Épület- vagy építmény Robbantási tevékenység bejelentése


Épület- vagy Építmény Robbantási Tevékenységének Bejelentése


 
2013. január 30-án a Magyar Közlöny 15. számában megjelent a 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Korm. r.).
 
Épület- vagy építmény robbantásának tervezett időpontját a Korm. r. 5. § (1) bekezdése alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni.
 
A bejelentés megtételéhez a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság itt letölthető formanyomtatványt teszi közzé.  A bejelentést a borsod.titkarsag@katved.gov.hu vagy a 06-46-502-281 fax számon kell megtenni.
 
Jogszabály alapján Épület- vagy Építmény Robbantási Tevékenységének Bejelentése
1. A bejelentést tevő
1.1. neve…………………………………………………………………………………………
1.2. címe…………………………………………………………………………………………
1.3. telephelye …………………………………………………………………………………..
1.4. elérhetősége…………………………………………………………………………………
 
2. A robbantással érintett építmény
2.1. elnevezése……………………………………………………………………………………
2.2. helye…………………………………………………………………………………………
2.3. közművei kiszakaszolásának megoldásai. ………………………………………………….
3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendő létesítmények és azok megóvását szolgáló intézkedések leírása.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése.
………………………………………………………………………………………………………
6. A robbantás ideje: év/hónap/nap, óra:perc. ……………………………………………………..
7. A robbantásért felelős személy
7.1. neve………………………………………………………………
7.2. születési helye és ideje…………………………………………..
7.3. anyja neve……………………………………………………….
7.4. állandó lakóhelye……………………………………………….
7.5. telefonszáma……………………………………………………
8. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben lévő adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………………………………………………………………………………………
 
20…, ……………..hó………nap
 
 
                                                                                           .........…..…......................………………………….
                                                                                           Tevékenységet végző/ Bejelentő (cégszerű) aláírása