Hatósági tevékenység


A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (a továbbiakban: Korm. r.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot első fokú tűzvédelmi hatóságként eljár:
 

  • Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

-        tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

-        tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, területi szervei, hivatásos tűzoltóságai, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó,

-        beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

-        tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete,

-        tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,

-        tűzvédelmi szakvizsgáztatás

  • a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)-g) és k) pontjában meghatározott esetekben,

-        az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

-        a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,

-        a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi,

-        a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,

-        a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

-        az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

-        a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

-        a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

-        tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,

-        a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja,

  • a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során

-        a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,

-        a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárásokat lefolytatja,

  •   az alábbi esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

-        magas építmények,

-        a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

-        a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

-        a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

-        az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

-        a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

  • azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott,
  • a kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenység hatósági felügyeleti eljárásaiban