Gazdálkodási adatok

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.


A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók


Elemi költségvetés - 2012.

Elemi költségvetés - 2013.

Korábbi "üvegzseb" adatok

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló


Közzétéve: 2013.04.26.


 

 


2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


Az illetmények megállapítása a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján történik. Az illetményalap összege 2012. és 2013. évben: 38.650.- Ft.

A cafetéria juttatás egységesen bruttó 200.000.- Ft / fő.

A kifizetett szociális segély összege: 1.890.550.- Ft.

A kifizetett beiskolázási segély összege: 1.429.220.- Ft


Személyi juttatások összesített adatai


Közzétéve: 2013.04.26.

 

 

 

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

A 2013. évi adatsor itt található.
Ide kattintva megtekinthető a 2012. évi adat.


Közzétéve: 2013.04.30.

Frissítve: 2013.09.24.

 


4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, TF/HUSK/1001/2.1.2/0009/02 szerződésszámú, „FLOODLOG” projekt.

A projekt rövid leírása ide kattintva érhető el.
A Támogatási Szerződés innen tölthető le.


Közzétéve: 2013.07.05.


 


5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


Az Igazgatóságon közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor, a 2012. és a 2013. évi Közbeszerzési Terv nemleges.


Közzétéve: 2013.04.26.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap