Múltról és jelenről ünnepélyes hangulatban

2013. április 26. 00:00

Tűzoltónapi ünnepség zajlott április 26-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az ünnepségen most először adták át Az év tisztje, Az év zászlósa és Az év tiszthelyettese díjakat, de a hagyományos elismeréseket is a rendezvényen vehették át az arra érdemesek a katasztrófavédelem főigazgatójától.

A felhívójel és a Himnusz után az ünnepség résztvevői egyperces néma főhajtással tisztelegtek az április tizenhetedikén, az Egyesült Államok Texas államában, West városában történt műtrágyagyári robbanásban meghalt áldozatok emléke előtt.
 
Ezt követően Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott Flórián-napi köszöntőt. Mint fogalmazott, miután harmadszor érte ez a megtiszteltetés, felmerült benne a kérdés, hogy beszédében inkább a múlttal vagy inkább a jelennel, a nagy elődökkel és vívmányokkal, esetleg a jelen kihívásaival és a megoldásokkal foglalkozzon. A döntés végül megszületett, és mivel Szent Flórián alakja, illetve gróf Széchenyi Ödön munkássága a tűzoltók előtt ismert, a tábornok inkább a ma lánglovagjaival foglalkozott, hiszen, mint mondta, május negyedike a jelenkor tűzoltóiról, az ő munkájukról, megbecsülésükről szól. Emlékeztetett arra, hogy a szolgálati törvény Szent Flórián több mint 1700 évvel ezelőtti halála napjához köti a tűzoltók hivatalos ünnepnapját, ám a tűzoltónap rangját nem a róla szóló jogszabály adja meg, hanem az, akikről szól, azok az emberek, akik önzetlenül, akár saját egészségüket, testi épségüket is kockára téve mentik, védik az életet, az anyagi javakat a tűz és az elemek pusztításától.
 
Szent Flóriánt azonban semmiképpen sem szabad kihagyni a beszédekből, hiszen alakja példaként szolgál a jelenkor tűzoltói számára, hiszen „az önzetlen segíteni akarás, a hősies bátorság, a bajtársiasság jellemezte, mindezt egy szóval ma hivatástudatnak nevezzük” – mondta Bérczi László. A hivatás gyakorlóit méltán övezi a társadalom elismertsége, ugyanakkor valamennyiük felelőssége, hogy megtartsák és erősítsék a társadalom bizalmát, amely nélkül elképzelhetetlen a tűzoltói feladatok végrehajtása, tette hozzá a főfelügyelő. Mindehhez alapos felkészültségre, folyamatos önképzésre van szükség, hiszen az ipar, a technika, az infrastruktúra fejlődik, azzal lépést kell tartani, a természet, a környezet kihívásaira válaszokat kell találni. Azonban, tette hozzá Bérczi László, van, amit nem lehet megtanulni: a tűzoltói hivatás szeretetét és tiszteletét, a szakma iránti alázatot. Márpedig ezek a tulajdonságok a legfontosabb, ezek nélkül a legjobban felkészült ember sem lesz igazi tűzoltó, hangsúlyozta a tábornok.
 
Az elmúlt 143 év alatt a tűzoltók munkája rengeteget változott, egyre több a feladatuk. Az országos főfelügyelő egy mondást idézett, amely szerint „amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat bontanak.” Az elmúlt csaknem három év változásainak szelét a szakterület vitorlába fogta, fogalmazott a szónok, hiszen ezen idő alatt a megelőző és a mentő tűzvédelem területén egyaránt megteremtették a szükséges jogszabályi hátteret, megkezdték a technikai és az elhelyezési körülmények javítását, ennek következtében ma már egy új, hatékonyabb rendszer működik
 
A tűzoltók társadalma tulajdonképpen egy nagy család, mindegy, hogy tagjai hol dolgoznak a világon, jelentette ki Bérczi László, és egy család életében bizony vannak jó és szomorú napok is. Ilyen szomorú napok azok, amelyeken a hősi halott bajtársakra emlékeznek a tűzoltók, azokra, akik életüket adták, mert tették, amit megfogadtak. Ők tetteikkel tanítottak a többieknek hűséget, hivatástudatot, önzetlenséget, akaratot. Az elhunytak dicsősége mellett gondolni kell az élőkre is, a mindennapi hősökre, vagyis „a családokra, gyermekekre, azokra, akik mindennap izgulnak a tűzoltóért, hazavárják az apát, a társat, a gyermeket, akik gondoskodnak a megnyugtató háttérről, és aki elviselik egy nehéz szolgálat hazacipelt terheit”, mondta a tábornok.
 
Az ünnepi köszöntő után a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének műsorát hallgathatták meg a rendezvény résztvevői. Ezt követően a megjelentek megtekintették Az év tisztje, Az év zászlósa és Az év tiszthelyettese címet elnyerőkről készített filmet, és az érintettek átvették a díjat Dr. Bakondi György tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgatótól.
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a szakmai feladatok végrehajtásában kiemelkedő, és huzamosabb időn át magas színvonalon nyújtott teljesítmény elismeréséként Az év tisztje címet adományozta tűzoltósági kategóriában Csordás János tűzoltó alezredesnek, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadójának, iparbiztonsági kategóriában Cséplő Zoltán tűzoltó alezredesnek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság fővárosi iparbiztonsági főfelügyelőjének, funkcionális kategóriában pedig Halász Imre tűzoltó őrnagynak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztálya vezetőjének.
 
Az év zászlósa címet adományozta tűzoltósági kategóriában Székely Csaba tűzoltó főtörzszászlósnak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának, polgári védelmi kategóriában Kormos László tűzoltó törzszászlósnak, az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság referensének, ügyeletesi feladatokat ellátó kategóriában Antal József tűzoltó zászlósnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Főügyeleti Osztály referensének.
 
Az év tiszthelyettese címet adományozta tűzoltósági kategóriában Bukta Tamás tűzoltó főtörzsőrmesternek, a mezőkövesdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének.
 
Ezután a tábornok további elismeréseket adott át, összesen százhúsz kolléga teljesítményét honorálták valamilyen formában.

Munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként az országos katasztrófavédelmi főigazgató soron kívűl tűzoltó századossá léptette elő kollégánkat, Csionek Csaba tűzoltó főhadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság főelőadóját.
 
Az ünnepség az épület aulájában kialakított emlékhelyen folytatódott, ahol a főigazgatóság, a tűzoltó szövetségek és a szakszervezet, valamint a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőségének vezetői helyeztek el koszorút. Az ünnepséget követően Bakondi György főigazgató mondott pohárköszöntőt. Az altábornagy elsőként gratulált mindazoknak, akik ma valamilyen elismerésben részesültek, és azoknak is, akik ilyet majd megyéjükben vesznek át. A főigazgató köszönetét fejezte ki az állomány többi tagjának is, akik tisztességgel teszik a dolgukat a mindennapokban, vagy éppen veszélyhelyzetben, legyenek hivatásosok vagy éppen önkéntesek. Ezután Bakondi György sem mulasztott el megemlékezni a dicsőséges elődökről és azokról sem, akik akár itthon, akár más országban áldozták életüket mások mentése közben. Végezetül a tábornok annak a reményének adott hangot, hogy az elkövetkező esztendőben minél kevesebb veszélyhelyzet lesz, javulnak ugyanakkor a technikai és egyéb feltételek, valamint az állomány képzettsége. Mindennek nyomán ugyanis, mint mondta, javul a közbiztonság.

Forrás: BM OKF

A kitüntetettek teljes listája innen tölthető le.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap