Kérelem - A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata megállapításainak felülvizsgálatára való jogosultság iránti nyilvántartásba vételhez


A hatósági nyilvántartásba vétel:

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.)  89. § (6d)pontja alapján  „A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:

 1. a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a hatóság részére benyújtja,
 2. büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 3.  a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti, a gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedéllyel rendelkezik,
 4. az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
 5.  a b)-d) pont szerinti feltételek meglétét igazolja.

A gázszerelő a hatósági nyilvántartásba vétel érdekében KÉRELMET (mely innen letölthető) nyújt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazagtósághoz. A kérelem mellékleteként a gázszerelőnek be kell nyújtania:

 1. a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet) szerinti, а gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedélyének másolatát, valamint
 2. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott, általános tételű 3000 Ft-os eljárási illetéket
 3. nyilatkoztatot arra vonatkozóan, hogy az értesítési címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus postacímét az igazgatóság a honlapján közzéteheti,
 4. HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYT, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás alatt
 5. Végzettségtől/ képzettségtől függően:
  • Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítést igazoló iratok;
  • Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítést igazoló iratok;
  • Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítést igazoló iratok;
  • Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítést igazoló iratok;
  • A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultságot igazoló iratok.

Az igazgatóság hatáskörét és illetékességét a kérelmező lakcíme/székhelye állapítja meg. Az igazgatóság a kérelemben és mellékleteiben foglaltakat megvizsgálja, hiányos kérelem esetében hiánypótlási felhívást ad ki a kérelmezőnek.

2. KI VEHETŐ NYÍLVÁNTARTÁSBA ?

 1. Az igazgatóság csak a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2.melléklet 3. pont 3.1. - 3.5. alpontjai szerint a Magyar Engedélyezési Hivatal által nyílvántartott gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára jogosult szakembert vehet nyilvántartásba,
 2. aki hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
 3. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Az egy éves szakmai gyakorlat alapvetően az engedélyen rögzített érvényességi idő vizsgálatával állapítható meg, melyen túl a nyilvántartásba vételi kérelem mellékleteként esetleg benyújtott egyéb igazoló irat is figyelembe vehető.

A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. melléklet 3. pont szerinti csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító képesítések az alábbiak

 

 

Végezhető tevékenység

Végzettség/képesítés

Gyak. idő

3.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági
felülvizsgálata

3.1. Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

3

3.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3

3.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3

3.5. A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember.

 

 

3. Az igazgatóság tájékoztatja a kérelmezőt a nyilvántartásba vételi eljárás eredményéről, mely során a kérelemben foglaltaknak helyt adva nyilvántartásba vesz, vagy hiányos, illetve nem megfelelő tartalmú kérelem esetén a kérelmet elutasítja és a nyilvántartásba vételt megtagadja.

4.  Az igazgatóság intézkedik a szakértői nyilvántartásba vételi kérelemben található adatoknak a nyilvántartásban való rögzítéséről, és a kérelmezőnek megküldi a döntését, valamint a honlapján közzétett szakértői jegyzéket is aktualizálja.

5. A hatósági nyilvántartásból való törlés:

 • A törlés történhet hivatalból, vagy kérelemre indult eljárás alapján.
 • A törlés során a hatósági döntés jogerőre emelkedését követően az igazgatóságnak törölnie kell a szakértőre vonatkozó adatokat a nyilvántartásból, valamint a honlapon található jegyzéket aktualizálnia kell.

6. A hatósági nyilvántartásban szereplő szakértők adatainak aktualizálása:

 • Az aktualizálás kérelemre indult eljárás alapján történik.
 • Az aktualizálás során a hatósági döntés jogerőre emelkedését követően az igazgatóságnak javítania kell a szakértőre vonatkozó adatokat a nyilvántartásában, valamint a honlapon található jegyzéket aktualizálnia kell.

Módosította: Törő Attila tű. alez.
Módosítás ideje: 2014. május 23.