Oktatásszervező nyilvántartásba vétele

A Ttv. 12. § (1) bekezdés e) pontja alapján aki tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni. A bejelentésben - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap