Polgári védelmi szervezetek

Polgári védelmi szervezetek

A békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében fejlesztésre került a polgári védelem rendszere. Az ezen belül adódó feladatok ellátására ismét feladatot látnak el a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeten kívül a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek.

Köteles polgári védelmi szervezetek

A köteles polgári védelmi szervezetek állománya a polgári védelmi kötelezettség alatt álló és az önkéntesen jelentkező személyekből áll, lakóhely szerinti beosztásuk az illetékes polgármester feladata.
A polgári védelmi szervezetek egymásnak mellérendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.

Típus és jelleg szerint az alábbiak különböztethetőek meg:

Központi polgári védelmi szervezet: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője hozza létre olyan szakfeladat ellátására, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel. Felépítéséről és létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

Területi polgári védelmi szervezet: a települési polgári védelmi szervezetek képességét meghaladó polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák létre, felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

Települési polgári védelmi szervezet: községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben kell létrehozni, ha azt a település katasztrófavédelmi besorolása indokolja. Létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

Munkahelyi polgári védelmi szervezet: a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében hozzák létre, tagjait a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki.

Önkéntes polgári védelmi szervezetek

A katasztrófavédelem önkéntes polgári védelmi szervezeteinek első pillérét az önkéntesen jelentkező személyeket adják, akik a polgármester által meghatározott polgári védelmi szervezetben, függelmi rendben teljesítik felajánlott szolgálatukat.
Ezeket a tagokat ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyeket. A velük kapcsolatos elöljárói utasítás nem irányulhat a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására, emberi méltóságának megsértésére, életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott begyakorolja és alkalmazása idején az elöljáró utasításai szerint végrehajtja a számára meghatározott feladatokat.

A második pillért az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek alkotják, amelyek a katasztrófák elleni védekezésben humanitárius jellegű feladatok végrehajtása útján működnek közre. Annak érdekében, hogy a védekezésbe történő bevonásuk szervezetten és hatékonyan történjen, jellemzően a veszélyelhárítási tervekben meghatározott, az adott szervezet profiljához illő feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem önkéntes polgári védelmi szervezeteinek harmadik pillérét az önkéntes mentőszervezetek biztosítják, akik kifejezetten katasztrófavédelmi feladatok ellátása céljából jönnek létre. Az országban működő önkéntes mentőszervezetek akkor vehetnek részt a védekezésben, ha a Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott alapkövetelményeknek megfelelnek. Ezt követően együttműködési megállapodást írnak alá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével, elismerve ezzel annak koordinációs-irányítási jogát.
 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap