft. (vármegyei székhelyű)
 4. Kéményseprőipari Kft. (más vármegyei székhelyű)
 5. FUNEL Korlátolt Felelősségű Társaság (más vármegyei székhelyű)
 6. Hajdú-Bihar Megyei Kéményseprő-ipari Szolgáltató Nyizsnyik Tibor egyéni (más vármegyei székhelyű)
 7. Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (más vármegyei székhelyű)
 8. Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. (más vármegyei székhelyű)
 9. Szegedi Kéményseprőipari Kft. (más vármegyei székhelyű)
 10. Filantróp Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (más vármegyei székhelyű)

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap