Ügyféli kérelem írásbeli vagy szóbeli előterjesztésének módjai

Tájékoztató

 

A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásban az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától

2018. január 01-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint módosulnak a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások során alkalmazandó jogszabályok is.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2018. január 01. napjától hatályos 28/B. § szerint a vízügyi hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91/B. § (2) bekezdése szerint a vízvédelmi hatósági eljárásban a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem, hiánypótlás és ügyféli nyilatkozat felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására, valamint a hatósági eljárás során a hiánypótlás és az ügyféli nyilatkozat megküldésére kizárólag írásban van mód, az e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap