Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása


Változások a kéményseprésben (2018.01.01-jei változás)

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, valamint a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.

A katasztrófavédelem e települések azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (vagyis a közületi szektorban) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 240 településen a KÉMÉNYSEPRŐ-IPAR SZERV (természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan, valamint társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében) látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet.

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig. Megyénkben az Abakémény Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3.) és Zemplén Idegenforgalmi Kft. (3950 Sárospatak, Rákóczi út 58.) lát el szolgáltatási tevékenységet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. §-a alapján a szolgáltató által bejelentett adatok a közhiteles nyilvántartásnak minősülnek a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Ellátási közszolgáltatási területek közhiteles hatósági nyilvántartása (utolsó frissítés:2019.04.25.)

 1. Kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem) ellátási területe ide kattintva tekinthető meg.
 2. Abakémény Kft. közszolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.
 3. Zemplén Idegenforgalmi Kft. közszolgáltatási területe ide kattintva tekinthető meg.

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység csak az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) tett bejelentést követően végezhető.

A bejelentését a szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. mellékletében szereplő adatlapon (az oldalról aljáról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével, megküldésével) teszi meg a tevékenység megkezdése előtt.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft, melyet az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba csak jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel.  Nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes tűzvédelmi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére a bejelentéshez hasonlóan a fentiek szerint.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóság  (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában nem látja el, a tűzvédelmi hatóság a  eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.

Az alábbi szolgáltatók ellátási szolgáltatási területek közhiteles hatósági nyilvántartása (utolsó frissítés:2019.04.25.ide kattintva tekinthető meg:

 1. Abakémény Kft.
 2. Agria Camino Kft.
 3. FŐKÉTŰSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
 4. Kéményseprőipari Kft.
 5. Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.
 6. Nyizsnyik Tibor egyéni vállalkozó
 7. Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
 8. Zemplén Idegenforgalmi Kft.

          

 A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.

2018.01.01-jei változások

Az év első napján hatályba lép jogszabályváltozás értelmében, a családi házban élők nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontjáról azóló előzetes értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát ekkortól szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval – köztük a katasztrófavédelemmel – a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzési menetrendjétől. A szolgáltató megrendelés alapján végzi el a sormunkában meghatározott feladatokat, amelyek lakosság körében továbbra is ingyenesek maradnak.
 
A lakossági körön kívüli ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – esetében, ahogyan jelenleg is, az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől megrendelésre, díjfizetés ellenében történik az égéstermék-elvezetők vizsgálata.
 

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie.  Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: az osztatlan közös tulajdonú gyűjtőkémények ellenőrzése továbbra is tervezett sormunka keretében valósul meg országszerte. A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
 • a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
 • a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
 • a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) BM rendelet
 • a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
 • a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Frissítve: 2018.08.03.
Törő Attila tű. alez.