Tartalomjegyzék

Kritikus infrastruktúra védelem

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet 1. § 25. pontja a következő definíciót adja – Kritikus infrastruktúra: Magyarországon található azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmisítése, e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt, jelentős következményekkel járna.

2013. március 1. napján hatályba lépett a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó 65/2013. (III. 8.) általános végrehajtási kormányrendelet. A jogszabály célja egyrészt a létfontosságú rendszerelemek azonosítása, másrészt a kijelölést követő, megfelelő szintű – humán, fizikai és informatikai – védelem biztosítása.

A törvény az alapvető fogalmak meghatározásán túl rendelkezik a nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelemek kijelöléséről, az üzemeltetői biztonsági tervkészítési kötelezettségről, a biztonsági összekötő személy kijelöléséről, a nyilvántartás és ellenőrzés szabályairól, a szankcionálásról.

A létfontosságú rendszerelemek azonosítási és kijelölési szabályait részletesen tartalmazó ágazati jogszabályok hatálybalépését követően az üzemeltetőknek 180 nap áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék az azonosítási jelentéseiket, melyeket az ágazati kijelölő hatóságok az ágazati kritériumok alapján, míg a katasztrófavédelem a horizontális kritériumok alapján vizsgálnak.

ÁGAZATALÁGAZAT
Energiavillamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)
kőolajipar
földgázipar
Közlekedésközúti közlekedés
vasúti közlekedés
légi közlekedés
vízi közlekedés
logisztikai központok
Agrárgazdaságmezőgazdaság
élelmiszeripar
elosztó hálózatok
Egészségügyaktív fekvőbeteg-ellátás
mentésirányítás
egészségügyi tartalékok és vérkészletek
magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok
gyógyszer-nagykereskedelem
Társadalombiztosítástársadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások
Pénzügypénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási infrastruktúrái és rendszerei
bank- és hitelintézeti biztonság
készpénzellátás
Infokommunikációs technológiákinternet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás
vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok
rádiós távközlés
űrtávközlés
műsorszórás
postai szolgáltatások
kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok
Vízivóvíz-szolgáltatás
felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése
szennyvízelvezetés és -tisztítás
vízbázisok védelme
árvízi védművek, gátak
Közbiztonság - Védelemrendvédelmi szervek infrastruktúrái
Honvédelemhonvédelmi rendszerek és létesítmények