Nukleárisbaleset-elhárítási szakterület


A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület szakhatósági közreműködése
Az OAH hatósági eljárásaihoz kapcsolódó nukleáris létesítményekkel összefüggő, a nukleáris létesítmény helykijelölésével, telepítésével, létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, átalakításával, végleges leállításával, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakításával kapcsolatos szakhatósági engedélyezési eljárások rendjét a 112/2011. (VII.4.) Korm. rendelet, a radioaktív anyag termelésével, előállításával, forgalmazásával, tárolásával, használatával, felhasználásával, szállításával és átalakításával kapcsolatos engedélyezési szakhatósági eljárások rendjét a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet szabályozza.

A helyszíni szemle során a szakhatóság ellenőrzi:

 • az eljárási előzményeket,
 • a dolgozók és alvállalkozók negyedévenkénti oktatását a biztonsági rendszerekről és a kiürítésről, valamint azok évenkénti gyakoroltatását,
 • a sugárforrások tárolási helyének megfelelő szintű kijelölését és annak a helyszínrajzon történő megjelenítését,
 • a radiológiai biztonsági követelmények megvalósulását, az elszívó rendszerek működését,
 • a lakosság riasztásának megvalósítását,
 • a tervdokumentációban meghatározott polgári védelmi követelmények teljesülését,
 • a használati előírások teljesülését,
 • a rendelkezésre álló védőeszközök, mérőműszerek nyilvántartásait, felülvizsgálati dokumentumait,
 • közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozását, hozzáférhetőségét,
 • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét (útépítés során útzár, útszűkítés),
 • a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak).

Szakhatósági közreműködés:

- Radioaktív anyagok szállításához szükséges balesetelhárítási intézkedési terv engedélyezési eljárásokban

- Nyitott sugárforrás esetén a radioaktív anyag termelésével, előállításával, forgalmazásával, tárolásával, használatával, felhasználásával, szállításával és átalakításával kapcsolatos eljárásokban

Kapcsolódó hatályos jogszabályok:

 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény),
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.),
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény,
 • Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet,
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
 • A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet,
 • Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: ONER kormányrendelet),
 • az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet.