MentességMentes a polgári védelmi kötelezettség alól:
 • a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy,
 • a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve,
 • a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig,
 • a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig,
 • a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza,
 • aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el,
 • aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.


A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:

 • az országgyűlési képviselő,
 • az európai parlamenti képviselő,
 • az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,
 • a jegyző,
 • a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó,
 • a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,
 • az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,
 • a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
 • az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,
 • a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja,
 • a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,
 • a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,
 • a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.