ADR alapismeretek

Az ADR áruosztályai ide kattintva tekinthetőek meg.

Okmányok

A veszélyes áruk nemzetközi szállításában kiemelkedő szerep jut az okmányoknak, mert a szállítmány okmányolásának adminisztratív hibája a szállítás zavartalan lebonyolítását akadályozhatja meg. Másrészt a "félrevezető", nem előírásszerűen kitöltött és felhasznált okmányok a szállítás során esetleg beláthatatlan súlyos következményeket eredményezhetnek.

A veszélyes áruk szállításához alapvetően szükséges okmányok a következők: 

 • fuvarokmány;
 • írásbeli utasítás;
 • jármű jóváhagyási igazolás;
 • ADR oktatási bizonyítvány;
 • tisztítási bizonylat;
 • veszélyes hulladék kísérő okmány;
 • különböző engedélyek, határozatok;
 • kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat.

Jelölés és bárcázás

A veszélyes árut szállító járművek megjelölésének eszközei a veszélyt jelző (narancssárga) táblák. A veszélyt jelző tábláknak ADR szerint két fajtája van: szám nélküli (sima) és számos veszélyt jelző tábla.

A veszélyt jelző tábla szerepe egyrészt az, hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson.

A jelzésrendszer további eszközei a veszélyességi bárcák.

A veszélyességi bárcák mérete a küldeménydarabokon 10 x 10 cm-esek. Tartányjárművekre 30 x 30 cm méretű veszélyességi bárcákat kell elhelyezni a tartány két oldalára és a hátsó falára is.

A szállítójármű megjelölését a rakodás megkezdése előtt kell elvégezni. Az árudarabok az ADR által meghatározott jelöléssel, egyes csomagolások csak minősítési jellel ellátva és egyéb kezelési bárcákkal rakhatók fel a szállító járműre.

További szabályok

A veszélyes áruk szállítása esetén alapvető jelentősége van a rakomány megfelelő elhelyezésének, rögzítésének a gépjárművön, tekintettel arra, hogy a járműről esetleg lehulló árudarabok, amelyek veszélyes anyagot tartalmaznak sérülésük révén súlyos károkat okozhatnak.

Az a személy, aki a rá háruló feladatokat a szállítás során (szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be-és kirakodása, beleértve a töltést és ürítést is) nem a jogszabálynak megfelelően végzi, szabálysértést követ el.

Rendkívüli eseményeknél az írásbeli utasítás szerint kell eljárni, általános teendők a következők:

 • leállás a járművel, motor leállítása, áramtalanítás;
 • útbiztosítás;
 • a rendőrség és a katasztrófavédelem azonnali értesítése;
 • a veszélyes áru tovaterjedésének megakadályozása.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap