Év végi pirotechnikai elárusítás


A pirotechnikai termékek év végi forgalmazási engedélyezési eljárása során a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az alábbi szempontrendszer alapján végzi az elárusítóhelyek tűzvédelmi előírásoknak történő megfelelőségét:

 • a tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök, felszerelések, tűzoltó vízforrások nyilvántartásai, felülvizsgálati dokumentumait;
 • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét;
 • a tűzoltási felvonulási terület biztosítottságát (útépítés során útzár, útszűkítés);
 • a tűzcsapok (földalatti, földfeletti) meglétét, hozzáférhetőségét, új létesítését, áthelyezését;
 • a tűzjelzés feltételét;
 • tűzoltó készülékek meglétét, mennyiségét, érvényességét; valamint
         a forgalmazáshoz kötődő tárolást biztosító létesítmények esetében:
 • a pirotechnikai raktárépületben, raktárhelyiségben, átmeneti tároló helyen az engedélyező hatóság által meghatározott mennyiségű pirotechnikai termék tárolását;
 • konténer környezetében 16 m-es telepítési távolság meglétét épülettől, fő közlekedési úttól, vasúti vágánytól és más pirotechnikai termékek tárolására szolgáló konténertől;
 • tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőséget;
 • konténertől megközelítési útvonalon mérten 100 méteren belül oltóvízszerzési lehetőségeit (tűzcsapok), továbbá azok felülvizsgálatának (üzemképesség, megközelíthetőség, fagy elleni védelem, előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák) igazolását;
 • szilveszteri árusításra telepített konténertől 5 méterre szalag kordon felállítását;
 • az elárusítóhelynek a konténer ajtónyílásának középvonalától vízszintesen mért 50 m-es sugarú – az ajtónyílás függőleges vetületének vonala előtt elhelyezkedő – félkörön kívüli elhelyezését;
 • konténernél elhelyezett tűzoltó készülékek teljesítményét, mennyiségét.

A konténer telepítési irányával kapcsolatban az alábbiakat vizsgálja az igazgatóság:

 A konténer telepítési irányát úgy kell meghatározni, hogy a konténer ajtónyílásának középvonalától vízszintesen mért 50 m-es sugarú – az ajtónyílás függőleges vetületének vonala előtt elhelyezkedő – félkörön belül építmények kiürítésre szolgáló kijárata, „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezet, továbbá az elárusító hely ne legyen.