Polgári védelmi szakhatósági eljárások


 
  1. A nukleáris létesítmény helykijelölésével, telepítésével, létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, átalakításával, végleges leállításával, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakításával kapcsolatos engedélyezési eljárása
  2. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés katasztrófavédelmi szempontból történő jóváhagyási eljárása
  3. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezési eljárása
  4. A radioaktív anyagok 14/1997. (IX.3.) KHVM rendelete szerinti szállításához szükséges baleset-elhárítási intézkedési terv engedélyezési eljárása
  5. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében nyitott sugárforrás esetén
  6. A radioaktív anyag termelése, előállítása forgalmazása tekintetében
  7. A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében
  8. Radioaktív hulladékok átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében
  9. Az életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek építésével, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárás