A Dunától keletre kerültek a vándorkupák

. .

Ahogy tavaly is, az idei esztendőben is a tűzoltónapi rendezvények részeként bonyolították le a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőjét. A megyei fordulók győztesei már pénteken megérkeztek Budapestre, hogy ma eldöntsék, ki a legjobb. Az általános iskolások között végül a Békés megyét képviselő békésszentandrásiak, a középiskolásoknál pedig Bács-Kiskun csapata, a kiskunmajsai „Aranycsapat” hódította el az elsőséget.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség – együttműködve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, a BM Országos Rendőr-főkapitánysággal, a Magyar Honvédség Védelmi Hivatalával, a Magyar Vöröskereszttel, az Országos Polgárőr Szövetséggel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Rádiósok Országos Segélyhívó és Infokommunikációs Egyesülettel – az idén is megrendezte a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny-sorozat országos döntőjét. Ezen a fővárosból és megyénként egy-egy általános és középiskolás csapat, valamint vendégként a szerbiai Bajmokról, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjaiból álló középiskolás csapat vett részt, így összesen negyvenegy egység versenyzett.
 
Az országos döntőt dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő nyitotta meg, aki emlékeztette a fiatalokat: a végeredménytől függetlenül a döntő valamennyi résztvevője már győztesnek tekintheti magát. A tábornok reményét fejezte ki, hogy a most a csapatokban szereplő tanulók kedvet csinálnak diáktársaiknak is az ifjúsági versenyen való részvételhez.
 
Az általános és a középiskolásoknak természetesen az idén is meg kellett dolgoztatniuk az agyukat, az elméleti versenyben a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a veszélyesanyag-ismeret és a tűzmegelőzés témaköréből kaptak kérdéseket. Összesen harmincat, minden helyes válasz egy pontot ért. A válaszokra tíz percük volt.
 
A gyakorlati feladatok felölelték mondhatni a katasztrófavédelem teljes feladatrendszerét. Az ár- és belvíz elleni védekezés, a helyi vízkárelhárítás egyik feladata nyúlgát építése volt. Ehhez a helyszínen rendelkezésre állt a szükséges homok és a zsákok, a feladat „mindössze” annyi volt, hogy szabályos védművet kellett alkotni. Aztán, ha kész volt, le is kellett bontani az építményt. Mindezt persze időre. Emellett egy motoros szivattyút is össze kellett szerelniük a csapatoknak.
 
Ha ifjúsági verseny, akkor természetesen nem hiányozhattak a tűzoltós kihívások sem. A csapatok gurítottak tömlőt, szereltek alapvezetéket, mindezt persze a lehető legszakszerűbben kellett megoldaniuk, ráadásul a stopper is gyorsan pörgött.
 
A versenyek történetében nem először szerepelt az a veszélyes anyaggal kapcsolatos feladat, ahol az UN-szám alapján keresték ki az iskolások a SIX-katalógusból az anyag nevét, majd ismertették annak főbb tulajdonságait. Plusz húztak egy veszélyt jelző bárcát, amiről elmondták, mire is figyelmeztet. Ezután még nagy narancssárga kockák is vártak rájuk, ebből rakták ki annak a veszélyre figyelmeztető táblának a teljes képét, amit korábban kihúztak. Ezen az állomáson mindezek mellett még szabályosan riasztaniuk is kellett a tűzoltókat, beszámolva arról, hogy veszélyes anyag is van a helyszínen.
 
Ahol baj van, ott valószínűleg sérültek is vannak, tehát a feladatok közül nem hiányozhatott az elsősegélynyújtás sem. Itt nemcsak arról volt szó, hogy a csapatoknak fel kellett ismerni a sérülést és szakszerűen el kellett látni a bajba jutott embert, előtte még egy egyszerű védőruhát is kellett ölteni és ilyetén módon beöltözve hordágyon kellett kivinni a sérültet a szennyezett terepszakaszról. A versenyzők dolgát nagyban nehezítette, hogy a sérülteket a Vöröskereszt imitációban jártas fiataljai játszották, teljes átéléssel. Ezzel pedig jókora stresszt róttak az iskolásokra.
 
Activity-ztek is a csapatok, az általános és a középiskolások korosztályuknak megfelelő nehézségű feladványokat kaptak, amit aztán az ismert játék analógiájára vagy körülírtak, vagy elmutogattak, vagy lerajzoltak a csapattagoknak. Egy feladvány kitalálására két perc állt rendelkezésre és minden versenyzőnek vállalnia kellett egy feladatot.
 
A tájékozódási képességet, a térképismeretet is tesztelték a feladatok összeállítói, hiszen az egyik állomáson földrajzi koordináták alapján kellett megmutatniuk a térképen egy nevezetes pontot a versenyzőknek. Itt még arról is számot adtak, mennyire ismerik a viharjelzéseket.
 
A feladatok kiötlői nem feledkeztek meg a környezetvédelem témájáról sem, a csapatoknak ezen az állomáson azt kellett bizonyítaniuk, hogy tisztában vannak a hulladékok, pontosabban a háztartási veszélyes hulladékok kezelésével. Az persze csak az egyik dolog volt, hogy válogatniuk kellett a gondosan összegyűjtött – és természetesen tisztára mosott – szemét között, utána még ügyeskedniük is kellett, hiszen a kiválasztott dolgokat egy közös sítalpon járva vitték el a kijelölt helyig.
 
Voltak olyan állomások is, ahol nem várta feladat a versenyzőket, azonban kötelező volt végigjárniuk ezeket a helyeket is. Így megtekintették, sőt, a szakemberek tájékoztatásából meg is ismerték a Fővárosi Vízművek víztisztító és –zacskózó berendezését, a cég nemzetközi segítségnyújtásban játszott szerepét, átfogó beszámolót hallhattak az önkéntes mentőszervezetekről, arról, milyen vizsgafeltételeknek kellett megfelelniük ezeknek a speciális csapatoknak, és hogy hol, mikor jártak bevetésen. A polgárőrök ismét elhozták a versenyre az úgynevezett részegszemüveget. A tréfás eszközt felvéve az ember úgy érzi magát, mint aki alaposan a pohár fenekére nézett. A viccen túl azonban jó lecke ez arra is, milyen kiszámíthatatlan, koordinálatlan, ezáltal mennyire veszélyes egy ittas ember mozgása.
 
A gyerekek versenyére ellátogatott a belügyminiszter és az országos katasztrófavédelmi főigazgató is. Az eredményhirdetéskor dr. Endrődi István, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke köszönte meg a diákoknak és felkészítőiknek a befektetett munkát, a sok tanulást, a versenyzést.
 
Az idei döntőn végül az általános iskolások között a békésszentandrási Hunyadi János Általános Iskola és Óvoda, a középiskolások között pedig Kiskunmajsa önkéntes tűzoltó egyesületének „Aranycsapata” nyújtotta a legjobb teljesítményt, elhódítva ezzel a szövetség vándorkupáját. Természetesen az idén sem ment haza senki üres kézzel, minden résztvevő kapott valamilyen ajándékot és számos különdíj is gazdára talált.

Eredmények:

Általános iskolások:

1.  Hunyadi J. Ált Iskola és Óvoda, Békésszentandrás                                     222 p.

2.  Jedlik Ányos 12 Osztályos Iskola és Gimnázium, Bp.                                 219 p.

3.  Esze Tamás Tagintézmény, Sátoraljaújhely                                                217 p.

 

Középiskolások:

1.  Kiskunmajsai Aranycsapat ÖTE, Kiskunmajsa                                           228 p.

2.  Batsányi János Gimnázium, Tapolca                                                             223 p.

3.  Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka                                                            221 p.

 

A HM Védelmi Hivatal különdíjat ajánlott fel az elméleti állomáson legjobb eredményt elért csapat részére, amelyet Kocsis Lajos ezredes adott át az Esze Tamás Tagintézmény, Sátoraljaújhely Általános iskolai csapata részére.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 

Fotó: Encs KVK

Szöveg: BM OKF/BAZ MKI


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap