Tarthatunk-e virágot a társasház folyosóján?

 
Mit és hogyan szabad tárolni a lakóépületek menekülési útvonalain? 


 
2012. november 13-án az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet módosította Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletet (a továbbiakban: OTSZ).Új rendelkezésként jelent meg az OTSZ 592/A. § (2) bekezdése, mely alapján a lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, amennyiben a menekülési útvonalat nem szűkítik le.
Az OTSZ 466.§ (5) bekezdése alapján a menekülési útvonal szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell meghatározni, ami nem lehet kevesebb, mint a (6) bekezdésben meghatározott legkisebb szabad szélesség.
Az OTSZ 466. § (6) bekezdése alapján a menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – az alábbiak:

a) általános esetben 1,10 m;

b) mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében 1,20 m;
 
c) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m. (OTÉK-ból ez kikerült, ezért kellett erről a tűzvédelmi szabályozásban rendelkezni)


 
Ábrákkal illusztrálva