Igazgatási szolgáltatási díj


 

 

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet rendelkezései alapján az alábbiakban felsorolt 2012. május 3. után indult hatósági eljárások első- és másodfokú tűzmegelőzési szakhatósági eljárásaiért 13 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

4. Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

5. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

6. A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban

7. Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

8. Éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

9. Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

10. Polgári repülőtér építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

11. Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

A díj megfizetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlája javára átutalással, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Fontos, hogy az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárásnak az eljárás fentiek szerinti megnevezését.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a hatósági eljárás megindítása előtt kell megfizetni. A díj megfizetését az eljáró szerv részére az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.

A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését - amelynek mértéke azonos az első fokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél a fentiek szerint, az eljárás megindításakor köteles igazolni az eljáró szerv részére.

Ha az ügyfél a kérelmet az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor az ügyfelet figyelmezteti - végzésben hiánypótlásra felhívás keretén belül - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére azzal, hogy a díjat fizesse meg. A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget. A hatóság csak akkor keresi meg a tűzvédelmi szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendeletben szabályozott egyes eljárásokért az alábbi igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni:

 Tevékenység

 Hivatkozás

 Szolgáltatási díj összege

 1.

 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemépítéshez

 Kat. 25. § (1);

 

 1.1

 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 R. 10. § (1)

 285 000 Ft

 1.2

 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

 240 000 Ft

 2.

 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építéséhez

 Kat. 25. § (1);
R. 10. § (1)

 240 000 Ft

 3.

 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység végzéséhez

 Kat. 25. § (1);

 

 3.1

 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 Kat. 28. § (1)-(2);

 335 000 Ft

 3.2

 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 R. 10. § (1)

 285 000 Ft

 3.3

 küszöbérték alatti üzem

 Kat. 40. § (1)-(3); Kat. 27. § (3) b);
Kat. 27. § (4)
R. 35. § (1)

 135 000 Ft

 4.

 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem jelentős változtatásához

 Kat. 27. § (3) b);
Kat. 27. § (4)

 285 000 Ft

 5.

 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység ismételt folytatásához

 Kat. 27. § (3) a);
Kat. 27. § (4)

 145 000 Ft

 6.

 Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

 Kat. 28. § (4);

 115 000 Ft

 7.

 Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

 R. 11. § (3)

 115 000 Ft

 8.

 Belső védelmi terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

 Kat. 38. §;
R. 20. § (3)

 75 000 Ft

 9.

 Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

 Kat. 41. § d);
R. 38. §

 75 000 Ft

 10.

 Veszélyes tevékenység azonosítása

 Kat. 40. § (1),
R. 7. §;
R. 33. § (1)

 100 000 Ft

A díj megfizetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlája javára átutalással, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Fontos, hogy az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárásnak az eljárás fentiek szerinti megnevezését.