Számlaszámok_2018.05.28-tól


TÁJÉKOZTATÓ

(Módosítás dátuma: 2018.05.28.)

a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék, az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről

B Í R S Á G

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot az MÁK által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

 

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmi bírság

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Piacfelügyeleti bírság

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Katasztrófavédelmi bírság

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ADR (közúti)

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

RID (vasúti)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ADN (vízi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ICAO TI (légi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Helyszíni bírság

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Eljárási bírság

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Csatornabírság*

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízvédelmi bírság

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízszennyezési bírság**

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Felszínalattivíz-védelmi bírság

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízgazdálkodási bírság

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

Központosított bevételek beszedése  számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Digitális bírság

a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

Központosított bevételek beszedése számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény szerinti bírság

létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény

Központosított bevételek beszedése számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben törvény szerinti bírság

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény

Központosított bevételek beszedése számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

 

 

* A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot a területi vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni!

 

** A bírság 70 %-át a területi vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!