Tűzvédelmi Szolgáltató Nyílvántartásba vételéről tájékoztatás

Tájékoztatás

2013. január 2-tól a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek vonatkozásában a székhely/lakcím szerint területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság gyakorolja a szolgáltatás felügyeleti és tűzvédelmi hatósági hatásköröket, végzi a bejelentések és a nyilvántartások kezelését.

A BAZ MKI az alábbi bejelentés-köteles tevékenységek (nyílvántartásba  vétel, hatósági ellenőrzés) felügyeletét látja el:

 1. tűzoltó készülékek karbantartása: székhely / lakóhely szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság,
 2. tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása: székhely / lakóhely szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság,
 3. tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés: székhely / lakóhely szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság,
 4. tűzvédelmi szakvizsgáztatás: székhely / lakóhely szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.

A bejelentéseket a BAZ MKI által ezen honlapon közzétett jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A tevékenység megkezdésének feltétele nem a hatóság által kiállított igazolás kézhez vétele, hanem a bejelentés megtétele, melyet a bejelentő hitelt érdemlő módon tud igazolni.

2012. áprilisi-májusi változások:

 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek közigazgatási hatósági eljárás keretében ellenőrizhetik a tűzoltó készülék karbantartók, beépített tűzjelző, vagy tűzoltó berendezés tervezők, kivitelezők, javítók, telepítők, felülvizsgálók, továbbá a tűzátjelzés fogadó távfelügyeletek tevékenységét.
 • A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezőknek nem kell bejelentést tenniük a BM OKF-re. A róluk vezetett nyilvántartás 2012. december 31-ig a BM OKF honlapján elérhető.
 • A tűzoltó készülék karbantartó műhellyel nem rendelkező tűzoltó készülék felülvizsgálóknak nem kell bejelentést tenniük a BM OKF-re. Őket a BM OKF a tűzoltó készülék karbantartók nyilvántartásából törölte.
 • A tűzoltó készülék felülvizsgálóknak nem kell minőségirányítási rendszert bevezetniük.
 • Az oktatásszervezőknek a tűzvédelmi szakvizsgákról felvett jegyzőkönyvet nem kell a hatóságnak megküldeni, elegendő félévente a szakvizsgát tett személyekről elektronikus úton egy kimutatást benyújtani. Letölthető a: http://regi.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=felugyelet_oktatasszervezok linken.
 • Az oktatásszervezők a tűzvédelmi szakvizsgák bejelentését a hatóság által megadott elektronikus levélcímre is megtehetik.
 • Megváltozott a bejelentésköteles adatok tartalma, melyek alapján azok frissítése a BM OKF honlapján megtörtént.

2013. január változások:

 • Minden bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység a katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe került.
 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek ellenőrzési hatáskört kaptak a tűzoltó készülék karbantartás, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységek vonatkozásában.
 • A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezés és tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység egy új foglalkozási ággal bővült (14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők), továbbá egy foglalkozási ág módosult (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők). Aki az említett foglalkozási ágak szerinti tevékenységet kíván folytatni, az erre vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgát 2013. május 1-ig meg kell szerznie.

2014. január 01-jei változás:

 • A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezés és tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység három új foglalkozási ággal bővült (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.)

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.