Számlaszámok

TÁJÉKOZTATÓ

a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék, az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről

BÍRSÁG

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot az MÁK által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

 

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmi bírsága tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Piacfelügyeleti bírsága tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Katasztrófavédelmi bírsága katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ADR (közúti)a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

RID (vasúti)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ADN (vízi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ICAO TI (légi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Helyszíni bírsága szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Eljárási bírságaz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Csatornabírság*a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízvédelmi bírsága felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízszennyezési bírság**a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Felszínalattivíz-védelmi bírsága felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízgazdálkodási bírsága vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletKözpontosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Digitális bírsága bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendeletKözpontosított bevételek beszedése számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény szerinti bírságlétfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényKözpontosított bevételek beszedése számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben törvény szerinti bírságaz állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényKözpontosított bevételek beszedése számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

* A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot a területi vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni!

** A bírság 70 %-át a területi vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap