2016. június 04. előtt ENGEDÉLY NÉLKÜL létesített vízkivételi létesítmények engedélyeztetése

TÁJÉKOZTATÓ

 a 2016. június 04. NAPJÁT MEGELŐZŐEN ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT VÍZKIVÉTELT BIZTOSÍTÓ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL 

2016. május 20-án megjelent és 2016. június 4-től hatályos a vízjogi szabályok változása folytán a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése, melynek alaőján mentesül a ívzgazdálkodási bírság megfizetése alól a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi VLI. törvény hatálybalépését megelőzően (az 2016. június 04. előtt) vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételit biztosító (pl.: kerti öntözésű kutat) vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

Az elsőfokú engedélyezési eljárások lefolytatásának megismerésére ide kattintva letölthető a TÁJÉKOZTATÓ!

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap