Archívum 2Polgármester segítõi felkészítés

Mai napon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében megkezdõdött a polgármester segítõi felkészítés.
Mai napon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében megkezdõdött a polgármester segítõi felkészítés. A foglalkozást Kohánka István mk. pv. ezredes a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, valamint Bojti Imre ny. mk. pv. alezredes Polgári Védelmi Szövetség megyei elnöke nyitotta meg.
 
Az önkéntes szakemberek négy alkalommal hallgatnak különbözõ elõadásokat, majd törzsgyakorlat keretein belül vizsgát tesznek tudásukból.
 
Felkészítések ideje:      2006. október 12.
                                       2006. október 19. (egyben a vizsga napja is)
                                       2006. október 26. (törzsgyakorlat)
 
Felkészítés helye:          B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácsterme.
 
A felkészítés célja, hogy az önkéntes segítõk veszélyhelyzetben szakszerû információval lássák el a védekezésért felelõs helyi vezetõt, polgármestert.
 
A polgármesteri segítõk, akik általában a közigazgatásban tevékenykedtek, önkéntes alapon jelentkeznek a foglalkozásokra. A négy napos elõadássorozat alatt a hallgatók megismerik a megyei veszélyeztetettségét, a katasztrófavédelem szervezeti felépítését, jogi szabályozását, a lakosság védelmének lehetõségeit, veszélyes vegyi és sugárzó anyagok elleni védekezést, a helyreállítás feladatait, okmányrendszerét, lakosság felkészítésének módszereit. Átfogó ismereteket szereznek megelõzési, polgári veszélyhelyzet, mentésszervezési ismeretekbõl.
 
Megyénkben 91 önkéntes polgármesteri segítõ tevékenykedik már az önkormányzatoknál.
Különösen fontos az önkéntes segítõk felkészítése, hiszen az önkormányzati választásokat követõen sok településen új polgármestert választottak meg, esetleges veszélyhelyzet esetén a már felkészített segítõk tudására támaszkodhat a polgármester.

Katasztrófák csökkentésének világnapja

2006. október 11. Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja.

2006. október 11-én 10 órai kezdettel a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében rendezvény kerül megtartásra, melynek fõvédnöke Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

Védnökei:

 • Dr. Mészáros Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzõje
 • Rétközi Ferenc tû. ezredes B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

 

 

A "Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja" rendezvénysorozatról

 

2006. október 11.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a Világnap programjait az "Egyéni és közösségi felelõsségvállalás: Biztonság Másokért, Önmagunkért, a Jövõnkért!" jelmondat jegyében szervezi.

 

A 2006. évi megemlékezés üzenete a következõképp foglalható össze:

 

"Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a tájékoztatás és felkészítés területén mindent megtesz, hogy ráébressze a lakosságot az egyéni és a közösségi felelõsség szerepére a veszélyhelyzetekben, amely a kritikus helyzetekben tudásalapú cselekvést eredményez. Egyetlen szervezet sem lehet képes egyedül az állampolgárok aktív cselekvése nélkül a katasztrófák megelõzésére, enyhítésére. "

 

Az ENSZ 1999. július 23.-ai ülésén, a küldöttek úgy döntöttek, hogy minden év októberének második szerdáját a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjává nyilvánítják.

 

Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelõzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. Az átfogó program célja, hogy az egyes országok tevékenységén keresztül koordinálja a globális erõfeszítéseket, ezáltal hatékonyabbá tegye a katasztrófák megelõzését.

 

A cél megvalósítása érdekében felkérték a tagállamokat, hogy olyan nemzeti bizottságokat hozzanak létre, amelyek egymással és az ENSZ-szel együttmûködve évrõl-évre továbbfejlesztik az említett programot.

 

A 2005. januárban, Japánban megrendezett Katasztrófa Csökkentési Világkonferenca, további fontos határozatokat hozott a megelõzés érdekében és jóváhagyta a következõ évtizedre, a katasztrófák megelõzésének és csökkentésének Általános Cselekvési Tervét. A tervben meghatározták azokat a stratégiai célokat és az ehhez szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a nemzetek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelését. A konferencián kimagasló szerepet betöltõ UN ISDR (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) határozott irányt vett arra, hogy szerepet vállaljon a nemzetközi katasztrófa-csökkentési programok kidolgozásában, megvalósításában, fõleg az alábbi területeken: lakosságtájékoztatás, képzés és oktatás, információ-kezelés és csere. Az említett konferencia eredményeként elfogadták a Hyogoi Nyilatkozatot is, amely a katasztrófákat tekinti fõ akadálynak a fenntartható fejlõdés és a szegénység felszámolásában. Áttekintették továbbá az 1994-ben elfogadott "Yokohamai Stratégia és Cselekvési Terv egy biztonságosabb világért" program végrehajtásának hiányosságait és újabb kihívásait.

 

A nemzetközi szakmai együttmûködés tette lehetõvé az egyes országok számára a különösen kidolgozott, magas színvonalú tudományos eredmények és ismeretek átvételét, illetve azoknak a lakosságvédelemben történõ alkalmazását.

A közelmúlt természeti katasztrófái - árvizek, viharok, földrengések, szárazság, stb. - jelentõs mérete és kiterjedése gyakran államhatárokat is átlépve hatalmas károkat okoztak.

 

Az elemi csapások tönkre tettek gazdasági struktúrákat, elpusztítottak településeket és különösen sújtották az elmaradott országokat, visszavetve - egyébként is nehéz - fejlõdésüket, így azok nemzetközi segítség nélkül nem tudtak volna úrrá lenni a nehézségeken.

 

A katasztrófákat elemezve kimutatható, hogy azok sok esetben nem elkerülhetetlen eseményeket jelentenek, mert kiváltó okait gyakran maga az ember környezetromboló tevékenysége idézi elõ.

 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással összefüggésben hazánk bel- és külpolitikájában, illetve a katasztrófavédelem szakmai tevékenységében egyre erõteljesebb és kiemelkedõen fontos irányvonalat jelentenek a környezetvédelem és biztonság kérdéseinek megoldásai. 


„Rendvédelmi kupa”

Kispályás labdarúgó tornára került sor Kazincbarcikán a KSK tornacsarnokban.

Kispályás labdarúgó tornára került sor 2006. október 6-án Kazincbarcikán 4 csapat részvételével.

 

A csapatok színvonalas, sportszerû mérkõzéseket vívtak.

 

A torna végeredménye:

I.                   BorsodChem Létesítményi Tûzoltóság csapata

II.                Kazincbarcika Rendõrkapitányság csapata

III.             B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata

IV.              Kazincbarcika Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság csapata

 

A díjakat Kocsi Zoltán pv. alezredes, kirendeltség-vezetõ adta át.


A polgármester segítõi felkészítés folytatása

A polgármester segítõi felkészítés keretében törzsgyakorlat. A polgármester segítõi felkészítés keretében törzsgyakorlatra kerül sor.

Ifjúsági katasztrófavédõk versenye Szlovákiában

A Szlovák Köztársaság Besztercebányai Válságkezelõ Központja 2006. október 10-11-én rendezi az ifjúsági katasztrófavédõk versenyét Breznóbányán.

A Szlovák Köztársaság Besztercebányai Válságkezelõ Központja 2006. október 10-11-én rendezi az ifjúsági katasztrófavédõk versenyét Breznóbányán.

 

Sárospatak II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapataMegyénket a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola képviseli, akik megnyerték a borsodi vetélkedést, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen két különdíjat hoztak el.

  

 

A csapat vezetõje: Kohánka István mk. pv. ezredes, a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese.


Veszélyhelyzet Felderítõ Csoport (VFCS) felkészítése

VFCS szolgálatot adó állomány soros felkészítése.

Az éves felkészítési tervnek megfelelõen október 12-én 830 órai kezdettel kerül végrehajtásra a szolgálatot adó állomány soros felkészítése.

 

A felkészítés helyszíne: B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácsterme (elméleti oktatás), valamint mûhelye (gyakorlati oktatás).


ADR ellenõrzés

2006. október 13-án a megyében ADR ellenõrzésre került sor.

8 db jármû került ellenõrzésre az M3-as geleji pihenõjénél. A jármûvek ellenõrzésekor rendellenességeket nem tapasztaltunk. Ütemterv szerint a következõ ADR ellenõrzés október 25-én kerül végrehajtásra.


Katasztrófák csökkentésének világnapja

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében rendezvény került megtartásra.

2006. október 11-én 10 órai kezdettel a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében rendezvény került megtartásra, melynek fõvédnöke Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

Védnökei:

-         Dr. Mészáros Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzõje

-         Rétközi Ferenc tû. ezredes B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

 

Az ünnepségen elismerések, jutalmak kerültek átadásra.

 

A Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség javaslatára Kossuth Díszkardot adományozott Káli Sándor polgármester úrnak a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Rétközi Ferenc tû. ezredes úr.

 

Emlékérmet, ajándéktárgy jutalmat kapott az ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatójától:

-         Balázs Mária szerkesztõriporter (MTI B.A.Z. Megye),

-         Varga Edit szerkesztõriporter (Magyar Katolikus Rádió),

-         Ferenczi László szerkesztõriporter (Tiszaújvárosi Krónika).

 

Emlékérmet, ajándéktárgy jutalmat kapott a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától:

-         Csont Csaba sajtószóvivõ (ÉKÖVIZIG),

-         Veres László sajtószóvivõ (Miskolc Polgármesteri Hivatal).

 

Ajándéktárgy jutalomban részesült az ÖTM miniszterétõl:

-         Lévai Erzsébet közalkalmazott.

 

Jutalomban részesült a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától:

-         Kiss István pv. alezredes,

-         Vadán Lászlóné tû. õrnagy,

-         Kulcsár-Szûcs Evelyn tû. hadnagy,

-         Szabóné Ternák Ilona,

-         Szabóné Okos Anna Mária,

-         Vargáné Daruka Csilla,

-         Bartha István közalkalmazott.

 

 

Katasztrófavédõk versenye Szlovákiában

A magyar csapat megkezdte a versenyt a „Tereptan” állomáson. A következõ állomás a „Vegyvédelmi ismeretek” lesz.

A magyar csapat megkezdte a versenyt a „Tereptan” állomáson. A következõ állomás a „Vegyvédelmi ismeretek”.

 

További állomások:

-         Tûzoltó ismeretek,

-         Egészségügyi ismeretek,

-         Elméleti teszt,

-         Lövészet (gyakorlat).


Felkészítõ foglalkozások

Polgármester segítõi tanfolyam

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a mai napon folytatódott a polgármester segítõi tanfolyam.

 

A hallgatók a tematikának megfelelõen különbözõ elõadásokat hallgattak meg.


VFCS felkészítés

A Veszélyhelyzet Felderítõ Csoport soros felkészítésére került sor Novák László pv. alezredes úr vezetésével.

A Veszélyhelyzet Felderítõ Csoport soros felkészítésére került sor Novák László pv. alezredes úr vezetésével az elõzetes kiképzési terv alapján az újonnan rendszerbe állított mûszerek, mérõ eszközök bemutatásával.


Eredményes verseny

A Szlovák Köztársaság Besztercebányai Válságkezelõ Központja 2006. október 10-11-én rendezte meg az ifjúsági katasztrófavédõk versenyét.

Hazaérkezett a Szlovák Köztársaságból sárospataki diákcsapatunk. Nagyszerû eredményt értek el II. helyezést a nemzetközi versenyen. Gratulálunk a felkészítõknek, valamint a csapat minden egyes tagjának!


ADR ellenõrzés

2006. október 27-én ütemterv szerint a megyében ADR ellenõrzésre került sor.

A 2006. október hó 27-én az M3-as Autópálya geleji pihenõjében, az Autópálya Rendõrség emõdi alosztálya által összehangolt közlekedésrendészeti ellenõrzés keretében 17 db veszélyes anyagot szállító jármûvet ellenõriztünk le.

 

Az ellenõrzések során az ADR-ben elõírt általános célú biztonsági, az írásbeli utasításokban meghatározott, és a szállított áruknak megfelelõ felszereléseket illetve a tûzoltó készülékeket vizsgáltuk.

 

Szabálytalanságot egy esetben állapítottunk meg (tûzoltó készülékek érvényességi idejének lejárta miatt), amit a Mezõkövesdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság helyszíni bírsággal szankcionált.


Felsõzsolcai szélerõmû

2006. október 16-án Felsõzsolca területén szélerõmû használatbavételi engedélyezésére került sor.

2006. október 16-án 10.30 órakor a Felsõzsolca, Bányató 088/1. hrsz-ú ingatlanon elkészült VESTAS V90 típusú 2 MW névleges teljesítményû szélerõmû és csatlakozó létesítményeinek mûszaki átadás-átvételén, valamint használatba vételi eljárásán vettünk részt, mint szakhatóság.

 

2 MW névleges teljesítményû, ami azt jelenti, hogy Onga és Felsõzsolca települések villamos energia ellátását, illetve Miskolc teljes éjszakai áramigényét tudná biztosítani.

 

A toronyba vezetõ lépcsõsorA torony 105 méter magas, háromszor magasabb, mint egy 10 emeletes bérház. Viszont ha a lapátok valamelyike függõlegesen áll, akkor 150 méterre van a föld a szerkezet csúcsától.

A rotorházba való feljutást egy 2 személyes felvonó biztosítja.

 

A csaknem 340 tonna súlyú erõmû a Cervantes nevet kapta.

 

A konzorcium hamarosan megkezdi egy újabb hasonló teljesítményû erõmû építését is.

 

Típusa:

Vestas V90-2MW

Névleges teljesítménye:

2 MW

Toronymagassága:

105 méter

Teljes magassága:

150 méter

Tömege:

336 tonna

Lapátok:

3 darab, egyenként 44 méter, karbonszálas felépítés

Rotor átmérõje:

90 méter


Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Zsebesi László nyugállományú mk. ezredes úr a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság volt törzsparancsnoka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Szövetség tiszteletbeli elnöke, életének 81. évében, 2006. október 18-án elhunyt.


XV. megyei Tûzoltási Szakmai vetélkedõ

2006. október 19. –én megrendezésre került Miskolcon, a diósgyõri tûzoltó laktanyában a XV. megyei Tûzoltási Szakmai vetélkedõ.

2006. október 19. –én megrendezésre került Miskolcon, a diósgyõri tûzoltó laktanyában a XV. megyei Tûzoltási Szakmai vetélkedõ. A vonulós tûzoltók elméletben és gyakorlatban is összemérhették tudásukat. A versenyt a BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezte, ahol a díjazottak oklevelet és kupát vehettek át, illetve a BAZ megyei Tûzoltó Szövetség jóvoltából a legjobbak tárgyjutalom díjazásban részesültek.

 

A verseny egyéni helyezettjei:

 

Irányítói kategória:

1.      Juhász Péter tü. fhdgy. Sátoraljaújhely

2.      Kravjánszki Tibor tü szds. Encs HÖT

3.      Járási István tü. fhdgy. Tiszaújváros

 

Beosztott kategória:

1.      Varga Gábor tü. õrm. Ózd HÖT

2.      Rákos János tü. zls. Szerencs HÖT

3.      Bodnár Tibor tü. zls Szerencs HÖT

 

Gépkocsivezetõ kategória:

1.      Zilahy Imre tü. tzls. Kbarcika HÖT

2.      Hegyi István tü. ftõrm. Szerencs HÖT

3.      Barna Leó tü. ftõrm. Sújhely HÖT

 

 

Csapatverseny végeredmény:

1.      Sátoraljaujhely HÖT

2.      Szerencs HÖT

3.      Szendrõ HÖT

4.      Encs HÖT

5.      Tiszaújváros HÖT

6.      Ózd – Kazincbarcika HÖT

8.      Mezõkövesd HÖT


Temetés

Katonai tiszteletadás mellett, 2006. október 24-én 10.00 órakor, a Miskolci Deszka-temetõben örök nyugalomra helyezték Zsebesi László nyugdíjas honvéd ezredest.

Katonai tiszteletadás mellett, 2006. október 24-én 10.00 órakor, a Miskolci Deszka-temetõben örök nyugalomra helyezték Zsebesi László nyugdíjas honvéd ezredest. Zsebesi László Úr a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság parancsnoka volt 1984-ig, nyugállományba vonulásáig. Ezredes úr nyugállományba vonulása után is aktívan vett részt a polgári védelem, katasztrófavédelem mindennapi életében. Vezetõje volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Szövetségnek, majd örökös tiszteletbeli elnökévé választották.

 

Aktivitására jellemzõ volt, hogy megírta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság életét 1949-1990-ig, emellett számtalan verses kötetet jelentetett meg. Mindig megtalálta a bölcs hangnemet, okos tanácsaival segítette az állomány munkáját.

 

Zsebesi ezredes urat, 2006. szeptember 29-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Miniszter Asszonya 80. születésnapja alkalmából ajándéktárggyal jutalmazta.

 

A temetésen a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nevében Dr. Pataki Iván ny. ezredes, a Hadtudományok kandidátusa búcsúztatta.

 

Zsebesi László nyugdíjas ezredes úr emlékét örökre megõrizzük!

 

Igazgató-helyettes úr javaslatára 2007. március 01-tõl - a Polgári Védelmi Nap alkalmából - az igazgatóság Igazgatói tárgyalója Zsebesi László ezredes úr nevét fogja viselni.


Minisztériumi ünnepség október 23-a alkalmából

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából ünnepséget rendezett 2006. 10. 20-án a tárca központi épületében.

Ünnepi beszédet Ujhelyi István államtitkár mondott, majd - a külföldön tartózkodó miniszter nevében - átadta az elismeréseket.

 

Dr. Lamperth Mónika ezen túlmenõen összesen mintegy 60 polgármestert és más köszszolgálatban dolgozót részesített kitüntetésben, emléktárgy jutalomban, soron kívüli elõléptetésben, más elismerésben.

 

Kiváló szakmai munkájának elismeréséül dísztõr ajándék tárgy jutalomban részesült igazgatóságunk Mentésszervezési osztályvezetõje Csavajda István tû. alezredes.

 

 

 

Gratulálunk kollégánknak!


Röplabda bajnokság

Országos Röplabda Bajnokság került megrendezésre 2006. november 2-án Kecskeméten.

MoLaRi

MoLaRi oktatás, képzés a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Rendszerkezelõi és riasztórendszer képzés kerül megtartásra a Siemens ZRt. Budapest és a Fercom Kft. Békéscsaba közremûködésével a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ügyeleti állománya és a polgári védelmi szervezetek (riasztó szolgálata) részére a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében.

 

MoLaRi – Monitoring Lakosság Riasztórendszer.


MoLaRi

MoLaRi oktatás, képzés a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Rendszerkezelõi és riasztórendszer képzés kerül megtartásra a Siemens ZRt. Budapest és a Fercom Kft. Békéscsaba közremûködésével a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ügyeleti állománya és a polgári védelmi szervezetek (riasztó szolgálata) részére a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében.

 

MoLaRi – Monitoring Lakosság Riasztórendszer.


MoLaRi

MoLaRi oktatás, képzés a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Rendszerkezelõi és riasztórendszer képzés kerül megtartásra a Siemens ZRt. Budapest és a Fercom Kft. Békéscsaba közremûködésével a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ügyeleti állománya és a polgári védelmi szervezetek (riasztó szolgálata) részére a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében.

 

MoLaRi – Monitoring Lakosság Riasztórendszer.


MoLaRi

MoLaRi oktatás, képzés a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Rendszerkezelõi és riasztórendszer képzés kerül megtartásra a Siemens ZRt. Budapest és a Fercom Kft. Békéscsaba közremûködésével a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ügyeleti állománya és a polgári védelmi szervezetek (riasztó szolgálata) részére a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében.

 

MoLaRi – Monitoring Lakosság Riasztórendszer.


MoLaRi

MoLaRi oktatás, képzés a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Rendszerkezelõi és riasztórendszer képzés kerül megtartásra a Siemens ZRt. Budapest és a Fercom Kft. Békéscsaba közremûködésével a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ügyeleti állománya és a polgári védelmi szervezetek (riasztó szolgálata) részére a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében.

 

MoLaRi – Monitoring Lakosság Riasztórendszer.


ADR ellenõrzés

2006. november 15-én ütemterv szerint a megyében ADR ellenõrzésre kerül sor Tiszaújváros térségében.

ÉKÖVIZIG értekezlet

Az ÉKÖVIZIG kiértékelõ értekezletet tart.

Az ÉKÖVIZIG õszi felülvizsgálatának kiértékelõ értekezletét 2006. november 09-én (csütörtök) 9.30 órai kezdettel tartja. Igazgatóságunkat Kohánka István mk. pv. ezredes igazgató-helyettes és Tóth Dezsõ pv. alezredes Polgári Veszélyhelyzetkezelési Osztály osztályvezetõje képviseli.


Tûzoltó szakképzõ tanfolyam

2006. szeptember 18-án tûzoltó szakképzõ tanfolyamot indított a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tanfolyam keretében a tûzoltási- és mûszaki-mentési feladatok ellátására készítjük fel a hallgatói állományt.

 

Az újoncokat Miskolc, Ózd, Tiszaújváros, Sátoraljaújhely és Mezõkövesd Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság állományából iskolázták be, illetve 2 fõ a Tûzoltó- és Mûszaki Mentõ Kft. (Tiszaújváros) alkalmazásában áll. A tanfolyamon összesen 23 fõ vesz részt.

 

A hallgatók 2007. január 23-án Budapesten tesznek vizsgát a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Eredményes vizsgatételt követõen beosztott tûzoltói szolgálatot fognak ellátni. 


Tûzmegelõzési szakmai továbbképzés

2006. november 21-22-én kerül megrendezésre Bogácson a tûzmegelõzési szakág képviselõinek szakmai továbbképzésére.

2006. november 21-22-én kerül megrendezésre Bogácson a tûzmegelõzési szakág képviselõinek szakmai továbbképzésére.

 

Az elõadások között az OKF által tartott továbbképzés tapasztalatairól, átfogó-, utó- és célellenõrzések tapasztalatairól, tûzátjelzés helyzetérõl megyénkben, a KET alkalmazásának gyakorlati tapasztalatairól is szó lesz.

 

Második nap délelõtt a PROMATT Kft. tart bemutatót.

 

A továbbképzés során tûzmegelõzési vetélkedõn adhatnak számot tudásukról a résztvevõk.


Olaszországi vízügyi gyakorlat

A Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Miskolc Megyei jogú Város képviseletében vett részt Olaszországban vízügyi gyakorlaton 2006. november 3-5.

 

A Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Miskolc Megyei jogú Város képviseletében vett részt Olaszországban vízügyi gyakorlaton 2006. november 3-5.

 

A meghívásra Miskolc kistérség, Kassa régió és Beregszászi járás Regione Emilia Romagna tartomány által aláírt együttmûködési szerzõdés keretében került sor. A gyakorlaton közösen a kassai régió delegációjával vettünk részt, pontosítva a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapján a miskolci „Együtt a bajban határok nélkül” munkamûhelyen megfogalmazott közös mentõerõ kialakítását. A gyakorlaton,  a CARPAT Mentõerõ elemei jól szerepeltek, a gyakorlat értékelésén kiemelkedõen jónak értékelték a nemzetközi együttmûködést, és a jelen lévõ szakemberek szakmai tudását, tapasztalatait. Sajnos, az ukrán delegáció vízum okok miatt nem tudott részt venni ezen eseményen, de számukra is eljuttattuk a gyakorlat anyagait, bízva, hogy válsághelyzetben hagyományainkhoz híven továbbra is segítjük egymást, biztosítjuk az itt élõk számára a fenntartható fejlõdés lehetõségét.

 

 

 

Leskó György

MTKPVSZ

szakmai titkára


Szlovéniai munkamûhely

Miskolc Megyei Jogú Város INTERREG III. B Red Code Pályázatának keretében vett részt a városunk szakmai delegációja Szlovéniában Nova Gorica településen a katasztrófavédelmi pályázat munkamûhelyén.

Miskolc Megyei Jogú Város INTERREG III. B Red Code Pályázatának keretében vett részt a városunk szakmai delegációja Szlovéniában Nova Gorica településen a katasztrófavédelmi pályázat munkamûhelyén, november 6-7-én. A munkamûhely keretében a szlovén fél bemutatta az Európai Unió számára fejlesztendõ válsághelyzet-kezelõtervezõ, és reagáló programot, és az olasz vezetõ partner által a Bologna Egyetem segítségével kifejlesztett GIS térinformatikai programot, melynek lehetõségei és magyar területen, Miskolcon való alkalmazása jelentõsen korszerûsíti a katasztrófa válaszreagálás tervezés, szervezés gyakorlatát. A szakmai delegáció véleménye és gazdag szakmai tapasztalata nagymértékben hozzájárult a munkamûhely sikeréhez. Ezen új eljárásmódokat elõször a Miskolcon a pályázat keretében megrendezendõ árvízvédelmi gyakorlat keretében kívánja az EU a projekten keresztül kipróbálni. Ismerve térségünk utóbbi idõben, árvízvédekezésben elért eredményeit és a terület kiemelt veszélyeztetettségét, bízva abban, hogy tovább erõsödik az itt lakók biztonsága.


MoLaRi - Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer

A MoLaRi rendszer három fõ elembõl tevõdik össze: 1. A meteorológiai és vegyi monitoring rendszer. 2. A kommunikációs és informatikai – adatátviteli rendszer. 3. A lakossági riasztó és tájékozató rendszer.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye jellemzõje, a nehézipari jelenlét, melynek egyes ágazatai (kohászat, vasgyártás) jelentõsen visszafejlõdtek, ugyanakkor a vegyipar tovább erõsödött, nemzetközileg is fontos szerepet tölt be.

A technológiák sajátosságai alapján, a megye gazdasága nagy mennyiségben gyárt, használ és tárol veszélyes anyagokat.

A potenciálisan veszélyeztetõ vegyipari gazdálkodó szervezetek Kazincbarcika, Tiszaújváros és Sajóbábony térségében találhatóak.

A veszélyes alapanyagok, termékek szállítása a megye útjain, vasútjain kiemelkedõ veszélyt jelentenek. A megye tranzit megye, nemzetközi és országos fõközlekedési út és vasúthálózatán szállított tranzitveszélyes anyagok mennyisége is veszélyhelyzet tényezõ.

 

A katasztrófavédelem egyik legjelentõsebb projektje a 2006-2012. között megvalósítandó SEVESO II. EU Irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemek környezetében telepítendõ Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi).

 

A megvalósuló rendszer legfontosabb feladata a SEVESO II. EU Irányelvben megfogalmazott egyes követelmények teljesítése, így a veszélyes üzemek által érintett települések lakosságának súlyos ipari baleset esetén történõ azonnali tájékoztatása, riasztása.

 

A MoLaRi rendszer három fõ elembõl tevõdik össze:

 

1. A meteorológiai és vegyi monitoring rendszer.

2. A kommunikációs és informatikai – adatátviteli rendszer.

3. A lakossági riasztó és tájékozató rendszer.

 A megyében elhelyezett érzékelõk


Különleges Barlangi Mentõszolgálat szlovákiai továbbképzése

2006. november 06-11. között Encs PV. Kirendeltség vezetõje a Szlovák-Magyar Állandó Vegyes Bizottság 2006. évi munkatervében foglaltak alapján koordinátori és tolmácsolási szerepkört vállalva részt vett az OKF égisze alá tartozó Különleges Barlangi Mentõszolgálat 7 tagjának szlovákiai továbbképzésén.

2006. november 06-11. között Encs PV. Kirendeltség vezetõje a Szlovák-Magyar Állandó Vegyes Bizottság 2006. évi munkatervében foglaltak alapján koordinátori és tolmácsolási szerepkört vállalva részt vett az OKF égisze alá tartozó Különleges Barlangi Mentõszolgálat 7 tagjának szlovákiai továbbképzésén. A képzés helyszíne Slovenská Lupca volt. A képzést az Alacsony-Tátrai Hegyimentõ Szolgálat instruktorai tartották.

 

2006. november 12-14. között a BAZ MKI igazgatója és Encs PV. Kirendeltség vezetõje részt vett a 9. Magyar-Szlovák Állandó Vegyes Bizottsági Ülésen, amelynek a házigazdája ezúttal Komárom-Esztergom Megye (Tata) volt. Az ülésen mindkét fél részérõl értékelés hangzott el ez elmúlt évi közös tevékenységrõl (gyakorlatokról, szemináriumokról, ifjúsági versenyekrõl), úgy országos, mint regionális, határmenti szinten. Ismertetésre kerültek a múlt év rendkívüli eseményei. Végül a felek elfogadták a 2007. évi Munkatervben foglalt feladatokat. A következõ évben Szlovákiában kerül sor hasonló találkozóra.

 

Ladányi Lóránt pv. szds.


Események

Hernád árvíz

Földrengés

2006. november 23. 08.17-kor Sátoraljaújhely Polgári Védelmi Iroda illetékességi területén kisebb földrengés volt tapasztalható.

2006. november 23. 08.17-kor Sátoraljaújhely Polgári Védelmi Iroda illetékességi területén kisebb földrengés volt tapasztalható.

 

A földrengés észlelésérõl az Irodához több bejelentés érkezett a társzervektõl, közintézményektõl és a lakosság részérõl.

 

A tényt megerõsítette az RSOE honlapján 08.23 órakor közzétett híradás, illetve az MTA GGKI Szeizmológiai Intézet közlése is.

 

Anyagi kárról, személyi sérülésrõl eddig nem érkezett bejelentés.


Polgármesteri felkészítés

2006. november 28-án Fûzérkomlóson a Sátoraljaújhely Polgári Védelmi Iroda Katasztrófavédelmi felkészítést tartott a hegyközi polgármesterek részére.

2006. november 28-án Fûzérkomlóson a Sátoraljaújhely Polgári Védelmi Iroda Katasztrófavédelmi felkészítést tartott a hegyközi polgármesterek részére.

 

A felkészítés célja volt, hogy a Polgármesterek számára megfelelõ ismereteket tudjunk átadni a tûzvédelem, polgári védelem és a katasztrófavédelem szervezeti felépítésérõl, jogszabályi hátterérõl, illetve bemutassuk az illetékességi területünk veszélyeztetettségét.
Felkészüljünk a téli idõjárás okozta veszélyhelyzetekre. A felkészítésen valamennyi település polgármestere megjelent, vagy képviseltette magát.


A felkészítést Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, egyben a Helyi Védelmi Bizottság elnöke nyitotta meg.

A meghívott elõadók között volt:

 • Kohánka István mk. pv. ezredes, a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettese
 • Papp Imre Magyar Közút Kht. Sátoraljaújhelyi Üzemmérnökség vezetõje
 • Pitkó László r. alezredes Sátoraljaújhely Városi Rendõrkapitányság Közlekedési Osztály vezetõje

Külsõ Védelmi Terv gyakorlat

2006. november 29-én 9 órától végrehajtásra került Kazincbarcika és Berente polgármesterének vezetésével közös Külsõ Védelmi Terv gyakorlat.
2006. november 29-én 9 órától végrehajtásra került Kazincbarcika és Berente polgármesterének vezetésével közös Külsõ Védelmi Terv gyakorlat.
A gyakorlat célja az együttmûködõ szervezetek, szervek, Polgári Védelem, Tûzoltóság, Rendõrség, Mentõ Szolgálat összehangolt tevékenységének bemutatása, melyekre egy váratlanul bekövetkezett súlyos ipari baleset esetén kerülne sor.
A gyakorlat a BorsodChem Nyrt. területén feltételezett veszélyhelyzet mûszaki elhárításának bemutatásával kezdõdött. A feladatokat az üzemi, valamint a riasztás szerinti tûzoltóparancsnokságokról érkezett erõk, eszközök hajtották végre. A bekövetkezett baleset feltételezhetõen az üzem kerítését átlépte, ezért vált fontossá a közelben élõ lakosság riasztása, tájékoztatása, védekezési lehetõségeinek ismertetése.

Magyar mentõcsapatok éves felkészítése

November 30-án a kora reggeli órákban mintegy 150 különleges mentõ érkezett a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Ferihegyi úti Raktár- és Kiképzõ Bázisára, hogy részt vegyen a magyar mentõcsapatok éves felkészítésén.

A regisztrációt követõen a csapatok elméleti elõadásokon vettek részt, melyen megismerhették az ENSZ Nemzetközi Kutató és Mentõ Tanácsadó Csoport (UN INSARAG) által kidolgozott legújabb irányelveket, az INSARAG jelölési rendszert, baleset-megelõzési és munkavédelmi oktatásban részesültek. A mentõcsapatok tagjaival ezt követõen ismertették a mai városi kutató-mentõ bemutató gyakorlat tervét, hogy idõben felkészülhessenek a ma elvégzendõ feladatokra.
A gyakorlat feltételezése szerint egy – nem létezõ – szomszédos ország területén 2006. november 30-án éjszaka 2 óra 13 perckor a Richter-skála szerinti 6,7-es erõsségû földrengés történt. A földrengés középpontja egy sûrûn lakott település, és a kora hajnali idõpont miatt az emberek többsége otthonában tartózkodott, így sokan a romok alatt rekedtek. Az épületek jelentõs része összedõlt, vagy romosodott. A feltételezés szerint a lakosság ellátása komoly hiányokat szenved, a közmûvek, közintézmények megsemmisülése, rongálódása miatt. A közlekedési útvonalak tönkrementek, a távközlési eszközök és rendszerek használhatatlanok. A földrengést szenvedett állam erõforrásai nem elegendõek a mentési és ellátási feladatokra, ezért az ENSZ-tõl kértek segítséget.
Hajnali 5 órakor érkezett riasztás a magyar mentõcsapatok részére. A városi kutató-mentõcsapatok (mûszaki mentõk, kutyás személykeresõk, egészségügyi csapatok, légi, és alpin mentõ csoportok, a logisztikai csoport) elindultak a feltételezett földrengés helyszínére.

A nagyszabású gyakorlat elõtörténetéhez hozzátartozik, hogy az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoportja (UN OCHA INSARAG) annak érdekében, hogy a katasztrófa sújtotta országokban történõ mentési feladatokat összehangoltan, biztonságosan és a legnagyobb hatékonysággal tudják végrehajtani, egységes feladat- és követelményrendszert dolgozott ki a nemzeti speciális mentõszervezetek részére.  Az elméleti és gyakorlati felkészítést komoly minõsítõ gyakorlat követi, melyen a nemzetközi bírák szigorú elvárások alapján értékelik az egyes mentõszervezetek alkalmazhatóságát.

2004-ben az OKF égisze alatt kezdõdött meg a magyar mentõszervezetek képviselõi részére az elméleti tanfolyam, melyet gyakorlati felkészítés követett. A folyamat lezárásaként 2005 õszén lezajló komplex kutató-mentõ minõsítõ gyakorlat során a Fõvárosi Központi Rendeltetésû Mentõszervezet, a Magyarországi Mentõcsoportok Szövetsége, a Magyarországi Városi Kutató-mentõ Csapat bizonyította magas szintû felkészültségét. Ugyanakkor a mostani gyakorlat egy másik, az ún. SIPROCI projekt része is. Ez a projekt 3 éve fut, 7 ország 13 partnerszervezetének részvételével. Célja az Európai Bizottság számára olyan javaslatok kidolgozása, amelyek a következõ Polgári Védelmi Akcióprogram során megvalósulásra tervezettek. A projekt magyarországi koordinátora Matyej András, a Polgári Védelemért Alapítvány Kuratóriumának munkatársa. Az alapítvány jelentõs anyagi támogatással járult hozzá a mostani budapesti rendezvény sikeréhez, amely egyébként az utolsó volt a nemzetközi bemutatók sorában.

2007 májusában, Brüsszelben az EU Bizottság Környezeti Fõbiztosának védnöksége alatt kerül sor a SIPROCI záró konferenciájára, az elkövetkezõ Polgári Védelmi Akcióprogram megtervezésére. A mostani kétnapos rendezvény elsõ munkanapján, november 29-én az FPVI Ferihegyi úti bázisán regisztrációval kezdõdött a komplex gyakorlat. A résztvevõ csapatok, a külföldi vendégek, partnerek rendben megérkeztek.

Az elsõ ütemben a résztvevõk elméleti felkészítésére került sor (INSARAG elvek, eljárások, munkavédelem).  A munka a délutáni helyszínbejárással folytatódott. Az Üllõi úti volt szovjet laktanyánál gyakorlati felkészítést is tartottak a csoportok.

A gyakorlaton résztvevõ külföldi partner-szervezetek küldöttségének vezetõi és tagjai: Alexander Radkowski, a lengyelországi Bielsko-Biala tartomány polgári védelmi igazgatója, Marek Raczka, a Bielsko-Biala tartomány polgári védelmi szakértõje, Jaroslav Jedlicka, a csehországi Ceske Budejovicei Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója, Jiri Holub, a Ceske Budejovicei Polgári Védelmi Igazgatóság mentésirányítási osztályvezetõje, Marta Spalenkova, a Ceske Budejovice Polgári Védelmi Igazgatóság szakértõje, Antonio Corpas, a spanyolországi Cordoba Város Önkormányzatának védelmi titkára, Rafael Marques, Cordoba Város Önkormányzatának védelmi vezetõje, Paola Amato, az olaszországi Macerata Provincia védelmi mérnöke, Alberto Gigli, Macerata Provincia Közgyûlésének elnöke, Giordano Piancatelli, Macerata Provincia Polgári Védelmi Szervezetének vezetõ-helyettese, Sotiris Michalopoulos, a Görög Komputer Technológiai Intézet fejlesztõmérnöke, Takis Triantafyllou, Patras  Város Fejlesztési Irodájának vezetõje, Michael Bremer, a németországi Oldenburg Város Tûzoltóságának parancsnoka, Jens Spekker és Jens Gabriel-Jürgens, az  Oldenburgi Tûzoltóság  osztályvezetõi, Lorenzo Santuliana, az olaszországi Trento Provincia védelmi titkára, Maria Nygren, az EUROcentro projekt koordinátora, Claudio Carlone, az  EUROcentro projekt koordinátora.

A gyakorlat második napja, még pontosabban: ennek bemutató szakasza nagyon jól – ebéddel – kezdõdött. Ezt követõen Benkovics Zoltán pv. dandártábornok fõtanácsos, az FPVI igazgatója köszöntötte a résztvevõket és adott tájékoztatást a gyakorlat logisztikai biztosításának elemeirõl. (Irányítási, parancsnoki létesítmények, sátrak berendezések, Integrált Mobil Monitoring és Tevékenységirányítási Rendszer, mobil kórház,  víztisztító részleg, élelmezési részleg, áramfejlesztõ aggregátok stb.) Az egész „bázis” oly módon volt telepítve, hogy a feltételezés szerinti „súlyos földrengés” esetére, a mentésre, az orvosi és más ellátásra és funkciókra minden berendezés és eszköz rendelkezésre álljon.

Tekintettel bonyolultságára az Integrált Mobil Monitoring és Tevékenységirányítási Rendszert külön is bemutatta Rinyu Ferenc, a rendszert létrehozó QUALI-TOP Kft. ügyvezetõ igazgatója. Ennek a rendszernek a leglátványosabb eleme, a kamerával felszerelt kis helikopter, amely az egész gyakorlat idején felderítésre használható videofelvételt küldött a lenti számítógépre. A képet egy nagy falfelületre vetítették ki. Ezzel már el is érkeztünk a kétnapos rendezvény központi eseményéhez, a bemutató gyakorlathoz. Ennek minden mozzanatát Kocsik Pál pv. alezredes, az FPVI Szervezési és Alkalmazási Osztályának a vezetõje kommentálta, közvetítette, amit Habuda László pv. alezredes, az FPVI Mentésirányító Csoportjának vezetõje fordított angolra a külföldi vendégek számára.  A foglalkozásokon, mint elõadó és hallgató vett részt Kohánka István mk. ezredes igazgató-helyettes és Leskó György mk. alezredes Miskolc kirendeltségvezetõje.

A gyakorlat feltételezése szerint egy – nem létezõ – „szomszédos ország területén a Richter-skála szerinti 6,7-es erõsségû földrengés történt. A földrengés középpontja egy sûrûn lakott település, és a kora hajnali idõpont miatt az emberek többsége otthonában tartózkodott, így sokan a romok alatt rekedtek. Az épületek jelentõs része összedõlt, vagy romosodott”. A feltételezés szerint „a lakosság ellátása komoly hiányokat szenved, a közmûvek, közintézmények megsemmisülése, rongálódása miatt. A közlekedési útvonalak tönkrementek, a távközlési eszközök és rendszerek használhatatlanok. A földrengést szenvedett állam erõforrásai nem elegendõek a mentési és ellátási feladatokra, ezért az ENSZ-tõl kértek segítséget. A kárhelyszínen a csapatok önálló - döntnökök által ellenõrzött - kutatási és mentési feladatokat hajtottak végre. Az elején egy komplex, – több USAR (URBAN SEARCH AND RESCUE) városi kutató-mentõ team bevonásával zajló felderítésére, kutatására került sor. Ehhez sok minden más mellett légkalapácsot, betonvágó eszközöket is bevetettek. Ezeken túl a sérültek felkutatása helikopteres légi felderítéssel, kutyás és elektronikus felderítõ eszközökkel, az épületelemek megbontásával történt. Ezután következett a „bajbajutottak” kimenekítése a romok alól, az épület felsõ szintjeirõl alpin technika és különbözõ speciális mentési eljárások alkalmazásával. A kárterület közelében felfújható dupla falú sátrakból egy ún. TRIAGE (sebesült osztályozó) pontot is felállítottak a speciális mentõk. Elõször ide szállították „a kimentett sérülteket” négykerekû motorok, azaz quadok segítségével. „A súlyosabb sérülteket”  aztán a Fõvárosi Központi Rendeltetésû Mentõszervezet mobil orvosi segélyhelyére, a tábori mobil kórházba szállították. 

Mindent a mentõszervezet mozgó vezetési pontjából koordináltak és irányítottak parancsnokok mûholdas és URH híradó rendszeren keresztül. Összegezve a látottakat elmondhatjuk, hogy volt itt minden, amire egy valószínûsíthetõ súlyos földrengés esetén szükség lehet: kiterjedt tûz oltása, kutyás felderítés és kutyás mentés, a  mentõk közlekedése le s fel  a magas függõleges falon, a többemeletes épület szintjei között, köteles mentés,  épületbontás, betonelemek darabolása elvontatása,  mentés a romok alól, a magasból stb. A gyakorlat tehát igen látványos és mozgalmas volt. 


Külsõ Védelmi Terv Gyakorlat Tiszaújvárosban

A Tiszaújvárosi Polgári Védelmi Kirendeltség és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság munkamûhellyel egybekötött külsõ védelmi terv gyakorlatot rendez

A Tiszaújvárosi Polgári Védelmi Kirendeltség és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság munkamûhellyel egybekötött külsõ védelmi terv gyakorlatot rendez.

 

Az elsõ napon, december 7-én a résztvevõk elméleti elõadásokat hallgatnak meg, majd december 8-án Tiszaújváros-Tiszapalkonya településeken gyakorlat végrehajtására kerül sor.


Veszélyelhárítási Összesített Terv

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felülvizsgálta és modernizálta a 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet elõírásainak megfelelõ Veszélyelhárítási Összesített Tervét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felülvizsgálta és modernizálta a 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet elõírásainak megfelelõ Veszélyelhárítási Összesített Tervét.

 

A terv több hónapos tervezõ, szervezõ és adatgyûjtõ munkát követõen a mai kor követelményeinek megfelelõ web felületen és hagyományos írott formátumban is elkészítésre került.

 

A terv modernizálásában munkacsoportok vettek részt, akik a veszélyeztetettségi tényezõk jellemzõit dolgozták ki.

 

Saját véleményezés és módosítások végrehajtását követõen egyetértés céljából az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságra 2007. január 2-áig kerül megküldésre, melyet egyetértést követõen a B.A.Z. Megyei Közgyûlés Elnöke hagy jóvá 2007. január 15-ig.

 

A modernizált terv webes megjelenítése gyorsítja a döntés elõkészítési munkálatokat, gyorsabb és pontosabb hozzáférést biztosít az adatokhoz a megyei ügyeleten.


Kárenyhítési határidõ módosítás

A Magyarország folyóin 2006. tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendeletet módosító 241/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint "A károsultnak a biztosítási, illetve WMA szerzõdéskötést legkésõbb 2006. december 31-ig igazolnia kell az önkormányzat felé."


Bemutató osztályfõnöki óra

2006. november 30-án a helyi Hunyadi Mátyás Általános Iskola rendezésében egy bemutató osztályfõnöki órára került sor.

2006. november 30-án a helyi Hunyadi Mátyás Általános Iskola rendezésében egy bemutató osztályfõnöki órára került sor, melynek témája a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi oktatása volt.

 

A város valamennyi iskolájából megjelent pedagógusok részére egy ezen területen már sok sikert elért  tanárnõ, Kovács Józsefné adott módszereket és ötleteket az általános iskolás gyerekek katasztrófavédelmi ismereteinek bõvítésének lehetõségeirõl.

 

A közel 60 perc alatt sikerült- a gyerekek aktív közremûködésével- feldolgozni a különbözõ katasztrófa típusokkal illetve a Sajószentpétert fenyegetõ veszélyforrásokkal kapcsolatos témaköröket.

 

A jelenlevõk (pedagógusok, pv. szakemberek) egyöntetû véleménye szerint, a bemutatón látottak-hallottak, kiegészítve egy részletesen kidolgozott oktatási segédanyaggal alkalmasak arra, hogy az osztályfõnökök a saját maguk által tervezett óraszámban, színvonalas és hasznos órákat tudjanak tartani.


(TÛZ)VESZÉLYES ÜNNEPEK

A tûzoltóság sajnos minden évben találkozik „karácsonyfatüzekkel”, s nagyon ritka eset az, amikor csak a fa, illetve annak közvetlen környezete károsodik. Sajnos jellemzõ, hogy a meggyulladt fenyõ tüze az egész szobára, annak valamennyi berendezésére átterjed.

A tûzoltóság sajnos minden évben találkozik „karácsonyfatüzekkel”, s nagyon ritka eset az, amikor csak a fa, illetve annak közvetlen környezete károsodik. Sajnos jellemzõ, hogy a meggyulladt fenyõ tüze az egész szobára, annak valamennyi berendezésére átterjed.

 

A karácsonyfát ne a függönyök közvetlen közelébe helyezzék el, a fa ne akadályozza a közlekedést, és a menekülési lehetõséget. A kijáratok mindig legyenek szabadok.

 

A fõ veszélyforrást, a gyantatartalma miatt egyébként is jól égõ fenyõ kiszáradása okozza. A karácsonyra szánt fákat már hetekkel az ünnep elõtt kivágják, s a száraz levegõjû, fûtött lakásokban a gyantásodási és a száradási folyamat – a vízbe történõ állítás ellenére is – felgyorsul. Az ilyen fák a legkisebb hõ hatására azonnal meggyulladnak és nagy hõfejlõdés közepette teljes felületük lángba borul.

 

A kiszáradt fenyõkre a legnagyobb veszélyt természetesen a rájuk helyezett, nyílt lánggal és parázslással égõ gyertyák és csillagszórók jelentik. Bár ezeket egyre kevesebben gyújtják meg a fán.

 

Igaz, hogy a karácsonyfára szerelt elektromos hálózatról üzemeltetett égõknek, égõfüzéreknek is megvannak a maguk veszélyei, de ezek messze alatta maradnak a nyílt lángú eszközökének.

 

Célszerû készenlétben tartani tûzoltó készüléket. Fenyõfa kezdeti tüze vízzel viszonylag jól oltható, természetesen az égõsor áramtalanítását követõen. Fölöslegesen ne kockáztassa testi épségét. Tûz esetén haladéktalanul értesítse a tûzoltóságot a 105-ös telefonszámon.

 

A legtöbb helyen még áll a karácsonyfa, amikor ránk köszönt az újév. Szilveszter éjjelén a lakások ablakából vagy erkélyrõl kidobott égõ csillagszórók jelentenek tûzveszélyt. Nem egy alkalommal gyulladt már meg az alsóbb erkélyeken tárolt éghetõ anyag egy-egy rosszul sikerült dobás vagy váratlan széllökés eredményeként.

 

Ugyancsak tüzet okozhatnak a különbözõ kis tûzijátékok (II.), amelyeket hatósági engedély nélkül is használhatunk december 31-én 18.00 órától 2007. január 01-jén 06.00 óráig.

 

Gyakran elõfordul, hogy egy-egy baráti társaság hétvégi házakban jön össze Szilveszterkor. Az ilyen közös ünneplések esetében problémákat okozhat a helyszínen lévõ, ritkán használt, nem mindig üzembiztos tüzelõ-, fûtõberendezések – esetleg – szabálytalan használata, valamint ezek hiányában a nyílt tûzrakások.

 

A rossz tûzhelyek, azok nem megfelelõ ismerete, a füstgáz elvezetésében fellépõ hibák mind-mind tûz okozói lehetnek és életveszélybe sodorhatják az önfeledten ünneplõket, illetve a hajnalban nyugovóra térõ társaságot.

 

Anélkül, hogy a különbözõ üzemû tüzelõ-, fûtõberendezések használatára vonatkozó részletes szabályokat felsorolnánk, mindenkinek ajánljuk a berendezés elõzetes kipróbálását. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy az esetleges hibák az utolsó pillanatban derüljenek ki, amikor az „emelkedett hangulat” egyébként is akadályozza azok felismerését.

 

Bízva abban, hogy a fenti tanácsokat mindenki betartja, s az új esztendõt egyetlen családnak sem kell kiégett lakásban, üszkös romok között kezdeni, valamennyi olvasónak eredményekben gazdag új évet kíván a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Lakosságfelkészítés Miskolc

Az éves felkészítés keretében 2007. január 18-án 11.00 órai kezdettel Miskolc Helyi Védelmi Bizottság, a városi tõrzs állománya, egyéb meghívottak részére Az éves felkészítés keretében 2007. január 18-án 11.00 órai kezdettel Miskolc Helyi Védelmi Bizottság, a városi tõrzs állománya, egyéb meghívottak részére, a katasztrófák, káresemények elleni védekezés, az állampolgárok biztonságának és a közösségnek fejlõdésének integrálása az INTERREG III. B RED CODE pályázat fõ célkitûzése az elõadás, felkészülés fõ témája.

Polgármester felkészítés Gesztely

A polgármesterek felkészítése éves szinten csoportokban, területi bontásban kerül sor. A polgármesterek felkészítése éves szinten csoportokban, területi bontásban kerül sor. Az elsõ alkalom 2007. január 23-án 11.00 órától kezdõdik Gesztely település Polgármesteri Hivatalában, ahol Hernádmenti települések polgármesterei vesznek részt a felkészítésen.

Nyugállományba vonulás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2007. január 11-én két kiváló tûzoltó kollégától búcsúztunk el ünnepélyes állománygyûlés keretén belül.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2007. január 11-én két kiváló tûzoltó kollégától búcsúztunk el ünnepélyes állománygyûlés keretén belül. A két kolléga 2006. december 30-án nyugállományba vonult. Az állománygyûlés díszparancs felolvasásával kezdõdött, majd Rétközi Ferenc tû. ezredes igazgató úr méltatta a két búcsúzó kollégát.

 

Kevi Andrásné tû. õrnagy asszony, aki 1986-tól tényleges hivatásosként a megyei tûzoltóparancsnokság, majd a katasztrófavédelmi igazgatóság állományát erõsítette, különbözõ beosztásokban. Keviné Éva, mindig csendesen, kiegyensúlyozottan viselkedett és tette dolgát. A munkájára jellemzõ viselkedés meghatározta a kollektívához való viszonyát is, szerették, tisztelték.

 

Csavajda István tû. alezredes úr, több mint 30 évet szolgált hivatásos állományban. Munkáját jó színvonalon, szakmai hozzáértéssel végezte. Kimagasló eredményei voltak, a megyei tûzoltó sport tevékenység irányában. Tûzoltó múltja, szakmai tevékenysége hozzájárult a katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai elismertségéhez. A kollektíva szerette, becsülte, mindig lehetett tanácsot kérni tõle.

 

A két kolléga sok szép ajándékot kapott az állománytól, és hangulatos ebéddel, estébe nyúló beszélgetéssel köszöntünk el Évától, Pistától.

 

Kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben teljenek napjaitok, szeretteitek körében!


Polgári Védelmi Napi készülõdés

A hagyományoknak megfelelõen minden év március 1-jén megünneplésre kerül a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap. Az elmúlt években kirendeltségek, irodák tartották ezt. Ebben az évben a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra van tervezve az éves munkaterv szerint.

A hagyományoknak megfelelõen minden év március 1-jén megünneplésre kerül a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap. Az elmúlt években kirendeltségek, irodák tartották ezt. Ebben az évben a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra van tervezve az éves munkaterv szerint.

 

A Megyei Polgári Védelmi Nap ünneplésének

tervezett idõpontja:

2007. február 27.

helyszíne:

B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácsterem, III. emeleti folyosó.

tervezett program:

9.45-ig

9.45 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20

 

 

 

10.20 – 10.40

 

10.40 – 11.00

11.00 – 11.10

 

vendégek fogadása, köszöntése

kistanácsterem elõtt gyülekezés

Himnusz, igazgatói köszöntés, rendezvény méltatása

Zsebesi László ny. honvéd ezredes életútjának méltatása, hozzátartozók köszöntése Kohánka István pv. ezredes igazgató-helyettes úr, Zsebesi László emléktáblájának leleplezése. (2007. március 1-jétõl a kistanácsterem névadója Zsebesi László)

a Kaffka Margit Általános Iskola diákjainak tavaszköszöntõ ünnepsége.

 Díszparancs felolvasása, jutalmak átadása.

Szózat

 

Megjegyzések:

1.      A Megyei Polgári Védelmi Szövetség értékelõ feladatszabó értekezlete esetén a meghívott vendégek az ünnepség elõtt a szövetségi értekezleten vesznek részt. Értekezlet idõpontja 8.45-9.45-ig.

2.      A földszinti bejárati folyosó (aula) gyermekek által készített festmény (montázs) elkészülte esetén az ünnepség programja a szózatot követõen az aulában folytatódik 11.10-11.30-ig. A Kaffka Margit Általános Iskola verses-táncos ünnepséggel adja át az aulát az igazgatóságnak.

3.      Sajtótájékoztató. Az átadott, gyermekek által készített festmény elõtt 11.30-tól, amennyiben pénzügyi-anyagi fedezet hiányában a festmény nem készül el, sajtófogadás, sajtótájékoztató 9.30-9.45-ig az igazgató-helyettesi irodában.


Katasztrófa pszichológia – Zemplén TV 2007. február 8.

Fokozódó szakmai és társadalmi igény mutatkozik arra, hogy a katasztrófák érintettjei és a beavatkozó állomány számára pszicho-szociális ellátást biztosítsunk.

Kohánka István mk. pv. ezredes

Fokozódó szakmai és társadalmi igény mutatkozik arra, hogy a katasztrófák érintettjei és a beavatkozó állomány számára pszicho-szociális ellátást biztosítsunk. A pszichés gondozásnak ki kell terjednie az árvíz által fokozottan veszélyeztetett területeken élõk felkészítésére, valamint a konkrét védekezés és a helyreállítás idõszakára. Hasonlóan indokolt a pszichés gondozás egyéb esetekben – például a tömeges sérüléssel járó balesetek során - ahol nagyszámú sérült illetve túlélõ azonnali, vagy mielõbbi lelki ellátását kell megoldani, mint például 2006. évi szlovák repülõgép baleset után.

Errõl és sokéves megyei katasztrófa-elhárítási tapasztalatainkról tartott elõadást Kohánka István mk. pv. ezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese.
Ezredes úr elõadásában hangsúlyozta az emberek jóindulatú segítõkészségét, az önzetlen tenni akarását, a megelõzés (prevenció) fontosságát, amely jellemzõ volt az elmúlt évek káreseményeinek felszámolása során.

Ezt a célt, a szervezett keretek közötti felkészítést és igénybevételt tervezi megvalósítani az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, ehhez igazítjuk évrõl évre a tanulóifjúság nevelését, a lakosság felkészítését és az állomány továbbképzését.

 

Végül, de nem utolsó sorban a feladatkörök behatárolása és a felelõsök kijelölése (megelõzés, védekezés, helyreállítás során) megteremti az érvényesülés feltételeit, a megfogalmazott elvárások maradéktalan megvalósításában (önkormányzat, lakosság, együttmûködõk, civil szervezetek).

 


Angol szakemberek látogatása a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Dr. Ronald Barham úr vezetésével egész héten angol delegáció tartózkodik országunkban, megyénkben.

B.A.Z. Megye címere

Dr. Ronald Barham úr, a Közép-Lancheshire-i Egyetem Épített Környezet Tanszékének professzora elõadást tart az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon február 12-13-án.

Az elõadások témái:

 • Kockázatelemzés és kockázatbecslés.
 • Kritikus infrastruktúra elemzés.
 • Költségcsökkentés, költség-hatékonyság elemzés.

A professzor úr vezetésével az angol delegáció 2 napot tölt megyénkben. Február 15-én elõadást hallgat meg a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, majd a megyeközponttal ismerkedik. 16-án Zemplén központjába, Sátoraljaújhelyen megtekinti a városházát, valamint a Levéltárat, majd látogatást tesz az Encsi Tûzoltólaktanyában.

Az angol delegációt Kohánka István mk. pv. ezredes és Leskó György mk. pv. alezredes kíséri.


Katasztrófavédelem-2006. évkönyv megyei anyag

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság hagyományokhoz méltóan évrõl-évre évkönyvet állít össze az országban, megyékben történtekrõl. 2006. évben is összeállításra került az évkönyv, melynek anyagát a megyei munkatársak elkészítették.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és sajátosságai.

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 önálló településén több mint 700 ezer ember él.

Az ország területének 7,8 %-át foglalja el, 7248 km2-s kiterjedésével. Határmegyeként a Szlovák Köztársasággal szomszédos. Ezen túlmenõen, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megye veszi körül.

 

A megye természetföldrajzi és ipari adottságai meghatározóak a veszélyhelyzetek szempontjából.

Jelentõs kiterjedésû hegyek, erdõk, vízgyûjtõ terület jellemzi.

A környezõ hegyvidéki és a külföldi vízgyûjtõkrõl érkezõ hóolvadásból, nagy esõzésekbõl keletkezõ és itt torlódó árhullámok, nagy kiterjedésû elöntések, helyi vízkárok miatt, árvizek (rendkívüli árvizek), belvizek ellen, gyakran szükséges védekezni.

 

A Tisza, a Bodrog, a Hernád, a Sajó és a Takta árvizei a megyében összesen 1501 km2 területet veszélyeztetnek. A veszélyeztetett terület 78 %-a 1171 km2 ármentesített, de az elmúlt évek árvizei miatt folyamatosan növekszik. A még nem ármentesített terület 22 %-a (330 km2) a Sajó, a Bodrog és a Hernád viszonylagos szûk völgyében fekvõ árterületek. Ezt a földrajzi-gazdasági adottságok miatt eddig nem lehetett ármentesíteni.

 

Az árvizek által veszélyeztetett területek - hazai viszonyaink között a mentesített árterek- a következõ adatokkal jellemezhetõk:

 

-    127 településen közel 150 ezer ember van kitéve árvízveszélynek,

-    az itt felhalmozott nemzeti vagyon értéke eléri a 220 milliárd forintot,

-    Borsod-Abaúj-Zemplén megye elsõrendû árvízvédelmi védvonalainak hossza: 440,045 km, ebbõl ÉKÖVIZIG kezelésû 401,453 km.

 

Árvízi szempontból a legveszélyeztetettebb terület a Felsõ-Tisza vidék, melynek szerves részét képezi a Bodrogköz. Ez a terület a térség legnagyobb kiterjedésû öblözete, ahol az árvíz lokalizációjára nincs lehetõség.

Területét 107,7 km árvízvédelmi fõvonal védi, melybõl magassághiányos 21,0 km, 45.4 km hosszban - keresztmetszet fejlesztésre szorul.

 

A megye belvízzel legsúlyosabban veszélyeztetett területei: Dél-Borsod 6000 ha, Taktaköz 6500 ha, Bodrogköz 15000 ha.

 

A megye jellemzõje, a nehézipari jelenlét, melynek egyes ágazatai (kohászat, vasgyártás) jelentõsen visszafejlõdtek, ugyanakkor a vegyipar tovább erõsödött, nemzetközileg is fontos szerepet tölt be.

A technológiák sajátosságai alapján, a megye gazdasága nagy mennyiségben gyárt, használ és tárol veszélyes anyagokat.

 

 

A potenciálisan veszélyeztetõ vegyipari gazdálkodó szervezetek Kazincbarcika, Tiszaújváros és Sajóbábony térségében találhatóak.

 

A veszélyes alapanyagok, termékek szállítása a megye útjain, vasútjain kiemelkedõ veszélyt jelentenek. A megye tranzit megye, nemzetközi és országos fõközlekedési út és vasúthálózatán szállított tranzitveszélyes anyagok mennyisége is veszélyhelyzet tényezõ.

 

A megye területe ki van téve a téli idõjárási anomáliáknak, mivel hófúvásos terület. A hó átlagos vastagsága 15-20 cm között alakul. A megyére jellemzõ az aprófalvas elrendezõdés, továbbá viszonylag sok a zsákfalu, ezért azok egyetlen úton történõ megközelítése akadályokba ütközhet hófúvások esetén.

 

A megye területe éghajlati viszonyok tekintetében két fõ körzetre osztható.

 

A dél-borsodi síkság jellemzõje a közepes hõmérsékleti ingadozás, a gyakori és erõs északnyugati szél. A csapadék éves viszonylatban 500-700 mm között mozog.

 

Az észak-borsodi rész erdõs-hegyes, erõsen átszegdelt terep, melyre az alacsonyabb hõmérséklet és a csapadékosabb idõjárás jellemzõ. A csapadék évi összessége 800-1000 mm között mozog.

 

A nyári felhõszakadások, viharkárok, helyi vízkárok a megye egyetlen településén sem zárható ki.

 

A hegyvidéki részeken, (csapadékos idõjárásra visszavezethetõen) több esetben fordult elõ földcsuszamlás is.

 

Összességében Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország kiemelten veszélyeztetett megyei közé tartozik, ahol a települések jelentõs részénél a veszélyeztetettség komplex módon jelentkezik.


Elszámolás

Elszámolás 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti kárenyhítés tárgyában.

Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosai részére biztosított kárenyhítési támogatásokkal az érintett önkormányzatoknak 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti elszámoltatása 2007. február 19-én kezdõdik a Magyar Államkincstár ütemezése szerint.

Helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa Gy. 15. III. emelet Csapó András tanácsterem.

 

Elszámolás által érintett önkormányzatok:

-         Ózd,

-         Bánréve,

-         Borsodszentgyörgy,

-         Dédestapolcsány,

-         Kazincbarcika,

-         Arló,

-         Borsodnádasd,

-         Sáta,

-         Farkaslyuk,

-         Putnok,

-         Nekézseny,

-         Uppony,

-         Kelemér,

-         Járdánháza,

-         Lénárddaróc.

 

Az elszámolás bizottságilag történik a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Területi Igazgatósága vezetésével, az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének és a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak bevonásával.


PÁLYÁZAT

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság "Rajtam is múlik a világ biztonsága" címmel országos pályázatot hirdet általános iskolák részére.

Megyei Ifjúsági Verseny

2007. évben is megrendezésre kerül az országos felmenõ rendszerû ifjúsági katasztrófavédelmi verseny általános és középiskolás kategóriában.

Az OKF 2007. évi lakosságfelkészítési irányelvei, valamint a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves munkaterve nagy hangsúlyt fektet a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi felkészítésére a megelõzés fontosságára.

2007. évben is megrendezésre kerül az országos felmenõ rendszerû ifjúsági katasztrófavédelmi verseny általános és középiskolás kategóriában. (Az országos verseny tudnivalóiról, a www.lakossag.katasztrofavedelem.hu honlapról lehet információkat gyûjteni.)

 

1.      A megyei ifjúsági katasztrófavédelmi versennyel kapcsolatos tudnivalók:

 

-         A verseny idõpontja:            2007. május 09. általános iskola

                                                 2007. május 10. középiskola

-         A verseny helyszíne:             Miskolc belváros

-         A verseny résztvevõi:           Kirendeltség/Irodák által szervezett versenyek gyõztes csapatai.

-          Öltözet:                               sportöltözet (iskolai sportöltözet) a tavaszi idõjárást figyelembe véve esõkabát ajánlott.

-          A csapatok összetétele:       4 fõ versenyzõ diák

1 fõ felkészítõ tanár

1 fõ felkészítõ a kirendeltség/irodákból.

 

2.      A megyei verseny állomásai (Az állomások át lettek számozva!)

Térkép itt!

2.1.           Tájékozódási ismeretek

Az állomást a „SPIDER” mentõcsapat felügyeli.

 

2.2.           Elsõsegély-nyújtási ismeretek

Az állomást az „OMSZ” megyei szervezete felügyeli.

 

2.3.           Veszélyhelyzet felderítõ állomás (VFCS)

Az állomást a PVKO és MEO felügyeli (VFCS szolgálat ellátók).

 

2.4.           Környezetvédelmi ismeretek

Az állomást az „Ökológiai Intézet A fenntartandó fejlõdésért alapítvány” felügyeli.

 

2.5.           Tûzoltó ismeret állomás

Az állomást az MSZO felügyeli.

 

2.6.           Média-kommunikáció állomás

Az állomást a Miskolci Regionális TV szerkesztõsége felügyeli.

 

3.      A verseny zsûrije a Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Megyei Tûzoltó Szövetség elnökei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese.

 

4.      A megyei ifjúsági katasztrófavédelmi verseny nevezési határideje:

2007. május 03.

 

5.      A versenyre ajánlott felkészülési anyag:

 

A kirendeltség/iroda szintû versenyekhez jó felkészülést kívánunk!


Polgári Védelmi Nap

Dr. Geszti Sándor Pál: Szeretettel segíteni

 

Dr. Geszti Sándor Pál:

Szeretettel segíteni

 

A világ furcsamód

Megváltozott.

Bár Föld Anyánk

Eddig sem ajnározott

Minket.

Most mégis, szinte nap-nap után

Pusztít mindenfelé

Tornádó, hurrikán.

Tûz égeti száraz erdeinket,

Özönvíz mossa el régi életünket.

És ha a természet már

Nem gyõzött bántani,

Az értelmetlen terror

Jön el pusztítani.

A kár, mi ér

Testben-lélekben

Óriási,

Szenvedhet tõle a Földön bárki,

Akit elér.

Az együttérzés szép,

De korántsem elég,

Segítenünk kell

Nagy-nagy szeretettel.

 

A szeretet azt jelenti:

Veled vagyok,

Te éhezõ kisgyermek akinek

-bár nem ismerlek-

segítenék.

Dolgozom többet, mert megtehetem,

És küldök amit lehet, mert

Fel nem élhetem,

De egy csöppet segíthetek.

 

Mert csepp a tengerben

A küldemény, de

Él a remény, hogy

Más is gondolkozik

És úgy dolgozik,

Hogy neked is jusson

Meleg étel, és lásson

Az orvos, ha valami fáj.

 

A szeretet azt jelenti:

Vigyázok rád

Innen messzirõl,

Ha elhagyott Anyád,

Bár a szülõket pótolni nem lehet,

Ezt tudom,

De segítek,

Hogy élj teljesebb életet,

Küldök ruhát, könyveket,

Tanulj, használd az éveket

Jóra és jól.

 

A szeretet azt jelenti:

Teremtsünk a világban békét,

Mert ez jelentené a végét

A szükségnek.

Ahol békében élnek,

Ott a szeretet,

Ha szétosztunk belõle egy keveset

Egyre több lesz.

Több idõnk marad másra,

Több türelmünk jut egymásra.

Talán Anyánkra is, a Földre

Hogy ne mint kártékony parazitákra

Gondoljon ránk.

Ne küldjön ellenünk csapásokat,

Érlelhessünk búzakalászokat,

Ihassunk iható vizet,

Élhessünk emberibb életet.


Polgári Védelmi Nap jutalmazottjai

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Polgári Védelmi Nap alkalmából elismerések, jutalmak átadására került sor.

A Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztere polgári védelmi tanácsosi címet adományozott Kohánka István pv. ezredes igazgató-helyettes úr részére.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Fõigazgatója, Dr. Tatár Attila tûzoltó altábornagy munkakörében végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként dícséretben és jutalomban részesítette Barta István közalkalmazott urat, az Ózdi Polgári Védelmi Iroda elõadóját. Az elismerés átadására az országos ünnepségen kerül sor.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Igazgatója a Polgári Védelem Napja alkalmából:

 • Kossuth díszkard emléktárgyat adományozott Rolyák József határõr dandártábornok, a Miskolci Határõr Igazgatóság Igazgatója részére,
 • Kossuth díszkard emléktárgyat adományozott Dr. Kökényesi Antal rendõr vezérõrnagy, a B.A.Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság Igazgatója részére.
 • dícséretben és jutalomban részesítette Kalmár Valéria asszonyt,
 • jutalomüdülésben részesítette
  • Kotelkóné Peregi Etelka asszonyt,
  • Szabóné Okos Anna Mária asszonyt,
  • Vargáné Kiss Erika asszonyt,
  • Kocsi Zoltán pv. alezredes urat,
  • Mezei Péter pv. alezredes urat,
  • Gita Tibor pv. alezredes urat,
  • Ladányi Lóránt pv. százados urat,
  • Csionek Csaba pv. törzszászlós urat,
  • Vojtonovszki Gábor urat és
  • Gál Imre urat.

Monitoring és Lakossági Riasztó rendszer

2007. március 5-én a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében egyeztetõ megbeszélésre került sor a Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer mûködtetésével kapcsolatban.

2007. március 5-én a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csapó András tanácstermében egyeztetõ megbeszélésre került sor a Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer mûködtetésével kapcsolatban.

 

A megbeszélésen részt vettek a MoLaRi témakörben érintett települések (Berente, Kazincbarcika, Oszlár, Sajóbábony, Sajószentpéter, Tiszapalkonya, Tiszaújváros), társszervek vezetõi, az érintett üzemek koordinátorai, valamint a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei és az érintett polgári védelmi kirendeltség vezetõk.

 

A tájékoztató elõadásokat és a koordinációt az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szakemberei, Máté József pv. ezredes, Vass Gyula tû. ezredes és Hoffer Imre pv. alezredes urak tartották.

 

A tárgyalás fõbb napirendi pontjai az alábbiak voltak:

 

-         MoLaRi rendszer általános ismertetése,

-         hangos üzemû szirénapróbák indításának idõpont megállapítása,

-         bemondásra kerülõ normaszöveg megfogalmazása, tájékoztatás tartalmának és rendjének kialakítása,

-         a rendszer ellenõrzésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.


Hóvirág túra Bükkszentkereszten

2007. március 12-én Bükkszentkereszti Önkormányzat meghívásának tett eleget a Katasztrófavédelmi Igazgatóság football csapata.

A hóvirág túra helyett a bükkszentkereszti "meszesek" látták vendégül igazgatóságunk football csapatát. A csapat megérkezését követõen Halász Rezsõ polgármester úr köszöntötte, majd bemutatta a kedves kis települést, majd nagyszabású mérkõzésre került sor.

A mérkõzést a katasztrófavédõk elveszítették, de a disznótoros vacsorán vígasztalódtak. Igazgatónk, Rétközi Ferenc tû. ezredes úr a mérkõzést követõen meghívta a bükkszentkereszti önkormányzat csapatát az õsszel megrendezésre kerülõ Sport és barátság sátoraljaújhelyi rendezvényre.

Polgármester úr a meghívást örömmel vette és ígéretet tett, hogy a bükkszentkereszti öregfiúk részt vesznek az újhelyi tornán.


Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer telepítése Borsodban

Az OKF 2006. év elején megkezdte a SEVESO II. EU irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemek környezetében telepítendõ Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer kiépítését.

Monotoring és Lakosság riasztó rendszer (MoLaRi) telepítése Borsodban

  

Az OKF 2006. év elején megkezdte a SEVESO II. EU irányelv hatálya alá tartozó alsó és felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemek környezetében telepítendõ Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer kiépítését. Terveinek megfelelõen, több üzemben kerül kiépítésre az országos rendszer. Az I. ütemû rendszer elemeinek a kiépítését Borsod megyében 2006. végére a SIEMENS Zrt. befejezte.

Az érintett öt veszélyes üzem környezetében 90 monitoring és 31 riasztó-tájékoztató eszköz került letelepítésre. A kiépítésre került végpontok elemei Kazincbarcikán, Sajószentpéteren, Sajóbábonyban, Berentén, Tiszaújvárosban, Oszláron és Tiszapalkonyán találhatók.

 

A sajtó munkatársainak a rendszer bemutatásra került 2007. március 21-én, ahol Rétközi Ferenc tû. ezredes fõtanácsos megyei igazgató beszélt a rendszer fontosságáról, majd a föltett kérdésekre válaszolt a média képviselõinek.

 

A rendszer elsõ ellenõrzésére 2007. március 26-án 13.00. órakor került sor. Az ellenõrzésen részt vettek az OKF és a SIEMENS ZRT. munkatársai.

 

A csökkentett üzemû (morgató) próbánál a helyszínen tartózkodó önkormányzati és katasztrófavédelmis (tûz és polgári védelmis) munkatársak tettek jelentést a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyeletére.

 

A rendszer ellenõrzésének tervezett forgatókönyve

 

Indítás idõpontja

Kiadásra kerülõ jel

2007.

március

26.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

május

07.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

június

04.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

július

02.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

augusztus

06.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

szeptember

03.

13.00.

13.10.

Hangos üzemû (teljeskörû) próba

„Katasztrófariadó” „Riadó elmúlt”

2007.

október

01.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

november

05.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

2007.

december

03.

13.00.

Csökkentett üzemû (morgató) próba

 

 

Végpontok:

 

 

Ssz.

Település

Utca házszám

1.

Berente

Toldi M. u. - Kandó K. u. sarok, Posta épület

2.

Berente

József A. u. 28. számú épület elõtti terület

3.

Kazincbarcika

Építõk útja 21.

4.

Kazincbarcika

Egressy B. utca 4.

5.

Kazincbarcika

Herbolyai u. 9.

6.

Kazincbarcika

Riesztov Hotel tér, Házgyári lapostatõs épület

7.

Kazincbarcika

Iskola u. 7.

8.

Kazincbarcika

Irinyi J. u. 1.

9.

Kazincbarcika

Széchenyi út 92.

10.

Kazincbarcika

Gorkíj utca - Kacsó Pongrác út keresztezõdés

11.

Kazincbarcika

Hadak útja - Egressy Béni út keresztezõdés

12.

Oszlár

Dózsa Gy. út - Petõfi S. út sarok

13.

Oszlár

Kossuth L. út - Petõfi S. út sarok

14.

Sajóbábony

Széchenyi út - Bocskai út sarok

15.

Sajóbábony

Ady Endre út 2/10

16.

Sajóbábony

Szabadság út - Kossuth út sarok

17.

Sajószentpéter

Széchenyi út - Madách I. út keresztezõdés

18.

Sajószentpéter

Élmunkás út 13.

19.

Sajószentpéter

Kossuth utca orvosi rendelõ

20.

Sajószentpéter

Harica út - Pécsi S. út

21.

Sajószentpéter

Zalka M. út - Munkácsi út keresztezõdése

22.

Sajószentpéter

Ady E. út - Gyöngyvirág út sarok

23.

Tiszapalkonya

Dobó út 18. szám elõtti közterülete

24.

Tiszapalkonya

Gyepszél - Nefelejcs utca sarok

25.

Tiszaújváros

Bethlen Gábor út 7.

26.

Tiszaújváros

Szederkényi út - Teleki Blanka út keresztezõdése

27.

Tiszaújváros

Zita út 18. számú ház elõtti közterület

28.

Tiszaújváros

Karinthy Frigyes út 16.szám elõtti közterület

29.

Tiszaújváros

Bólyai köz 2.

30.

Tiszaújváros

TVK szabadidõ központ

31.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosi Vizirendészeti Rendõrörs
(Tiszavirág utca 3.)

 


NERIDIA 2007 Gyakorlat

Integrált irányítási rendszer hidrológiai gyakorlat kerül végrehajtásra 2007. március 28-30-án RED CODE projekt keretein belül.

A gyakorlat vezetõje: Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú Város polgármester megbízásából Dr. Mihalecz Péter aljegyzõ.

A gyakorlat vezetõsége:

 • Stefano Vannini
 • Fred Hugle
 • Rétközi Ferenc tûzoltó fõtanácsos tû. ezredes Megyei Igazgató
 • Dr. Pados Imre ÉKÖVIZIG igazgató
 • Leskó György pv. alezredes Polgári Védelmi Kirendeltségvezetõ.

INTERREG IIIB RED CODE Gyakorlat

2007. március 28-30. között került sor az INTERREG IIIB RED CODE Projekt nemzetközi gyakorlatára.

A gyakorlat Miskolc Megyei Jogú Város INTERREG III B RED CODE Projektben meghatározott feladatként, a Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség szervezésében került megrendezésre.

 

Az Európai Közösség országainak alapvetõ érdeke a fenntartható fejlõdés biztosítása, melynek alapja az állampolgárok biztonsága. Miskolc Megyei Jogú Város átérezve ezen elvet és az európai, hazai és a kistérségünket is sújtó tendenciát, a katasztrófák és káresetek számának növekedését, felismerte, hogy a katasztrófa védekezés fejlesztése európai feladat és európai uniós forrásokat kíván.

 

Az INTERREG III B CADSES projekt lehetõség keretében közösen pályázott több európai uniós országgal a Polgári Védelem és a válsághelyzet kezelés fejlesztésének finanszírozására, hogy lakosaik nagyobb biztonságban éljék mindennapjaikat. Közös projektünk Olaszország Bazalicata tartományának vezetõ partnerségével kerül megvalósításra, a projekt neve is kifejezi megvalósítandó céljainkat. A RED CODE az együttes védekezés regionális fejlesztésének betûszava, amely egyúttal kifejezi az Európai Unió másik alapelvét, a szubszidaritást, ami azt jelenti, hogy a helyben keletkezõ problémákra itt helyben kell megoldást találnunk. A vidéki Magyarországon elsõként értékelte pályázatunkat megvalósíthatónak az Európai Unió és kezdtük meg a munkát 2005. szeptemberétõl. A projektben résztvevõ nemzetek összegezték eddigi tapasztalataikat a különbözõ országokban megtartott munkamûhelyeken értékelték a különbözõ eljárásmódokat, közösen keresték az új európai polgári védelem legjobb megvalósíthatóságának lehetõségét. A magyar partner vállalta ezen eredményekre épülõ vészhelyzeti vezetési irányítási rendszer kipróbálását egy hidrológiai gyakorlat keretében, hisz Magyarország és Hollandia az Európai Unióban a víz, mint kockázati tényezõként leginkább veszélyeztetett országok. Az elmúlt idõszak ár-, bel- és helyi vízkárainak tapasztalatai a Tisza, Sajó és a Hernád folyókon folyó védekezések nehéz órái alapján vállaltuk a hidrológiai veszélyforrás gyakorlat megszervezését.

 

A gyakorlat tervezésénél a projekt partnerek elemzõ tevékenysége alapján kialakított eljárásmód került ellenõrzésre. A gyakorlat fókuszában a vezetés-irányítás volt, a közös eljárásmód, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás alkalmazásának, lehetõségeinek vizsgálata és a korszerû információs technológiai és kommunikációs rendszerek használata.

 

A gyakorlat alap elképzelése az élethez igazodott, rendkívüli csapadék jelentkezett a Hernád és a Sajó folyók vízgyûjtõ területén, amely rövid idõn belül rendkívüli magasságú vízszintet eredményezett a Sajó és a Hernád folyókon. A gyakorlat elsõ fázisában a szlovák partnerekkel való kommunikáció került kipróbálásra, hisz a vízgyûjtõ terület nagy része a Kárpátok euró régió szlovákiai területén található. Az érkezõ vízmennyiség és a minden eddigit megelõzõ vízszint rendkívüli védekezésre kényszerítette mind a Vízügyi Igazgatóságot, mind az önkormányzatokat.

 

A védekezés során gyakoroltuk a különbözõ árvízi fokozatoknak megfelelõ feladatok ellátását, a védekezés elõkészítését, a figyelõ szolgálat felállítását és az érkezõ vízszint által keltett problémák kezelését.

 

A gyakorlat forgatókönyve alapján a Magyar Köztársaság védekezési lehetõségei egyre inkább elégtelennek bizonyultak a katasztrófahelyzet kezelésére, ezért nemzetközi segítségnyújtás keretében segítséget kértünk és kaptunk partnereinktõl.

A felajánlott mentõerõk beérkeztek, jelentkeztek az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Miskolci Szakaszmérnökségén felállított Mûveletirányítási Központban. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltsége segítette a Helyi Védelmi Bizottság elnökének Káli Sándor polgármester úrnak védelemirányítási tevékenységét. A Polgármester úr döntésének megfelelõen a nemzetközi mentõerõk helyi összekötõtisztek segítségével beosztásra kerültek és a Sajó folyó szirmabesenyõi híd túloldalától az egyik legveszélyeztetettebb szakaszon megkezdték tevékenységüket.

 

A várható vízszint elleni védekezés keretében a gátak mérethiányos szakaszain nyúlgát építés és magasítás folyt. Az egyre inkább átázott gátakat bordás megtámasztással kívántuk megtartani és az altalajon támadó buzgárok ellen védekeztünk ellennyomó medence kialakításával.

 

Sajnos a gát egy másik szakaszán talpcsúszás következtében gátszakadás következett be, amely veszélyeztette Miskolc Sajó hídon túl lévõ iparterületét és Arnót és Felsõzsolca településeket. A Helyi Védelmi Bizottság elnökének döntése alapján a veszélyeztetett területrõl megkezdõdött a lakosság és az anyagi javak kitelepítése és elhelyezése. A területen az épületek bevédése a magasabban fekvõ területeken lévõ települések, részek védelme megkezdõdött homokzsák töltések alkalmazásával. Az áttört víz magával sodort a védekezésben résztvevõ szervezetek tagjait, és a magasabban fekvõ területen körülzárt több helyi lakost. Azonnali vízi mentési mûveletet kellett megkezdenünk. Az átirányított vízi mentõ kapacitás és a riasztott mentõkutyás egységek végrehajtották a személyek kutatását, feltalálását és kimentését.

Munkájukat segítette a mûveletirányítási központ mobil mûveleti monitoring rendszere, amely folyamatosan információt közvetített a döntéshozó számára a helyzet változásáról, a mentõerõk létszámáról, tevékenységérõl. Domináns eleme volt a mûveletirányítási központ munkájának a légi felderítés sikeressége, melyet a magyar partner több éves fejlesztõ munkája alapján létrejött pilóta nélküli modell repülõgép képi és mûszer lehetõségei és a szlovák partner tapasztalt légi felderítõi szolgáltattak.

 

Közben érkezett információ, hogy a gátszakadás következtében egy veszélyes anyagot szállító jármûvet elsodort a víz és veszélyes anyag konténerek kerültek az elárasztott területre. Feltalálásuk és kiemelésük a rendkívüli vízszennyezõdés megakadályozása érdekében azonnali feladatot jelentett. A valószínûsíthetõ helyen búvárok segítségével megkezdõdött a keresés és a feltalált konténerek kiemelése. A kiemelés után a vegyi felderítõ csoport ellenõrizte a konténerek sérülésmentességét, a környezeti károk felderítését, majd a semlegesítés után gondoskodott a konténerek elszállításáról és biztonságba helyezésérõl.

 

A gyorsan levonuló árvíz után szivattyúkkal és gravitációs úton történt az elárasztott terület vízmentesítése. Az elárasztott lakóterületek mentesítése, fertõtlenítése és az ÁNTSZ vezetésével az alapvetõ életfeltételek megteremtése. Az ideiglenes helyreállítás és visszatelepítés után a kirendeltség és a vezetés-irányítási központ részt vett a kárfelmérés, kárenyhítés munkálataiban és felkészült a rövid és hosszú távú épített környezeti és tájrehabilitáció feladatainak végrehajtására.

 

 

 

A foglalkozás célja

 

-         a RED CODE Projekt eredményeire épülõ közös parancsirányítási rendszer megvalósíthatóságának vizsgálata,

-         a Mûveleti Irányító Központ rendszerelemeinek megvalósíthatóságának vizsgálata és a meglévõ elemek üzempróbája a gyakorlat körülményei között

 

 

Gyakoroltatni:

 

Gyakoroltatni törzsgyakorlás települési gyakorlat keretében a súlyos árvízi helyzet végrehajtásában érintett szervezeteket.

 

 

Ellenõrizni:

 

-         a RED CODE Projekt eredményeként kialakult mûveleti irányítás alkalmazhatóságát, a rendszerfejlesztés irányainak helyességét, a meglévõ elemek megbízhatóságát, használhatóságát

-         a gyakorlat keretében az érintett szervezetek felkészültségét

-         a résztvevõk felkészültségét, a jelentések és az intézkedések kiadásának helyességét, a gyakorlás folyamán a gyakorlaton részt vevõ állomány felkészültségét, feladat végrehajtását

 

A foglalkozás típusai voltak:

 

-                     elemzõ munkamûhely

-                     felkészítõ elméleti elõadás

-                     felkészítõ gyakorlati, módszertani

-                     törzsfelkészítés elméleti

-                     törzsgyakorlat

-                     gyakorlás, gyakorlat

 

A foglalkozás módszere volt:

 

Elemzés, közös álláspont kialakítás, ismertetés, bemutatás, elméleti felkészítés, módszertani bemutatás, törzsgyakorlat, feladatkidolgozás (munkamûhely módszerével), értékelés.

Veszélyhelyzet lokalizálása, felszámolása, védekezés, mentés gyakorlása gyakorlat keretében, az állomány felkészültségének, tevékenységének értékelése, az alkalmazott eszközrendszer mûködésének vizsgálata.

 

A foglalkozás helye:

 

-                     ÉKÖVIZIG Miskolci Szakaszmérnökség telephely Miskolc, Besenyõi u. 30.

-                     Szirmabesenyõ közigazgatási határától a Miskolci Vízmûig terjedõ Sajó-szakasz a Csorba-tó Sajón túli-dûlõtõl az Arnóti oldal-dûlõ utak által határolt területe.

 

A foglalkozás résztvevõi:

 

-     Red Code projekt partnerek:

 

-     Basilicata Régió (Olaszország)

-     Emilia-Romagna (Olaszország)

-     Rimini Tartomány (Olaszország)

-     Heraklion Prefektúra (Görögország)

-     Heraklion Önkormányzat (Görögország)

-     Kastelli Önkormányzat (Görögország)

-     Regionális Fejlesztési Ügynökség Nova Gorica (Szlovénia)

-     Kassa Önkormányzati Régió (Szlovákia)

 

 

-     HVB tagjai

-     B.-A.-Z. Megyei KV. Igazgatóság résztvevõ állománya

-     VFCS állomány

-     Miskolc Polgári Védelmi Kirendeltség állománya

-     HVB Katasztrófa Törzs kijelölt állománya

-     Miskolc MJV Önkormányzati Tûzoltóság kijelölt állománya

-     Onga ÖTE

-     FKRMSZ

-     Magyarországi Különleges Mentõ és Tûzoltó Egyesület, Bokod

-     Felsõzsolca ÖTE

-     Barlangi Mentõ Egyesület

-     NEPTUN Búvárklub

-     Miskolc Városi Rendõrkapitányság kijelölt állománya

-     Miskolc Polgárõrség Egyesülés

-     ÁNTSZ Miskolc Városi Intézet kijelölt állománya

-     Arnót település Polgári Védelmi Parancsnokság

-     Miskolc érintett terület riasztó õrsei

-     Miskolc Kitelepítés-befogadás szakszolgálat

-     MIKOM

-     Közlekedési Vállalatok képviselõi (VOLÁN Rt., MVK ZRt., MÁV Rt.)

-     Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

-     ÉKÖVIZIG kijelölt állománya

-     érintett üzemek képviselõi

A gyakorlaton mindösszesen 74 fõ nemzetközi és 88 fõ hazai mentõerõ vett részt.

 

A gyakorlat tapasztalatai:

 

A gyakorlat bebizonyította, hogy az érkezõ majd félszáz nemzetközi, több nyelvet beszélõ szakember együtt tud mûködni a több, mint 200 magyar résztvevõvel. Meg tudták oldani feladataikat, munkájukat segítette a projekt eredményeire épülõ mûveletirányítási központ létrehozása. Bár több nyelvet beszélünk, de hasonló mentalitású és azonos célokért küzdõ emberek gyûltek össze Európa tájairól, akiknek nemcsak kötelezettség, de lelkiismereti parancs is a bajban lévõ embertársaik mentése. Reméljük, hogy a gyakorlat eredményeit szûkebb pátriánkban nem kell gyakran használnunk.

 

A katasztrófák és káresemények emelkedõ tendenciája ellen csak az erõforrások bõvítésével, jobb és integrált kihasználásával tudunk küzdeni. Alapvetõen és világosan látható ezen fejlõdés és fejlesztések nélkül csak az áldozatok és a károk fognak növekedni, mind a természeti, mind az ember okozta veszélyhelyzetek bekövetkezése esetén.

 

 

Miskolc, 2007. április 17.

Leskó György pv. alez.

kirendeltségvezetõ


Aki Diósgyõri...

A szokatlan cím Borsodban sokat jelent, több ezer ember ezzel a rigmussal biztatja a kedvenc csapatát, a DVTK-t (Diósgyõri Vasgyárak Testedzõk Köre, amely 1910-ben alakult).

Aki Diósgyõri…

 

 

A szokatlan cím Borsodban sokat jelent, több ezer ember ezzel a rigmussal biztatja a kedvenc csapatát, a DVTK-t (Diósgyõri Vasgyárak Testedzõk Köre, amely 1910-ben alakult).

 

A megyei igazgatóság „öreg fiúk” labdarúgó csapata, a diósgyõri edzõi stáb meghívásának tett örömmel eleget, 2007. március 30-án. A jelzett napon este, villanyfény mellett, négy csapat részvételével került megrendezésre a mûfüves kispályás foci torna (DVTK, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bükkszentkereszt és a Média Markt csapata)

 

A tornán csapatunk nem vallott szégyent és büszkén elmondhattuk a torna után, hogy megérte és feledhetetlen emlékkel lettünk gazdagabbak, hiszen nem mindenki focizhat CSANK JÁNOS mesteredzõvel (a mester több mint 500 bajnokin ült az elsõ osztályú csapatok kispadján).

 

A torna után igazgató-helyettesünk, Kohánka István mk. pv. ezredes úr, megköszönte a vendéglátók kedvességét, és késõ esti órákba nyúló anekdotázással zárult a napunk, persze a beszélgetést disznótoros vacsora mellett zajlott.


DIANA 2007 Gyakorlat

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság munkáját segítõ Krízisintervenciós Team (KIT) katasztrófa-elhárítási és krízisintervenciós gyakorlatot szervezett 2007. április 21.-én Sátoraljaújhelyben „Diana 2007” néven.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság munkáját segítõ Krízisintervenciós Team (KIT) katasztrófa-elhárítási és krízisintervenciós gyakorlatot szervezett 2007. április 21.-én Sátoraljaújhelyben „Diana 2007” néven.

 

A gyakorlat elsõdleges célja az idei év elején az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által szervezett tanfolyamon felkészített pszichológusoknak, a valóságot megközelítõ helyzetben történõ alkalmazása egy veszélyhelyzetet átélt, illetve azáltal érintett személyek azonnali helyszíni lelki elsõsegélynyújtására történõ minél hatékonyabb felkészítése volt.

 

További cél volt a különleges mentõcsoportokba, beosztott állomány felkészültségének, a szakmai követelményeinek érvényesítésének, a polgári védelmi szervezetek felkészültségének, vészhelyzeti tevékenységeinek, riasztási feladatok végrehajtásának gyakorlása.

 

A gyakorlat végrehajtásában az alábbi 13 szervezeti egység, 97 fõvel, 21 db technikai eszköz alkalmazásával vett részt.

        Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala

        Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

        Sátoraljaújhely Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

        Országos Mentõszolgálat Sátoraljaújhelyi Mentõállomás

        Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság

        KIT Team

        Polgári Védelmi Iroda Sátoraljaújhely

        Határrendészeti Kirendeltség Sátoraljaújhely

        Vámhivatal Sátoraljaújhely

        Városellátó Szervezet Sátoraljaújhely

        Borsod Volán Zrt. Sátoraljaújhelyi Üzeme

        Zemplén Vízmû Kft. Sátoraljaújhely

        V. István Közgazdasági Szakközépiskola Sátoraljaújhely.

 

A gyakorlat megnyitójára a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor.

A rendezvényt Szamosvölgyi Péter polgármester, a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság elnöke nyitotta meg, majd a gyakorlat menetének rövid ismertetésére került sor.

 

A gyakorlatot az OKF részérõl megtekintette Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, Dr. Varga Imre pv. ezredes, valamint közremûködött Szabó Lajos pv. ezredes.

 

A gyakorlat szakmai felügyeletét Kohánka István mk. pv. ezredes, B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettese látta el.

 

A gyakorlat 2 helyszínen került lebonyolításra:

 

1. sz. helyszín: Sátoraljaújhely Dk-i részén található Batthyány utcát keresztezõ vasúti aluljáró.

2. sz. helyszín: Sátoraljaújhely Torzsás úton található Magashegyi Libegõ induló állomása.

 

Gyakorlat tárgyát az alábbi elgondolás képezte:

 

Ukrajna Dél-nyugati részét Csap várost 5,8 Richter skála szerinti nagyságú földrengés érte. A rengések hatása Sátoraljaújhely várost és környékét is érintette, melynek következtében a víz- és csatornahálózat megrongálódott. Az aluljáró mellett futó fõnyomócsövek károsodtak, a feltörõ víz és szennyvíz elárasztotta az aluljárót, melynek következtében a felhalmozódott sár és víz miatt tömegbaleset alakult ki. Autóbusz, teherautó, valamint több személygépkocsi egymásba ütközött, melynek következtében jelentõs a sérültek száma (2 halott, 3 fõ súlyos, 21 fõ könnyebb sérült). A sérülteket sérültgyûjtõhelyre szállították, ahol osztályozás után a könnyû sérülteket és a hozzátartozókat a Krízisintervenciós Team kezelés alá vonta.

 

A 2. sz. helyszín a Sátoraljaújhely Magashegyi függõszékes kötélfelvonó. A földrengés következményeként a felvonó kötélzete kiakadt, megállt. Több személy (17 fõ) fennrekedt 1 személy pánikba esett és kiugrott, ennek következtében súlyosan megsérült. A személyi és mûszaki mentést az üzem mentõegysége megkezdte, ezzel párhuzamosan további segítséget kért a hivatásos és önkéntes szervezetektõl. A Krízisintervenciós Team a helyszínen alkalmazásra került.

 

A gyakorlat a terveknek megfelelõen magas szinten végrehajtásra került.

 

A gyakorlat befejezése terv szerint 15.10-kor végrehajtásra került. A helyszínek eredeti állapotukra történõ visszaállítása megtörtént. A gyakorlat során személyi sérülés és technikai eszköz károsodása nem történt.

 

A tevékenységet jelentõs érdeklõdés kísérte a médiák részérõl, a helyi, regionális és országos elektronikus és írott sajtó részérõl.

A gyakorlat egészérõl filmfelvételt készített a Sátoraljaújhelyi Zemplén Televízió. A film módszertani jelleggel készül a késõbbi oktatások, felkészítések, bemutatók szakmai alátámasztására.

 

Szamosvölgyi Péter polgármester, a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság elnöke a gyakorlat során elmondta, hogy újszerû kezdeményezés és példaértékû végrehajtás jellemezte az egész tevékenységet.

 

A gyakorlatot értékelte az OKF részérõl Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, Dr. Varga Imre pv. ezredes, Szabó Lajos pv. ezredes, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl Kohánka István mk. pv. ezredes, igazgatóhelyettes.

 

Az értékelés során elhangzott, hogy a gyakorlat elõkészítése és lebonyolítása kiváló, példaértékû, a Krízisintervenciós Team rendszerbe állítása újszerû és szükséges. Elismerõen szóltak a területi tevékenységrõl és megköszönték a gyakorlatban résztvevõ teljes személyi állománynak a lelkiismeretes, odaadó munkáját.


Mezõkövesdi Ifjúsági Verseny

2007. április 20-án megrendezésre került Mezõkövesden az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny.

2007. április 20-án megrendezésre került Mezõkövesden az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny.

 

Versenyfelhí-vást kapott iskolák száma

Résztvevõ iskolák  száma

Csapat/fõ

Saját költség  (eFt)

Támogatói     költség           (eFt)

Megyei          részvétel

Megjegyzés

19

7

7/28

10

120

Mezei Péter pv. alez

Novák László pv. alez,

Hevesi Béla ka..

Össz.:

 60 fõ

 

A verseny lebonyolításához szükséges helyiségeket a Mezõkövesd Városi Sportcsarnok térítésmentesen biztosította.

Az elsõ három helyezett csapat oklevelet, serleget, valamint a résztvevõk egyéni ajándékokat kaptak.

Elsõ helyezett a mezõkövesdi Szent Imre Általános Iskola csapata. A csapat tagjai egyéni jutalomként 4000,- Ft értékû könyv vásárlási utalványban részesültek.

Második helyezett a tibolddaróci ÁMK csapata. A csapat tagjai egyenként 3000,- Ft értékû könyv vásárlási utalványt kaptak.

Harmadik helyezett a bükkábrányi Körzeti Általános Iskola csapata. A csapat tagjai egyenként 2000,- Ft értékû könyv vásárlási utalványban részesültek.

A többi csapat emléklapot, a csapatok tagjai 1000 ft értékû könyv vásárlási jutalmakat kaptak.

A helyi versenyre középiskolás kategóriában csak a Széchenyi István Szakképzõ Iskola csapata nevezett be. Õk csak a felkészülés érdekében vettek részt a versenyben.

A verseny alatt minden résztvevõ kapott tízórait és üdítõitalt. A felkészítõ tanárok és rendezõk részére 500 Ft-os könyvvásárlási utalványok kerültek átadásra.

            A verseny jól sikerült. A végrehajtásban nagy segítséget nyújtott a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl Mezei Péter pv alezredes, Novák László pv. alezredes valamint Hevesi Béla ka. Nagy élmény volt a részvevõk számára a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott VFCS gépkocsi bemutatása.

 

            A gyõztes, illetõleg a megyei versenyre továbbjutott csapat tagjai:

Iskola:                                   Szent Imre Általános Iskola Mezõkövesd

Felkészítõ tanár:                    Juhász Sándor   

Csapat tagjai:                        Mihalóczki Bianka

Veres Eszter

Izsák Miklós István

Oláh József

 

                        Iskola:                                   Széchenyi István Szakképzõ Iskola Mezõkövesd

                        Felkészítõ tanár:                    Soltész Balázs

                        Csapat tagjai:                        Csemer Hajnalka

                                                                     Hajdu Zsófia

                                                                     Kokrák Andrea

                                                                     Tóth Szabina

 

Mezõkövesd, 2007. április 24. 

 

Orosz László pv. hadnagy

            Irodavezetõ

 

 


Szerencsi Ifjúsági Verseny

A Szerencsi Polgári Védelmi Iroda szervezésében 2007. április 24-én került megrendezésre a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny

A Szerencsi Polgári Védelmi Iroda szervezésében 2007. április 24-én került megrendezésre a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, a benevezett általános és középiskolás csapatok részvételével.

 

Általános Iskola

Középiskola

Szent István Általános Iskola, Erdõbénye

Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szerencs

Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola, Mád

Szerencsi Szakképzõ Iskola, Szerencs

Mészáros Lõrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó

Tokaji Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola, Tokaj

Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Mezõzombor

 

 

Móricz Zsigmond Általános Iskola, Prügy

 

 

Bolyai János Tehetségfejlesztõ és Informatikai Általános Iskola, Szerencs

 

ÁMK. Arany János Általános Iskola, Tiszalúc

 

 

Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Tállya

 

 

Verseny helyszínei: Városi Sportcsarnok és a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

A megnyitóra a városi Sportcsarnokban került sor: 2007. április 24-én 830 órától

A megnyitó után a versenyt a teszt kitöltésével kezdték a csapatok a Sportcsarnok lelátóján.

 

Ezt követõen a versenyzõk az állomásokon jelentkeztek a feladat-végrehajtásra.

Városi Sportcsarnok: általános iskola hat csapat,

Tûzoltóság: általános iskola két csapat és a középiskola három csapat.

 

Állomásokat a csapatok emelkedõ sorrendben teljesítették, a feladat végrehajtására igénybe vett idõ 10 perc volt.

Állomások:    

Városi Sportcsarnok

 

1.      Teszt (polgári védelmi és tûzvédelmi témakörben)

2.      Tudósítás (egy katasztrófahelyzetrõl kell a versenyzõknek tudósítást összeállítani)

3.      Elsõsegélynyújtás elmélet, gyakorlat (OMSz munkatársának irányításával)

4.      „Túlélõ”-csomag összeállítása (gyakorlati)

5.      Környezetvédelem (klímaváltozás, szelektív hulladékgyûjtés)

 

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Szerencs

6.      Tûzvédelmi gyakorlat I. (Tûzoltóság udvara)

7.      Tûzvédelmi gyakorlat II. (Tûzoltóság udvara)

8.      VFCS. Gépjármû (Tûzoltóság udvara)

 

 

Eredmény:

 

Általános Iskola:

 

I.                    Helyezés: ÁMK. Arany János Általános Iskola Tiszalúc: 164 pont

II.                 helyezés: Móricz Zsigmond Általános Iskola Prügy: 152 pont

III.               helyezés: Zempléni Árpád Általános Iskola És alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Tállya: 144 pont

IV.              helyezés: Mészáros Lõrinc Körzeti Általános Iskola Megyaszó: 128 pont

V.                 helyezés: Szent István Általános Iskola Erdõbénye: 126 pont

VI.              helyezés: Bolyai János Tehetségfejlesztõ és Informatikai Általános Iskola Szerencs: 124 pont

VII.            helyezés: Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola Mád: 120 pont

VIII.         helyezés: Kölcsey Ferenc Általános Iskola Mezõzombor: 114 pont

 

Középiskola:

 

I.                    helyezés: Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szerencs: 172 pont

II.                 helyezés: Tokaji Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola Tokaj: 168 pont

III.               helyezés: Szerencsi Szakképzõ Iskola Szerencs: 158 pont

 

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezendõ területi versenyen (2007. május 9.-10.) az irodánk képviseletében:

 

-Általános iskolai kategóriában az I. helyezett (AMK. Arany János Általános Iskola Tiszalúc),

- Középiskolai kategóriában az I. helyezett írásbeli érettségi idõpont egybeesés miatt a II: helyezett (Tokaji Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola Tokaj) képviseli.

 

Az eredmény hirdetésen a díjakat Kohánka István pv. ezredes. (megyei igazgatóhelyettes) és Kõfalvi Antal nyugállományú pv. alezredes adta át.

  

 

A VERSENY TÁMOGATÓI

 

 

1.

Szerencsi Sportlétesítmények

Szerencsi Városüzemeltetõ Közhasznú társaság

 

Szerencs

 

2.

Mátra Cukor ZRT.

Szerencs

3.

Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási

Közszolgáltató Kft.

Szerencs

4.

NEKTÁR Kft.

 

Szerencs

5.

 

Szatmári Ilona vállalkozó

Bodrogkeresztúr

6.

RIWEX. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szerencs

 

7.

Halász Tiborné vállalkozó

 

Szerencs

 

 Szerencs, 2007. április 25.

Sárándi István pv. hdgy.

irodavezetõ


Befejezõdött a felborult tartálykocsi mentése

Befejezõdött a felborult tartálykocsi mentése Salétromsavat szállító tartálykocsi borult fel szerda kora este a Borsod megyei Hidasnémeti és Gönc között.

Salétromsavat szállító tartálykocsi borult fel szerda kora este a Borsod megyei Hidasnémeti és Gönc között. Kovács Sándor tû. alezredes, az encsi tûzoltóság parancsnoka elmondta: a zsujtai elágazónál a Nyíregyházára tartó szlovák rendszámú nyerges vontató kisodródott az útról és az árokba borult. Egy ember kirepült a vezetõfülkébõl, a másik pedig beszorult, de úgy, hogy három és fél órás munkával sikerült a tûzoltóknak kiszabadítaniuk. Elõbbi férfi súlyos, utóbbi életveszélyes sérüléseket szenvedett. Jelenleg Szlovákiából várnak egy másik tartálykocsit, hogy átfejtsék a salétromsavat, mely kis mértékben jelenleg is szivárog a földbe.

 

Megyei Ifjúsági Verseny Forgatókönyv

Az ifjúsági verseny forgatókönyve sok segítséget adhat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyének

 

FORGATÓKÖNYVE

 

 

2007. május 09. és 2007. május 10.

Miskolc – Belváros

 

 

 


Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2007. évi lakosságfelkészítési irányelvei, valamint az Igazgatóság éves munkaterve nagy hangsúlyt fektet a tanulóifjúság katasztrófavédelmi felkészítésére. A megyei igazgatóság évrõl-évre meghirdeti és megrendezi, támogatók segítségével a felmenõ rendszerû ifjúsági versenyt. A versenysorozat népszerûsége töretlen és az intézmények fogékonyak a versenyekre. A kirendeltsége/iroda szintû versenyek legjobbjai képviselik területüket, lakhelyüket, majd a megyei gyõztesek megyénket képviselik az országos versenyen, amely 2007. május 18-19-én kerül megrendezésre, Csillebércen.

 

A megyei ifjúsági katasztrófavédelmi verseny 2007. május 09-én (szerdán), az általános iskolás kategóriában, és 2007. május 10-én (csütörtökön), a középiskolás kategóriában kerül végrehajtásra, lebonyolításra.

A verseny helyszíne mindkét napon Miskolc belvárosa (lásd térkép).

 

A verseny állomásai és

AZ állomások felügyelõi (döntnökei)

 

 

1.      számú állomás: Tájékozódási ismeretek állomás (Mancs szobor)

 

Felügyel és döntnöki szerepkört lát el: Lehóczki László, a Spider Mentõcsoport vezetõje. Az állomáson városi tájékozódási és ügyességi feladat kerül végrehajtásra.

 

2.      számú állomás: Környezetvédelmi állomás (Kossuth Lajos utca) – Klíma kocka

 

Az állomást az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlõdésére Alapítvány, F. Nagy Zsuzsanna környezeti tanácsadó vezetésével felügyeli.

Az állomáson napjaink klimatikus problémáival és megoldási lehetõségeivel kapcsolatos feladatok végrehajtására kerül sor.

 

3.      számú állomás: VFCS állomás – Városház tér (Virágóra)

 

Az állomásért Novák László pv. alezredes és Mészáros László pv. õrnagy felügyeli. Az állomáson veszélyes anyag szállítással kapcsolatos, valamint VFCS technikai ismeret gyakorlati feladat kerül végrehajtásra.

 

4.      számú állomás: Kommunikáció – Városháza (Polgári Védelmi Kabinet)

 

Az állomást Varga Zoltán kommunikácós szakember felügyeli, a csapatok szerepjáték során riporteri, sajtószóvivõi feladatokat oldanak meg (riportkészítés, sajtóközlemény összeállítás, valamint szóvivõi feladatok).

 


 

5.      számú állomás: Egészségügyi állomás – Városház tér (Szemere kert)

 

Az állomást az OMSZ Észak-Magyarországi Regionális Szervezete felügyeli. Az állomáson egészségügyi gyakorlati feladatok végrehajtására kerül sor.

 

6.      számú állomás: Tûzoltó állomás – a megyei igazgatóság parkolója, valamint az igazgatóság elõtti szervizút.

 

Az állomást Kovács Sándor tû. alezredes és Tómán József tû. százados felügyeli és szervezi a technikai bemutatót az igazgatóság elõtt szervizúton. Az állomáson tûzoltással kapcsolatos gyakorlati, szerelési tevékenység kerül végrehajtásra.

 

 

 

Az állomások berendezéséért a versenyfeladatok szakszerû és pártatlan, balesetmentes végrehajtásáért az állomáson tevékenykedõ döntnöki állomány felel. Az állomáson 10 percet töltenek a csapatok.

 

 

ZSÛRI

A megyei verseny zsûrije:

Kohánka István mk. pv. ezredes, igazgató-helyettes

Kovács Sándor tû. alezredes, az encsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoka, a megyei Tûzoltó Szövetség elnöke

Bojti Imre ny. mk. pv. alezredes, a megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke

 

 

A zsûri a verseny sportszerûségét, a verseny tisztaságát és a feladatok balesetmentes végrehajtását felügyeli. Pontegyenlõség esetén eldönti a Versenyiroda javaslatára a csapatok helyezését, a Versenyiroda dokumentációja szerint.

 

Pontegyenlõség esetében a Környezetvédelmi állomáson elért pont dönt, esetleges egyenlõségnél a továbbiakban a Kommunikációs állomáson elért pontok.

 

A zsûri dönt az óvások valóságtartalmáról. A csapatok az állomásokat elhagyva már nem élhetnek az óvással!

 

 

VERSENYIRODA:

A versenyiroda vezetõje:   Fodor Antal tû. alezredes

Tagjai:                           Vargáné Kiss Erika és

Gondor Gábor

 

 

A VÁROST BEMUTATÓ SÉTA:

A versenyzõ csapatok mindkét napon megismerhetik Miskolc belvárosának nevezetességeit. A nem versenyzõ, illetve a már versenyt letudó csapatok várost bemutató sétáján egyszerre két-két csapat vesz részt.


 

A várost bemutató sétát vezetik:

Kulcsár Szûcs Evelin tû. hadnagy

Árvay Tímea és

Mihályi Imre tû. hadnagy

 

A várost bemutató séta tartalma: a megyeközpont és történelmi belváros nevezetességeinek bemutatása, majd az igazgatóság elõtt technikai bemutató megtekintése (egy idõben hat csapat versenyez, a másik hat csapat ismerkedik a megyeközpont nevezetességeivel).

 

 

A VERSENY RÉSZLETES PROGRAMJA

(mindkét napon)

 

 

08.30

A csapatok beérkezése az igazgatóságra, gépjármûvek parkolása az épület elõtti szervizúton.

 

Felelõsök: kirendeltség és irodavezetõk

 

 

08.30 – 08.45

A csapatok nyilvántartásba vétele, eligazítás, a csapatok sorsolása.

 

Felelõsök: Versenyiroda, kirendeltség és irodavezetõk

 

 

08.45 – 09.00

A csapatok megnyitóhoz való felsorakozása, a verseny megnyitása a Mancs szobornál.

 

Felelõsök: Tóth Dezsõ pv. alezredes, kirendeltség és irodavezetõk

 

 

 

A verseny ünnepélyes megnyitása, melyet az Igazgató úr tart.

 

 

09.00 – 09.15

A verseny állomásait a csapatok elfoglalják és megkezdik a versenyt.

 

 

09.15 – 11.15

Az elsõ hat csapat versenyez, a nem versenyzõ hat csapat városnézõ sétán és technikai bemutatón vesz részt.

 

 

11.15 – 13.15

A verseny második részében újabb hat csapat versenyez (középiskolás kategóriában csak három csapat).

A versenyt befejezõ iskolák városnézésen és technikai bemutatón vesznek részt.

 

 

13.15 – 13.45

Eredményhirdetéshez sorakozás, a verseny zárása, ünnepélyes eredményhirdetés. Helye: az igazgatóság elõtt (rossz idõ esetén az igazgatóság Csapó András termében).

 

Felelõsök: Tóth Dezsõ pv. alezredes, kirendeltség és irodavezetõk

 

 

13.45 – 14.45

EBÉD (Talár Étterem – Dózsa György út, a Levéltárnál)

 

 

14.45 –

A csapatok hazautazása

 

Felelõsök: kirendeltség és irodavezetõk

 

 

A versenyen a Szlovák Köztársaságból érkezõ csapat is részt vesz. A csapat segítõje: Ladányi Lóránt pv. százados.

 

A versenyt megelõzõen a versenyen résztvevõ döntnökök és kirendeltség/irodavezetõk, valamint a versenyt segítõk bejárják a helyszíneket. A helyszíni bejárás idõpontja: 2007. április 25-én (az igazgatói értekezlet napján).

 

A verseny híradó-technikai biztosítását Kotelkó Pál (Mentésszervezési Osztály) végzi:

-   Ünnepélyes megnyitó, a Mancs szobornál;

-   az állomások és a Versenyiroda közötti rádió összeköttetés;

-   a Versenyiroda mûködtetésének biztosítása;

-   a zsûri és a Versenyiroda, valamint az állomások közötti összeköttetés;

-   a városnézõk és a technikai bemutató helyszínei közötti rádió összeköttetés;

-   a verseny zárása, ünnepélyes eredményhirdetés.

 

A díjakat Szûcs Zoltán tû. alezredes, gazdasági osztályvezetõ biztosítja.

 

A verseny minden résztvevõjének az ebédet a megyei Polgári Védelmi Szövetség biztosítja.

 

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Felhívom a versenyen résztvevõ és segítõ állomány figyelmét, hogy a rendezvény sikeres végrehajtása érdekében a Forgatókönyvben szereplõ idõpontok és feladatok betartására ügyeljen. Az állomásokon a csapatok 10 percet töltenek feladatmegoldással és 10 perc áll rendelkezésre az állomások váltására.

 

A csapatok két váltásban szerelnek és sorszámot húznak, 1-6-ig, az állomásoknak megfelelõen és a feladat befejezésével a következõ állomásra sétálnak. Például: a 4-es sorszám esetében a 4. állomáson, a Kommunikációs állomáson kezd a csapat, majd az 5. állomáson, utána a 6. állomáson stb. folytatja. (Természetesen mind a hat állomást kell teljesíteni!)

 

A döntnökök és az állomáson tevékenykedõk, valamint a városi sétát vezetõk ajánlott öltözete: évszaknak megfelelõ gyakorló öltözet. Osztályvezetõk, kirendeltség/irodavezetõk ajánlott öltözete évszaknak megfelelõ kényelmes öltözet (esõköpeny és pulóver ajánlott).

 

A VERSENYEN RÉSZTVEVÕK LÉTSZÁMA

 

2007. május 09-én:

12 csapat:                                                80 fõ      (diákok, kísérõk, felkészítõk)

állomások, technikai állomány:             40 fõ      (döntnökök, foglalkozásvezetõk)

Összesen:                                                 120 fõ

 

2007. május 10-én:

9 csapat:                                                  54 fõ       (diákok, kísérõk, felkészítõk)

állomások, technikai állomány:             40 fõ      (döntnökök, foglalkozásvezetõk)

vendégek:                                                20 fõ

Összesen:                                                 114 fõ

 

Miskolc, 2007. április 23.

Mezei Péter mk. pv. alezredes s. k.


Miskolci Ifjúsági Verseny

A Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség 2007. április 27-én tartotta meg Polgári védelmi ifjúsági verseny döntõjét.

A Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség 2007. április 27-én tartotta meg Polgári védelmi ifjúsági verseny döntõjét.

A verseny  színhelye: 

Polgármesteri Hivatal

Miskolc, Városház tér 8.

Díszterem

 

PROGRAM:

09.00          Csapatok fogadása, regisztrálása a Díszterem elõterében

09.30          Ünnepélyes megnyitó

Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Rétközi Ferenc B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Ig. igazgató

09.40          A verseny levezetésének ismertetése

Árvay Gábor pv. alezredes

Állomáshelyekre vonulás

13.00.         A verseny értékelése, díjak átadása

13.30          Állófogadás

 

A csapatoknak az alábbi állomásokat kellett teljesíteniük

 

Állomások megnevezése:

1.

PV teszt

Tûzoltó teszt

Egészségügyi teszt

3.

VFCS-Gyakorlat

4.

Tûzoltó-Gyakorlat

5.

Mentõállomás-eü. gyakorlat

6.

Alpinindustri

7.

Kommunikációs állomás

A végsõ helyezés:

 

Általános iskolák:

I. Kisgyõri Általános Iskola

II. Kaffka Margit Általános Iskola

III. Fazekas-Istvánffy Gyula Általános Iskola

 

Középiskolák:

I. Diósgyõri Gimnázium

II. Kós Károly Középiskola

III. Szemere Bertalan Középiskola

Gratulálunk a csapatoknak az eredményekhez, és sok sikert kívánunk a Kisgyõri Általános Iskolának és a Diósgyõri Gimnáziumnak a Megyei Ifjúsági Versenyen való részvételhez!


Megyei Ifjúsági Verseny

A hagyományoknak megfelelõen megkezdõdött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny.

A mai napra meghirdetett verseny a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, Rétközi Ferenc tû. ezredesnek a nyitóbeszédével kezdõdött a Szinva teraszon.

11 csapatból az elsõ 6 kezdett az állomásokon, addig a többi csapat városnézésen vett részt kollégáink vezetésével.


Eredményhirdetés

Lezajlott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny.

A verseny helyezettjei:


I. helyezett Kisgyõr Általános Iskola  Kisgyõri Általános Iskola csapata
II. helyezett Hunyadi Mátyás Általános Iskola Sajószentpéter  Hunyadi Mátyás Ált. Iskola Sajószentpéter
III. helyezett II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak  II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Sárospatak
Abszolut gyõztes a szlovák Pohronska Polhora Általános Iskola Brezno Járás csapata  Pohronska Polhora szlovák csapat Brezno

Az eredménylista itt megtekinthetõ!


Eredménylista

Eredménylista Eredménylista

Középiskolások Megyei Ifjúsági Versenye

A hagyományoknak megfelelõen megkezdõdött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny.

A mai napra meghirdetett verseny a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesének, Kohánka István pv. ezredesnek a nyitóbeszédével kezdõdött a Szinva teraszon.

8 csapatból az elsõ 6 kezdett az állomásokon, addig a többi csapat városnézésen vett részt kollégáink vezetésével.


II. Országos Szakmai Verseny

2007. május 2-3-án Szentendrén került végrehajtásra az Országos Szakmai Verseny.

2007. május 2-3-án Szentendrén került végrehajtásra az Országos Szakmai Verseny keretein belül a VFCS verseny, melyen Megyénk Csapata az ezüst érmet hozta el.

Csapat tagjai:

Novák László pv. alez.

Dr. Szabó Péter tû. alez.

Hevesi Béla közalkalmazott.

Novák László pv. alezredes úr az országban a harmadik legjobb VFCS irányító tiszt, Hevesi Béla az ország ötödok legjobb gépjármû vezetõje.


Eredményhirdetés

Lezajlott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny középiskolások részére.

A verseny helyezettjei:

I. helyezett Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak
II. helyezett Diósgyõri Gimnázium Miskolc Diósgyõri Gimnázium Miskolc
III. helyezett Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Sátoraljaújhely Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Sátoraljaújhely
A katasztrófavédelmi verseny "Legjobb  diákszóvivõje" címet Horváth Krisztián kapta. (Diósgyõri Gimnázium Miskolc) "Legjobb diákszóvivõ" Horváth Krisztián Diósgyõri Gimnázium Miskolc

Az eredménylista itt megtekinthetõ!


Eredménylista

Eredménylista

„ZÁDIEL 2007.”

„ZÁDIEL 2007.” Nemzetközi Munkamûhely résztvevõinek egyeztetõ megbeszélése „ZÁDIEL 2007.” Nemzetközi Munkamûhely résztvevõinek egyeztetõ megbeszélése

Megelõzési továbbképzés

A B.-A.- Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében 2007. 05. 16.-án a tûzmegelõzési szakág munkatársai részére továbbképzés megrendezésére került sor az Encsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokságon.

Megelõzési továbbképzés

 

 

A B.-A.- Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében 2007. 05. 16.-án a tûzmegelõzési szakág munkatársai részére továbbképzés megrendezésére került sor az Encsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokságon.

 

A továbbképzésen a Borsod és Heves megyei Hivatásos Önkormányzati tûzoltó parancsnokságok parancsnokai és a tûzmegelõzési szakág tagjai, valamint a Hajdú-Bihar és a B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok képviselõi vettek részt.

 

Az igazgatóság részérõl Gulácsi Lajos tûzoltó alezredes osztályvezetõ köszöntötte a megjelenteket és ismertette a továbbképzés programját, aktualitását. Ezt követõen Kovács Sándor Encs város tûzoltó parancsnoka tájékoztatást adott a parancsnokságtevékenységérõl, majd bemutatta az újonnan épült Encsi tûzoltó laktanyát.

 

A továbbképzés fõ célja, hogy kellõ ismeretet adjon a 2007. május 1-tõl hatályos tûzvédelmi hatósági jogkörben bekövetkezett, valamint a tûzvizsgálati eljárást érintõ jogszabályváltozásokról, ebbõl adódó feladatokról, konzultációs jelleggel elõsegítse az új jogszabályok egységes értelmezését, a tûzmegelõzési hatósági munka magas színvonalú végzését.  

 

A jelzett idõponttól a tûzvédelmi hatósági jogkör gyakorlása a települések jegyzõitõl visszakerült a hivatásos önkormányzat parancsnokságokhoz. A II. fokú tûzvédelmi hatósági jogkört a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok gyakorolják.

 

Ezek a jogszabályok a következõk:

 

 • A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Kormány rendelet
 • A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet

 

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság részérõl Dr. Székely György tü. fõhadnagy tartott elõadást a 97/2007.-es Kormányrendeletrõl. Ezt követõen Kovács Zoltán tü. õrnagy ismertette a tûzvizsgálati eljárás új elõírásait.

Az elõadásokat követõ konzultáción a szakemberek részérõl feltett kérdések megválaszolására kerültek.

 

Bízunk abban, hogy a továbbképzés elõsegítette megyénkben az egységes, magas színvonalúan és megfelelõ hatékonysággal végzett tûzvédelmi hatósági és tûzvizsgálati munkát.


Portugál katasztrófavédelmi szakértõk látogatása

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szervezésében 2007. május 31. és június 1. között három, kritikus infrastruktúra védelemmel foglalkozó szakértõ tartott magas szakmai színvonalú elõadássorozatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. A találkozó tulajdonképpen szakmailag építõ, gyakorlati konzultáció jelleget mutatott, hiszen a portugál fél hasznos tapasztalatokat adott át a magyar szakembereknek.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szervezésében 2007. május 31. és június 1. között három, kritikus infrastruktúra védelemmel foglalkozó szakértõ tartott magas szakmai színvonalú elõadássorozatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. A találkozó tulajdonképpen szakmailag építõ, gyakorlati konzultáció jelleget mutatott, hiszen a portugál fél hasznos tapasztalatokat adott át a magyar szakembereknek.

A konzultáció dr. Varga Imre pv. ezredes Úr, a Minõsített Idõszaki Fõosztály vezetõjének rövid, összefogott tájékoztatójával kezdõdött, aki a magyar katasztrófavédelem szervezeti felépítésérõl, mûködésérõl beszélt a portugál szakembereknek, akik olyannyira hatalmas érdeklõdést mutattak a téma iránt, hogy az elõadás alatt több kérdés is megfogalmazódott bennük. A feltett kérdések mindegyikére Dr. Varga Imre fõosztályvezetõ Úr készségesen válaszolt. Ezt követõen a portugál szakértõk mutatták be a Portugáliában mûködõ katasztrófavédelmi rendszert, majd ismertették a náluk már mûködõ és még kidolgozás alatt álló kritikus infrastruktúra védelem mûködési és eljárási rendszerét.

A nap folyamán egy hangulatos ebédre is sor került, ahol a magyar kollégáknak közelebbi, barátságos kapcsolatot is sikerült kiépíteniük a portugál „kollégákkal”.

A délutáni program keretében a Kritikus Infrastruktúra Védelem Európai Programjáról hasznos információkkal gazdagodtak a kritikus infrastruktúrával foglalkozó magyar szakemberek.

A konferencia záró napján a magyar szakértõk elõadásait hallgathatták meg a résztvevõk, majd a portugál kollégáknak megköszönve szakmai segítségnyújtásukat kötetlen beszélgetéssel zárult a rendezvény.


ZÁDIEL Szeminárium és Gyakorlat

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Polgári Védelmi Hivatala és az Egészségügyi Minisztérium Válságkezelõ Szakága madárinfluenza, pandémia veszélyhelyzet kezelési gyakorlatot szervezett 2007. május 30-31-én.

„ZÁDIEL 2007”

 

Szeminárium és gyakorlat

 

 

 

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Polgári Védelmi Hivatala és az Egészségügyi Minisztérium Válságkezelõ Szakága madárinfluenza, pandémia veszélyhelyzet kezelési gyakorlatot szervezett 2007. május 30-31-én.

 

A szemináriumon, és a gyakorlaton Magyarországot (OKF-et) Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Fõosztályvezetõje, és Tóth Dezsõ pv. alezredes a BAZ Megye Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetõje képviselte.

 

A gyakorlaton a vegyes válságkezelõ stáb magyar résztvevõi voltak:

 

Dr. Petõ Edit –                                    B.-A.-Z. Megyei

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

Igazgatóság                                                    

 

Dr. Asztalos Ágnes -               ÁNTSZ Észak-magyarországi

Regionális Intézete Miskolci Kirendeltsége

Novák László pv. alezredes – BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ladányi Lóránt pv. õrnagy –                Encs Polgári Védelmi Kirendeltség. 

 

A szeminárium három blokkból állt.

 

Az elsõ blokkban bemutatásra került a Szlovák Köztársaság pandémia bizottságának tevékenysége, a minisztériumok és központi szervek szakmai intézkedései.

 

A második blokkban a V4 országok képviselõi tartottak elõadásokat.

Magyarország (Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság) képviseletében Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, fõosztályvezetõ úr, prezentációjában kitért a madárinfluenza, pandémia vészhelyzet kezelésének jogszabályi hátterére, a katasztrófavédelem szerepére, feladataira, valamint a 2005-2006. évi magyarországi események során végzett katasztrófavédelmi tevékenységekre.

 

A harmadik blokkban a Szlovák helyi államigazgatási szervek és a kerületi Önkormányzatok szakmai munkájáról volt szó.

 

A gyakorlat három szakaszból állt.

 

Az elsõ szakasz mozzanatai az alábbiak voltak:

Ø    Kassa Vidék diagnosztizáló csoportjának tevékenysége kivizsgálás, és mintavétel során.

Ø    A farm (csirketelep) tevékenysége fertõzés keletkezésekor.

Ø    Mobil Járványvizsgáló Csoport tevékenysége a farmon.

Ø    Mobil baromfi leölõ berendezés bemutatása.

Ø    A karantén területére történõ beléptetés, kiléptetés bemutatása.

 

A második szakasz mozzanatai a következõkben összegezhetõek:

Ø    polgári védelmi fertõtlenítõ egységek tevékenysége.

Ø    mobil járványvizsgáló csoport tevékenysége településen belül.

Ø    biotasakok és biokamrák bemutatása.

 

A harmadik szakasz mozzanatai:

Ø    Szlovák panadémia bizottság tevékenységének bemutatása.

Ø    Kassa – Vidék válságkezelõ stábjának és a Magyar Köztársaság illetékes területi szerveinek együttes ülése.

 

A magas színvonalú szeminárium és gyakorlat a szakmai ismeretek szervezésén, tapasztalatcseréken túl alkalmas volt a személyes kapcsolatok erõsítésére, baráti viszonyok kialakítására.

Rajzpályázat

A Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2007. márciusában rajzpályázatot hirdetett meg a sátoraljaújhelyi, hegyközi és bodrogközi általános iskolák 5-6-7. osztályos tanulói körében.

A Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2007. márciusában rajzpályázatot hirdetett meg a sátoraljaújhelyi, hegyközi és bodrogközi általános iskolák 5-6-7. osztályos tanulói körében.

 

Téma, amivel kapcsolatban a rajzokat vártuk:
Katasztrófa megelõzés

Katasztrófaelhárítás

Katasztrófa esemény

A pályázatra az alábbi iskolákból érkeztek pályamûvek:

 • Kazinczy Ferenc Általános Iskola Sátoraljaújhely,
 • Jókai Mór Tagintézmény Sátoraljaújhely,
 • Petõfi Sándor Tagintézmény Sátoraljaújhely,
 • Esze Tamás Tagintézmény Sátoraljaújhely,
 • Árpádházi Szent Margit, Sátoraljaújhely,
 • Lõrincze Lajos Általános Iskola Mikóháza
 • Általános Iskola Pácin
 • Kántor Mihály Általános Iskola Cigánd

 

A határidõ lejártáig összesen 63 mû érkezett be.

 

A pályamûveket elbíráló zsûri tagjai:

·        Siska Tamás Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ igazgatója

·        Vaskó Jánosné Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár igazgatója

·        Éles Bulcsú Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola szaktanára

 

Az eredményhirdetésre és a rajzokból rendezett kiállítás megnyitójára 2007. június 06-án került sor a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban.

 

A díjakat átadták

I-III. helyezett részére: Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere, Helyi Védelmi Bizottság elnöke;

 


- 2 -

Különdíjak:

Kohánka István, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke 

 

A pályázat nyertesei:

I. helyezett:       Panku Szabolcs Kazinczy Ferenc, Általános Iskola Sátoraljaújhely – 15.000 Ft.

II. helyezett:     Laczkó Barbara, Jókai Mór Tagintézmény Sátoraljaújhely- 10.000 Ft.

III. helyezett:    Móré Anna, Általános Iskola Pácin – 5.000  Ft.

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség különdíját kapta:

 • Kalinák Liliána, Esze Tamás Tagintézmény Sátoraljaújhely, - 5.000 Ft
 • Hantos Ákos, Kazinczy Ferenc Általános Iskola Sátoraljaújhely – 5.000 Ft
 • Czinke Roland, Esze Tamás Tagintézmény Sátoraljaújhely, - 5.000 Ft.

 

A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ különdíját kapta:

 • Pótor Richárd, Lõrincze Lajos Általános Iskola Mikóháza - Mozibérlet

 

A Sátoraljaújhelyi Városi Tûzoltóság különdíját kapta:

 • Góré Szandra, Általános Iskola Pácin - tágyjutalom

 

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár különdíját kapta:

 • Bari Nikoletta, Általános Iskola Pácin - Könyvjutalom
 • Berta Boglárka, Általános Iskola Pácin - Könyvjutalom
 • Móricz Ádám, Általános Iskola Pácin - Könyvjutalom

 

A zsûri által legjobbnak ítélt közel több mint 40 mûvet állítottuk ki, melyek 2007. június 4.-tõl június 30.-ig tekinthetõek meg a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban.

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a zsûri tagjainak, valamint támogatóinknak.

 • Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
 • Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ Sátoraljaújhely
 • Városi Könyvtár Sátoraljaújhely
 • Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely
 • Sátoraljaújhely Város Önkormányzati Tûzoltósága 

 

A pályázatra beküldött képek megtekinthetõek lesznek a www.satoraljaujhely.hu/polgarivedelem honlapon a Képtárában.

Az Encsi Tûzoltó Szakképzõ Tanfolyam záróvizsgája

2007. június 12-13.-án az Encsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság segítségével kiképzett 26 fõ fiatal kolléga-jelölt vizsgája történt a megyei igazgatóságon.

2007. június 12-13.-án az Encsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság segítségével kiképzett 26 fõ fiatal kolléga-jelölt vizsgája történt a megyei igazgatóságon. Az újoncok Szendrõ, Encs, Ózd, Sátoraljaújhely hivatásos önkormányzati tûzoltóságokról érkezetek. Tanfolyamuk február 12.-én indult és 4 hónap kemény kiképzés után záróvizsgán bizonyították rátermettségüket erre a nehéz szakmára. Felmérésre került elméleti és szerelési tudásuk írásban és szóban egyaránt. A nehéz vizsga ellenére mind a 26 fõ sikeres vizsgát tett és a június 30-i ünnepélyes eskütétel után a tûzoltóság tagjaivá válnak, közülük sokan a tûzoltó munkaidõ csökkentés miatt felvett új beosztásokra kerülnek kinevezésre.

A vizsgabizottság tagjai: Csanádi József ny.tû.alez. elnök, Illés Tamás tû.alez, Kovács Sándor tû.alez., Stana Piroska tû.fhdgy. jegyzõkönyvvezetõ.

Kérdezõ tanárok: Krawjánszky Tibor tû.szds., Járási István tû.fhdgy., Alföldi Attila tû.szds., Bialkó Tibor tû. alez., Erõs Miklós tû.õrgy.

Ezúton mondok köszönetet a felkészítõ tanárok lelkiismeretes munkájáért.

Felkészítõ tanárok:

BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról:

Csavajda István tû. ny. alez

Gulácsi Lajos tû. alez.

Dr. Szabó Péter tû. alez.

Tóth Dezsõ pv. alez

Novák László pv. alez

Szaszkó István tû. alez.

Kotelkó Pál ka.

 

Mezõkövesd HÖT

Koroknai Péter tû.alez.

Erõs Miklós tû. õrgy.

 

Miskolc HÖT

Fábián István tü. alez

Alföldi Attila tü. fhdgy.

 

Szerencs HÖT

Tamás Gyula tû. fhdgy.

 

Sátoraljaújhely HÖT

Fodor Béla tû. szds.    

 

Encs HÖT

Bialkó Tibor tü. õrgy.

Kravjánszki Tibor tü. szds.

 

Kazincbarcika HÖT

Juhász György tû. alez.

Tóth László tû. õrgy.

 

Tiszaújváros HÖT

Bartovics Attila tû.alez.

Járási István tû.fhdgy.


Red Cod gyakorlat Olaszországban

Az Interreg III B-Cadses Neighbourhood Programme Projetct Red Cod keretén belül megrendezésre került földrengés szimulációs gyakorlaton vett részt Miskolc Város szervezésében a Miskolci Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség részérõl 8 fõ 2007.június 8-10-ig.

Az Interreg III B-Cadses Neighbourhood Programme Projetct Red Cod keretén belül megrendezésre került földrengés szimulációs gyakorlaton vett részt Miskolc Város szervezésében a Miskolci Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség részérõl 8 fõ 2007.június 8-10-ig.

 

 A gyakorlat Olszországban Santarcangelo városban került megrendezésre. A nemzetközi csoportok (Olaszország, Szlovák Köztársaság, Görögország, Szlovénia, Magyarország) aktívan resztvettek a gyakorlat végrehajtásában, feladatuk az ideiglenes befogadó tábor kialakítása, felépítése volt. A felépített sátortábor egyben a résztvevõ csoportok szálláshelyéül is szolgált. Az olasz Polgári Védelem valamint a Santarcangelo város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság egy a földrengés által romosodott általános iskola kiürítését, a sérültek ellátását valamint a „romosodott” épületen belüli mentõkutyás keresést mutatott be.

 

A Red Cod projekt vezetõje értékelésében hasznosnak ítélte a gyakorlatot, mely véleménye szerint bizonyította, hogy a különbözõ nemzetek hatékonyan tudnak együttmûködni a katasztrófa sújtotta területen.


Felhívás az aratókhoz!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívással fordul megyénk mezõgazdasági üzemeihez, kistermelõihez, a nyári betakarítási munkákban résztvevõkhöz a tûzkárok megelõzése, s az ehhez szükséges tûzvédelmi intézkedések megtétele, illetve betartása, betartatása érdekében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívással fordul megyénk mezõgazdasági üzemeihez, kistermelõihez, a nyári betakarítási munkákban résztvevõkhöz a tûzkárok megelõzése, s az ehhez szükséges tûzvédelmi intézkedések megtétele, illetve betartása, betartatása érdekében.

 

A „tûzkármentes” betakarítás érdekében különösen az alábbi tûzvédelmi elõírásokat kell maradéktalanul érvényre juttatni:

 

 • A betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkálatokban csak az, a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább egy 13A és 89B teljesítményû (pl. 6 kg-os ún. ABC – nem hagyományos – porral töltött) tûzoltó készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, vagy más jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltetõ a betakarítást megelõzõen elvégezte és ezt írásban igazolta. (Az igazolás egy példányát a jármûvön, illetve gépen el kell helyezni.)
 • Gabonatáblán, szérûn és rostnövénytároló területén javítást, karbantartást, illetve üzemanyag feltöltést végezni tilos!
 • Gabonatáblán dohányozni, nyílt lángot használni még a jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem szabad.
 • Aratás idején a gabonatáblától 15 méterre éghetõ anyagtól mentes, vízzel töltött edénnyel ellátott dohányzó helyet kell kialakítani.
 • A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (4) bekezdése szerint a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos.
 • A jogszabály a tilalom alól csak abban az esetben ad engedélyt, ha jogszabály másként rendelkezik.

 

A fentieken túlmenõen a betakarításban résztvevõk fordítsanak kellõ figyelmet a szálas- és szemestermények szárítására, tárolására, a szárítók és a szérûk tûzvédelmére, valamint a különbözõ berendezések igénybevétel elõtti szakszerû felülvizsgálatának elvégzésére.

 

A tûzmegelõzés hatékonysága érdekében javasoljuk az érdekelteknek, hogy az aratás elõtti gépszemlét az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság szakemberének jelenlétében végezzék el és a betakarítás ideje alatt a helyszínen vízzel telt tartálykocsit, valamint tárcsával vagy ekével felszerelt traktort tartsanak készenlétben.

 

Tájékoztatjuk továbbá az aratási munkában résztvevõket, hogy a vonatkozó részletes tûzvédelmi szabályokat a 35/1996.(XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat VIII. fejezete tartalmazza.

 

Miskolc, 2006. július 20.                                             Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Miskolci Tûzoltó Szakképzõ Tanfolyam záróvizs

2007. június 18-19.-én a Miksolci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság segítségével kiképzett 27 fõ fiatal tûzoltó-jelölt vizsgája történt a megyei igazgatóságon.

2007. június 18-19.-én a Miksolci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság segítségével kiképzett 27 fõ fiatal tûzoltó-jelölt vizsgája történt a megyei igazgatóságon. A leendõ kollégák Miskolc, Mezõkövesd, Tiszaújváros, Szerencs, Kazincbarcika hivatásos önkormányzati tûzoltóságokról érkezetek. Tanfolyamuk február 19.-én indult Diósgyõrben és 4 hónapnyi felkészülés után érkeztek el a nagy megméretetésre. Szerelési készségükrõl és elméleti tudásuk is számot adtak a vizsgabizottságnak. A nehéz vizsgakérdésekre mindenki megfelelõ választ adott így június 30-án mindenki részt vesz az ünnepélyes eskütételen.  

 

A vizsgabizottság tagjai: dr. Faragó Ede .tû.alez. elnök, Baumstark Márton tû.alez, Kovács Sándor tû.alez., Stana Piroska tû.fhdgy. jegyzõkönyvvezetõ.

 

Kérdezõ tanárok: Mile Sándor tû.szds., Rákos János tû.zls., Alföldi Attila tû.szds., Bialkó Tibor tû. alez., Erõs Miklós tû.õrgy.

 

Ezúton mondok köszönetet a felkészítõ tanárok lelkiismeretes munkájáért.

Felkészítõ tanárok:

BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról:

Csavajda István tû. ny. alez

Gulácsi Lajos tû. alez.

Dr. Szabó Péter tû. alez.

Tóth Dezsõ pv. alez

Novák László pv. alez

Szaszkó István tû. alez.

Kotelkó Pál ka.

 

Mezõköved HÖT

Koroknai Péter tû.alez.

Erõs Miklós tû. õrgy.

 

Miskolc HÖT

Fábián István tü. alez

Alföldi Attila tü. fhdgy.

Mile Sándor tû. szds.

 

Szerencs HÖT

Tamás Gyula tû. fhdgy.

Rákos János tû. zls.

 

Sátoraljaújhely HÖT

Fodor Béla tû. szds.    

 

Kazincbarcika HÖT

Juhász György tû. alez.

Tóth László tû. õrgy.

 

Tiszaújváros HÖT

Bartovics Attila tû. alez.

Szabó Tamás tû. alez


Szlovák polgári védelmi ifjúsági verseny

Beszterecebánya Kerületi Hivatal Válságkezelõ Osztályának szervezésében 2007. június 21-én került megrendezésre a kerületi szintû polgári védelmi ifjúsági verseny.

Beszterecebánya Kerületi Hivatal Válságkezelõ Osztályának szervezésében 2007. június 21-én került megrendezésre a kerületi szintû polgári védelmi ifjúsági verseny. A vetélkedõn 18 csapat vett részt, ebbõl két csapat Magyarországról érkezett. Megyénket a Kisgyõri Általános Iskola csapata képviselte. A versenyzõknek hat állomáson kellett feladatokat végrehajtaniuk, amelyek a következõk voltak: pv. tesztkérdések, légpuskalövészet, elsõsegélynyújtó-állomás, tûzoltóállomás, topográfia és polgári védelmi állomás.


Tûzgyûjtási tilalom

Tûzgyújtási tilalmat rendelt el június 20.-tól átmeneti idõre a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
Közlemény
Forrás: FVM
2007. június 20.

Tûzgyújtási tilalmat rendelt el június 20.-tól átmeneti idõre a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mivel a rendkívül meleg idõjárás miatt fokozottan megnõtt az erdõk tûz általi veszélyeztetettsége. A tûzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy az erdõkben és az erdõterületek határától számított 200 m-en belül – beleértve a kijelölt tûzrakóhelyeket is -, valamint a közutak és a vasútvonalak mentén lévõ fásításokban tilos tüzet gyújtani. Tilos mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is. A tûzesetek megelõzése érdekében kérik a közutakon és a vasúton utazókat, hogy égõ cigarettát ne dobjanak ki a jármûbõl. Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A tilalom feloldásáról a fokozott tûzveszély elmúltával rendelkezik a minisztérium.
Forrás: FVM

 

Sportnap

Munkatervnek megfelelõen 2007. június 27-én megrendezésre került a katasztrófavédelmi igazgatóság sportnapja (fizikai felmérés).

Munkatervnek megfelelõen 2007. június 27-én megrendezésre került a katasztrófavédelmi igazgatóság sportnapja (fizikai felmérés).

A rendezvény helyszíne a festõi környezetben lévõ hegyi üdülõ falu, Bükkszentkereszt. A fizikai felmérés helyszínére való kiutazás reggel 8.00 órakor történt meg vidám hangulatban. A Borostyánkert Vendéglõ kerthelyiségében az eligazítást Kohánka István mk. pv. ezredes igazgató-helyettes úr tartotta meg, majd munka- és balesetvédelmi oktatással folytatódott az eligazítás (Szaszkó István tû. alezredes).

A sportnap további programjai:

 1.  A még nem "szépkorú" állomány fizikai felmérésének végrehajtása bizottság elõtt.
 2. Szabadidõs sporttevékenység
  • Túra Boldogasszony kövekhez, valamint Kõlyukgallyára.
  • Ping-pong bajnokság
  • Tollaslabda verseny
  • Labdajátékok
 3. Üvegmúzeum megtekintése
 4. Ebéd a Borostyán Vendéglõben.

Az ebéd megkezdése elõtt az igazgatóság állománya végrehajtotta a vendéglõ kiürítési gyakorlatát, a túróstésztás csapat helyet cserélt a rántotthúsos csapattal.

Az ebédet követõen a foglalkozást Rétközi Ferenc tû. ezredes megyei igazgató úr értékelte, majd a szabadságra távozóknak balesetmentes vakációt, a munkában lévõ állománynak pedig jó munkát kívánt.


VIP-Chat

Rétközi Ferenc tû. ezredes a BOON VIP-Chat vendége.

Ma az Észak-Magyarország napilap vendége Rétközi Ferenc tû. ezredes a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki várja a katasztrófavédelemmel, tûzoltósággal és polgári védelemmel kapcsolatos kérdéseket.

A kérdéseket a www.boon.hu honlapon lehet feltenni.


Ünnepélyes tiszthelyettesi eskütétel

2007. június 30-án ünnepélyes keretek között felavatták a Hõsök terén azt a közel 730 végzett tûzoltót, akiket az elsõ félévben kerültek kiképzésre.

2007. június 30-án ünnepélyes keretek között felavatták a Hõsök terén azt a közel 730 végzett tûzoltót, akiket az elsõ félévben kerültek kiképzésre. Ennek a létszámnak nagyobbik részét (500 fõ) a tûzoltók munkaidõ csökkentése miatt felvett állomány tette ki. A többi 230 tûzoltó a létszámpótlás miatt kerültek felvételre. Megyékben 53 fõ lett kiképezve ebbõl 30 fõ létszámfejlesztésbõl 23 fõ pedig, létszámhiány pótlása miatt. A tûzoltók képzést a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Miskolc és Encs Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságokon végezték. A felavatott állomány tagjai július 1-vel megkezdik a hivatásos vonulós szolgálatot.

 

Végzett állomány:

Encsen végzettek:

Babuczky Péter tû. õrmester

Batta János tû. õrmester

Bíró László tû. õrmester

Bodnár Péter tû. õrmester

Bóta Ádám tû. õrmester

Bud Sándor tû. õrmester

Dakos László tû. õrmester

Elek Lóránt tû. õrmester

Farkas Norbert tû. õrmester

Finta János Péter tû. õrmester

Frölich Tamás tû. õrmester

Juhász Balázs tû. õrmester

Kovács Attila tû. õrmester

Kregó Imre tû. õrmester

Lenkó István tû. õrmester

Leskó Gábor tû. õrmester

Póbis Sándor tû. õrmester

Potor József tû. õrmester

Ragyák Miklós tû. õrmester

Rusznák Zsolt tû. õrmester

Sárosi Zsolt tû. õrmester

Szilágyi András tû. õrmester

Tankó Dávid tû. õrmester

Varga Róbert tû. õrmester

Veres Tibor tû. õrmester

Zsigray Dániel tû. õrmester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miskolcon végzettek:

Antal Imre tû. õrmester

Bán László tû. õrmester

Bodnár Levente tû. õrmester

Bordás András tû. õrmester

Csáki Róbert tû. õrmester

Czövek Károly tû. õrmester

Gál Attila Gergõ tû. õrmester

Gedai Zoltán tû. õrmester

Hamari Norbert tû. õrmester

Jancsik Balázs tû. õrmester

Kovács János tû. õrmester

Kovács Norbert tû. õrmester

Kriván Ádám  tû. õrmester

Lengyel László tû. õrmester

Lovas Zoltán tû. õrmester

Mérész Gergõ tû. õrmester

Mérész Péter tû. õrmester

Mirczik Ádám tû. õrmester

Molnár Varga Gábor tû. õrmester

Németh István tû. õrmester

Nyeste János tû. õrmester

Orosz József tû. õrmester

Szalánczi Zsolt tû. õrmester

Szívós Zoltán tû. õrmester

Szûcs Levente tû. õrmester

Vékony Csaba tû. õrmester

Virág Gyula tû. õrmester


Heti visszatekintõ 26. hét

Ez történt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tûzoltóságainál a június 25.-július 1. közötti héten

Heti visszatekintõ

B.-A.-Z. Megye 2007. június 25-július 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tûzoltóságai a június 25.-július 1. közötti héten mindösszesen 95 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

Emelkedett az elmúlt hetekhez képest a szárazfû tüzek és a szabadban való tûzgyújtással okozott tüzek száma. A 36 tûzeset közel 40 %-a az összes káresetszámnak, azzal együtt, hogy tûzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területén. A vonulások több mint 10 %-a vaklármának vagy téves riasztásnak bizonyult, ami azért riasztó, mert a fölösleges kiadásokon túl, jelentékeny erõket köt le, illetve idõveszteséget okoz egy-egy ténylegesen szükséges beavatkozáshoz való átcsoportosításkor.

Az elmúlt héten sajnos közlekedési baleseteknél is szükséges volt 5 esetben a tûzoltói jelenlét és munka.

Diák sajtóreferens jótanácsai

Megkezdõdött a vakáció, és sajnos nagyon sok veszély leselkedik a diákokra ezalatt az idõszak alatt. Megkezdõdött a vakáció, és sajnos nagyon sok veszély leselkedik a diákokra ezalatt az idõszak alatt. Mezei Péter alezredes úrnak tett igéretemhez híven írok pár sort a fiatalokat érintõ nyári veszélyekrõl. Mostanában nagyon sok balesetrõl lehet hallani a bányatavak, folyók, patakok körül. Ezek a vad vizek nagyon veszélyesek a kiszámíthatatlanságukból adódóan, hiszen nem lehet tudni hogy mélyülnek, mekkora a sodrásuk, vagy hogy milyen hulladékok vannak a víz alatt. Ezek mellett oda kell figyelni arra is, hogy mielõtt felhevült testel beleugranánk a vízbe, elõbb mosakodjunk le. Ha barátaitokkal az erdõben túráztok figyeljetek oda, hogy égõ gyufát, cigaretacsikket ne dobjatok el, ha tüzet gyújtottatok, ne hagyjátok egyedül, valaki mindig figyeljen a tüzre, illetve ha tovább indultok gyõzõdjetek meg róla hogy biztosan elaludt-e a tûz. Ilyen apróságokkal nagy károk keletkezését elõzhetitek meg. Talán a nyár legnagyobb veszélyei a viharok, illetve jégesõk. Ezek ellen nehéz védekezni, ha halljátok hogy nagy vihar közeledik, ne menjetek el otthonról. Ezúton szeretnék mindenkinek katasztrófamentes vakációt, és kellemes pihenést kívánni.


Horváth Krisztián

Heti Visszatekintõ 27. hét

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságai a július 02.-július 08. közötti héten mindösszesen 108 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

Heti visszatekintõ

B.-A.-Z. Megye 2007. július 2-8.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságai a július 02.-július 08. közötti héten mindösszesen 108 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

Állandósulni látszik az elmúlt héten is a szárazfû tüzek és a szabadban való tûzgyújtással okozott tüzek száma. A 36 tûzeset közel 40 %-a az összes káresetszámnak, azzal együtt, hogy beindult az aratási idõszak a megye területén. A vonulások több mint 10 %-a (15 eset) vaklármának vagy téves riasztásnak bizonyult.

Az elmúlt héten sajnos közlekedési baleseteknél is szükséges volt 11 esetben a tûzoltói jelenlét és munka, valamint a hét elején jelentkezõ viharos idõjárás következményeinek felszámolására 11 esetben vonultak tûzoltóink.

!!! Heti viszatekintõ !!! 28. hét

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságok a július 09.-július 15. közötti héten mindösszesen 96 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

Heti visszatekintõ

B.-A.-Z. Megye 2007. július 9-15.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságok a július 09.-július 15. közötti héten mindösszesen 96 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

Az elmúlt héthez képest a vonulások száma kismértékben csökkent. Még mindig magas a tarló illetve szárazfû tüzek száma (58 eset), függetlenül attól, hogy június 19-tõl tûzgyújtási tilalom van érvényben. Ezek azért különösen veszélyesek a lakosságra nézve, mivel a tûz oltása közben az egységek nem riaszthatók más káresethez, így egy esetleges késõbbi segélyhívásra - ami lakóház tûz vagy baleset is lehet – messzebbrõl akár más megyébõl kell egységet átirányítani, nagy vonulási idõvel. Ezeknek az eseteknek nagy része odafigyeléssel és a szabályok betartásával, elkerülhetõek lennének, fõleg azért mivel az elõttünk álló száraz meleg idõjárás kedvez szárazfû, tarló tüzek kialakulásának. Jól jellemzi az emelkedést, hogy az elsõ kánikulai napon vasárnap 25 vonulás volt. (elmúlt hét napi átlag vonulása 8-10 volt)

A szelesebb idõ miatt 13 esetben kérték a tûzoltók segítségét veszélyes fa eltávolítására. 5 alkalommal keletkezett tûz épületben (ezek fõleg melléképületek voltak), és 6 közúti balesetben kellet a tûzoltó kollégának beavatkozniuk. Még mindig 10 % körül a téves jelzések vaklármák száma.

HÕSÉGRIADÓ

!!! FIGYELEM - FIGYELEM - FIGYELEM!!! A vasárnaptól- 2007.07.15 - kettes, mától - 2007.07.16 - viszont a legmagasabb, hármas fokozató hõségriadó van érvényben. Az elõrejelzések szerint egész héten 34 fok feletti kánikulára kell számítani.
!!! FIGYELEM - FIGYELEM - FIGYELEM!!!

A vasárnaptól- 2007.07.15 - kettes, mától - 2007.07.16 - viszont a legmagasabb, hármas fokozató hõségriadó van érvényben. Az elõrejelzések szerint egész héten 34 fok feletti kánikulára kell számítani.

FONTOS:
 • Senki se hagyja állatait, gyermekét bezárt autóban!
 • Fogyasszon napi minimum 1,5 liter hideg ivóvizet!
 • Vigyenek magukkal palackos vizet!
 • Öltözzenek világos, lenge ruhába!
 • Ha tehetik, sûrû zuhanyzással hûtsék a testüket!
 • Ha tehetik, 11 és 15 óra között ne menjenek az utcára!
 • További hasznos tanácsok:
 • OKF - Lakosságfelkészítés
 • Országos Meteorológiai Szolgálat
 • ÁNTSZ Közlemény (PDF)
 • UV Monitor
 • RSOE - Pillanatnyi Hõstressz Veszély Monitor

 • Heti visszatekintõ 29. hét

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságok a július 16.-július 22. közötti héten mindösszesen 243 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  B.-A.-Z. Megye 2007. július 16-22.

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságok a július 16.-július 22. közötti héten mindösszesen 243 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt héthez képest a vonulások száma nagymértékben nõt (147 vonulással). Az esetek jelentõs része szárazfû, tarló és avar tûzeset (113 eset). A meleg száraz idõjárás miatt a tûzgyújtási tilalom fokozott figyelembe vétele és betartása nagyon fontos. Mivel az elkövetkezõ héten sem várható számottevõ esõ így a vonulási szám tovább emelkedése várható.

  13 esetben volt épített környezetben tûzeset, 18 fakidõlés, 5 közúti balesetben kellet a tûzoltó kollégáknak beavatkozniuk. 16 riasztáshoz vonultak ki, amirõl kiérkezésük után kiderült, hogy téves jelzés illetve vaklárma.


  Gyereknap

  A BRDSZ által támogatott utólagos gyereknap a dolgozók gyermekeinek örömére 2007. 06. 23-án Miskolc-Tapolcán került megrendezésre.

  Hõségriadó visszavonása

  Országos szinten 2007. lúlius 25-én 0 órától a 3. fokú HÕSÉGRIADÓ visszavonásra került.

  Horgászverseny

  2007. július 25-én a nyéki tavak mellett, megrendezésre került az elsõ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi tavi horgászverseny.

  2007. július 25-én a nyéki tavak mellett, megrendezésre került az elsõ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi tavi horgászverseny.

  A rendezvény óriási érdeklõdés mellett zajlott Gita Tibor pv. alezredes úr zsûri elnök felügyelte a verseny sportszerûségét. A horgászversenyt Kohánka Ádám nyerte. A legszebb halat ifj. Fülöp Dániel horgászta ki a nyéki tóból. A versenyt követõen az igazgatóság állománya csodálatos és ízletes halászlével, és sült hallal zárta a sportnapot.

  Heti visszatekintõ 30. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja a július 23.-július 29. közötti héten 277 alkalommal vonult tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  B.-A.-Z. Megye 2007. július 23-29.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja a július 23.-július 29. közötti héten 277 alkalommal vonult tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt hetekhez képest történt újabb esetszám emelkedés egyértelmûen az iszonyú hõség, szárazság és felelõtlenség számlájára írható. A július havi szárazfû és gaz égetések, valamint a tûzgyújtási tilalom ellenére gyújtott és felelõtlenül magára hagyott vagy nem kontrolált összes tûzeset (438) több mint 46 %-a, 203, az elmúlt héten keletkezett.

  A nagy hõség ellenére viszonylag kisszámú – összesen 4 – közúti balesethez kellett vonulni segítségnyújtásra a Tûzoltóságoknak.

  Az ország több megyéjében nagyszámú és kiterjedt erdõtüzek adtak munkát az elmúlt hetekben a Tûzoltóságok és a Katasztrófavédelem szakembereinek, továbbá a helyi lakosoknak. Szerencsére megyénkben a borsodiak, abaújiak, zempléniek, gömöriek, tornaiak jobban figyeltek erdõinkre, így a tûzesetek nem okoztak jelentõs károkat az erdõterületeken.

  Reményeink szerint a harmincadikán érkezett idõjárás változás, kis lehûlés esõvel, megszünteti az ún. „szárazfû tüzes” idõszakot.


  Regimentfest és veterán autók bemutatója

  Nagy érdeklõdés mellett látványos show elemekkel tarkítva befejezõdött a II. Nemzetközi Díszelgõ Alegységek Fesztiválja (Regiment Fest) Miskolcon.

  Nagy érdeklõdés mellett látványos show elemekkel tarkítva befejezõdött a II. Nemzetközi Díszelgõ Alegységek Fesztiválja (Regiment Fest) Miskolcon. A nemzetközi fesztivál szereplõi több megyei településre is ellátogattak, ahol nagy sikert arattak. A fesztivál programjai, felülmúlták az elmúlt év rendezvényeit, hiszen, a kiegészítõ programok is óriási sikert arattak. Ezen a napon a megyét érintette az Országos Kerékpár Verseny, valamint a program szerves része volt a huszárbemutató, veterán autó bemutató.

  A veterán autók bemutatóján a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság külön díját Kohánka István mk. pv. ezredes, igazgató helyettes adta át, melyet egy Opel gyártmányú tûzoltó autó nyert el.

  A fesztivál egész ideje alatt tevékenykedett a Krízis Intervenciós Csoport, 5 fõ szakképzett pszichológussal. Igazgatóságunk közremûködött a rendezvény biztosításában.


  Heti visszatekintõ 31. hét

  Ez történt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tûzoltóságainál a július 30-augusztus 4. közötti héten

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja a július 30.-augusztus 4. közötti héten 126 alkalommal vonult tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt héthez képest jelentõsen csökkent a vonulási szám (151 vonulással), ami az idõjárás kedvezõbbre fordulás miatt történhetett. Azzal, hogy esõsebb napok voltak az elmúlt héten, illetve csökkent a hõmérséklet kevesebb szárazfû tûzesethez kellett a kollégáknak kivonulni (64 vonulás, míg az elmúlt héten ugyanez a szám 203 volt).

  Emelkedett azon közúti balesetek száma, ahol tûzoltóságnak is be kellett avatkoznia, 10 esetben történt, ebbõl egy alaklommal kellett feszítõ-vágó segítségével 1 személyt kimenteni, aki sajnos a helyszínen el is halálozott.

  8 alkalommal történt tûzoltás épületben keletkezett tûzesetnél, ezeknél személyi sérülés nem történt.

  A viharos szél miatt 4 alkalommal távolítottak el veszélyes fát az úttestekrõl.

  7 bejelentés érkezett a héten, amirõl késõbb kiderült, hogy téves jelzés, illetve vaklárma volt.


  Heti visszatekintõ 32. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja az augusztus 6-12. közötti héten 108 alkalommal vonult tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja az augusztus 6-12. közötti héten 108 alkalommal vonult tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt héthez képest kis mértékben csökkent a vonulási szám (18 vonulással). Azzal, hogy esõsebb napok voltak az elmúlt héten, illetve csökkent a hõmérséklet kevesebb szárazfû tûzesetnél kellet beavatkozni (39 vonulás, míg az elmúlt héten ugyanez a szám 64 volt).

  Az elmúlt héten 6 közúti balesetnél avatkoztak be a tûzoltók, ebbõl egy eset volt súlyos szombaton délután a 37 sz. fõúton a zsolcai bánya elágazásnál egy Lada és egy Seat személygépkocsi ütközött. Az ütközés következtében a Lada vezetõje a helyszínen elhalálozott. A miskolci tûzoltóknak feszítõvágó segítségével kellett a holtestet kiemelni a roncsból.

  10 alkalommal történt tûzoltás épületben keletkezett tûzesetnél, ezeknél személyi sérülés nem történt, 11-én Ózdon égett egy 6x6 m-es istálló, a tûz következtében két ló az épületben benn égett.

  A szél miatt 7 alkalommal távolítottak el veszélyes fát az úttestekrõl.

  Az esõzések miatt 5 esetben kellett vizet eltávolítani pincékbõl.

  12 bejelentés érkezett a héten, amirõl késõbb kiderült, hogy téves jelzés, illetve vaklárma volt.


  Tájékoztató a panelépületek tûzvédelmérõl

  Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság felmérte a panelépületek létesítési és használati problémáit, illetve a megoldási lehetõségeket.

  Tájékoztató a panelépületek tûzvédelmérõl

    

  Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság felmérte a panelépületek létesítési és használati problémáit, illetve a megoldási lehetõségeket az alábbiak szerint:

   

  Az épületek javarésze a 60-as, 70-es években épült, illetve került megtervezésre. Ebbõl adódóan számos jelenleg hatályos tûzvédelmi elõírás nem, vagy csak részben teljesül. A hatályos elõírásoktól eltérõ kialakítás magában hordozza a közelmúltban kialakult tûzesetekhez hasonló események bekövetkezését. A panelépületek sok változata terjedt el hazánknak, ezért általánosságban lehet csak az épületek tûzvédelmi helyzetét értékelni, illetve a problémákra megoldást találni.

   

  A panel épületek létesítési problémái:

   

  Az épületek lépcsõházai általában egy légteret alkot a közlekedõ folyosókkal, így bármely lakásban keletkezett tûz során felszabaduló égéstermékek bejutnak a lépcsõházba, melyet képes füsttel telíteni, így a menekülési útvonal biztonsággal nem használható.

   

  A pinceszintet tartalmazó panelépületek lépcsõházai a pinceszinti közlekedõn keresztül összeköttetésben vannak egymással, így egy itt keletkezõ tûz az épület valamennyi lépcsõházára veszélyt jelenthet, mivel azokat füsttel és hõvel telítheti ezáltal megakadályozva a biztonságos menekülést.

   

  Egyes épületszerkezetek – különös tekintettel a gépészeti vezetékek aknafalai – nem elégítik ki a velük szemben támasztott éghetõségi és tûzállósági határérték követelményeket. Az aknák szintenként nem kerültek leválasztásra, így lehetõvé teszik a tûz függõleges terjedését a bennük kialakuló kéményhatás következtében.

   

  A lakások villamosvezetékei – amennyiben azok nem kerültek felújításra – az akkori idõk villamos fogyasztásának figyelembevételével kerültek kiépítésre, melyet a mai állapot jelentõsen meghaladt. Most egyidõben akár jelentõs fogyasztás is jelentkezhet – a mosógép, mosogatógép, klímaberendezés, és egyéb – villamos fogyasztók együttes használata során. A villamos vezetékek ilyen módon történõ túlterhelése a vezetékek felmelegedéséhez vezethet, mely tüzet okozhat.

   

  A panel épületek használati problémái:

   

  A lakók a különbözõ átalakítások során, pl. lakásajtók biztonságosabbra történõ cseréje során figyelmen kívül hagyják a tûzvédelmi követelményeket, és nem megfelelõ éghetõségû, illetve tûzállósági határértékû ajtókat építenek be. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy egy esetleges tûzesetsorán a lakásból könnyen kijuthat a tûz – ezzel akadályozva az épületben tartózkodók menekülését – illetve a tûz bejut a lakásba, ezáltal az ott lévõket, azok anyagi javait veszélyezteti, valamint elõsegíti a tûz terjedését.

   

  Szintén a lakók biztonságérzetét hivatott növelni a folyosói rácsok beépítése, azonban ezek elhelyezésével a lakók a saját menekülésüket, a tûzoltóság beavatkozását, valamint a tûzvédelmi berendezések alkalmazását akadályozzák.

   

  Egy tûz esetén a lezárt folyosóból a lakók csak a rács kinyitása után képesek kijutni, azonban ha azon a folyosószakaszon keletkezett a tûz, akkor a közlekedõ gyorsan füsttel telítõdhet – az ajtók nem megfelelõ tûzvédelmi paraméterei miatt – ezáltal már a rács kinyitása is problémát jelent, mely helyzetet tovább tetézi a lakók felfokozott idegállapota, esetleges pánikja.

   

  A lakók menekülésének korlátozottságán túl a tûzoltók beavatkozását is késleltetik a lakók, mivel a tûzoltóknak ilyenkor a rácsot le kell vágniuk, hogy a tûzoltásához hozzá tudjanak kezdeni.

   

  Szintén ehhez a magatartáshoz köthetõ, hogy a lakók a lezárt folyosórészre mindenféle éghetõ anyagot helyeznek el, mondván nincs elég tárolási lehetõségük, valamint itt bútorokat és egyéb használati tárgyakat helyeznek el. Ez a körülmény egyrészt szûkíti a menekülési útvonalat, akadályozza a menekülést, másrészt egy lakástûz esetén elõsegítheti a lakások közötti tûz terjedését.

   

  Hasonló módon szoktak a lakók eljárni a lépcsõházak közötti átjárást biztosító folyosók, illetve tetõátjárók lezárásánál. Az itt történõ lezárás azért jelent problémát, mert a kétirányú menekülési lehetõséget a lakók megszüntetik. Az alsóbb szintek felé már nem lehetséges a menekülés a füst miatt, ezért a másik lépcsõház, vagy a tetõ jelentheti a biztonságos teret. A lezárások miatt a lakók beszorulhatnak az épületbe, lakásukba, melyek az elõbb említett okok miatt nem jelentenek megfelelõ védelmet.

   

  Az anyagi biztonságra való törekvés mellett megjelenik a lakók gazdasági körülményei miatt a spórolás igénye is. Általánosságban megállapítható, hogy a társasházak a villamosberendezések, és a villámvédelem felülvizsgálatának elhagyásán, a szárazfelszálló tüzivízvezetékek karbantartásának elmulasztásán próbálnak meg takarékoskodni. A villamosvezetékek – a korábban már említett okok miatt is – potenciális gyújtóforrások lehetnek, és a felülvizsgálat a hiányosságokat kiszûrheti ezáltal csökkentve az ilyen tüzek keletkezését. A tûzvédelmi berendezés karbantartásának elmulasztása, pedig a tûzoltói beavatkozást lassítja ezzel elõsegítve a tûzterjedését.

   

  A lépcsõházi füstelvezetõket szintén le szokták zárni rácsokkal, vagy a füstelvezetõ nyitószerkezetét nem tartják karban, így az használhatatlanná válik. Figyelemmel arra, hogy a lépcsõházak füstelvezetésére csak ez a szerkezet szolgál – mivel a lépcsõházi ablakok kinyitását a lakók tûzesetén nem teszik meg érthetõ okokból – annak mûködésképtelensége szintén a menekülés meghiúsulását vonhatja magával.

   

  A szellõzõrendszerek a tisztítás hiánya miatt elzsírosodottak, mely anyaglerakódás a tûzterjedését jelentõs mértékben elõsegíti, mivel saját maga is könnyen ég.

   

  Bár tûzvédelmi elõírásba nem ütközik az erkélyeken történõ anyagtárolás azonban – amennyiben ott éghetõ folyadékokat tárolnak – egy esetleges tûz során az alatta lévõ lakásból kiáramló hõ, illetve az égéstermékek képesek lehetnek meggyújtani ezen anyagokat.

   

  A növekvõ energiaárak hatására a panelprogram keretében elkezdõdtek az épületek utólagos homlokzati hõszigetelési munkálatai is. Amennyiben a kivitelezõ megfelelõ minõsítésû hõszigetelõ rendszert épít be, akkor ez tûzvédelmi problémát, illetve veszélyt nem hordoz magában, azonban egy nem megfelelõ tûzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezõ homlokzati szigetelõanyag képes akár az épület teljes homlokzatára kiterjedõ tûzet okozni. A homlokzat égése során gyakorlatilag lehetetlenné válik, válhat a tûzoltóság magasból mentõszereinek alkalmazása és ezekkel történõ személymentés. Ez kifejezetten nagy problémát jelent, mivel a munkálatok nem építési engedélyhez kötöttek, ezért a tûzoltóság a beépítendõ hõszigetelõ rendszer megfelelõségét nem is tudja ellenõrizni.

   

  A korunk gazdasági fejlõdése magával hozta a gépjármûállomány növekedését is, azonban a panelépületek létesítésekor ekkora mennyiségû gépjármû parkolóhely nem lett kialakítva az épületekhez. Ebbõl adódik, hogy a lakók már a tûzoltási felvonulási területen is parkolnak, mely kifejezetten a tûzoltógépjármûvek felállítására szolgál. Az itt parkoló autók, vagy jelentõsen korlátozzák, vagy lehetetlenné teszik a tûzoltói beavatkozást, ezzel saját magukat, illetve lakótársaikat is veszélyeztetve.

   

  Megoldások az érintett épületek tûzvédelmi helyzetének javítására:

   

  A használati részben említett utólagos homlokzati hõszigetelési munkálatok problematikájának megoldását az építési engedély kötelessé tétel jelentené, azonban erre jelenleg nincs lehetõség. Áthidaló megoldást jelenthet, hogy a minisztérium a panelpályázatok elbírálásához feltételként elõzetes tûzoltói vélemény beszerzését tervezi elõírni. 

   

  A létesítési gondok kiküszöbölése már bonyolultabb, idõ és költségigényesebb. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a saját maguk védelmét is szolgálják ha a lakáson belüli villamos vezetékeket a meg növekedett fogyasztási igényeinknek megfelelõen felújíttatják.

   

  Az utólagos tûzszakaszolási és füstszakaszolási problémák, kiküszöbölése szintén jelentõs anyagiakat igényel, melyet jelenleg a lakóközösségnek kell kigazdálkodnia, amennyiben úgy dönt, hogy áldoz az épület tûzvédelmi helyzetének javítására.

   

  A gépészeti rendszerekbõl adódó tûzvédelmi hiányosságok részben és egészben egyaránt orvosolhatóak. Részmegoldást a szellõzõrendszerek rendszeres tisztítása jelenti, mivel így meg lehet akadályozni a zsír lerakodását a csõvezeték falán. Természetesen ez önmagában nem elegendõ, csak ideiglenes megoldás. Valamennyi szellõzõrendszer esetében a szintenkénti födémlezárásokat, és vezetéklezárási lehetõségeket biztosítani kell. A nem megfelelõ éghetõségû és tûzállóságú anyagokat el kell bontani és megfelelõre kell cserélni. A szükséges építési, és átalakítási munkák jelentõs anyagi ráfordítást igényelnek, azonban a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I. 31.) Kormányrendelet 28.§ 5. pontjában szerepel a szellõzõrendszerek korszerûsítése és felújítása, mely lehetõség kiaknázásával állami pénzeszközökhöz lehet jutni.

   

  Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a jogszabályoknak megfelelõ használati és létesítési elõírások érvényesítésén túl – nem csak a panelépületek esetében – tovább növelhetõ a lakások tûzbiztonsága, ha ott tûzjelzõ berendezéseket (home detektorokat), és/vagy tûzoltó eszközöket (kézi tûzoltó készülék, Bonpet, Passz 47, Firepro, stb.) helyez el. Ezek aránylag kis költségen beszerezhetõ eszközök, melyek jelentõsen képesek emelni a lakás tûzbiztonságát azzal, hogy a tüzet a keletkezésük korai fázisában jelzi, így biztosítva a gyors menekülés, illetve oltás feltételeit, valamint a tüzet a kezdeti fázisukban képesek eloltani, így a tûzkárt csökkenthetik.

   

  Összességében megállapítható, hogy a panelépületek nem tûzveszélyesek, azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a tûzvédelmi használati elõírások betartására, betartatására, valamint lehetõségekhez mérten minél elõbb meg kell szüntetni a létesítési hiányosságokat. 


  Közeledik augusztus 20.

  Néhány nap és itt van augusztus 20, egyik legnagyobb tömegeket megmozgató nemzeti ünnepünk.

  Közeledik augusztus 20.

   

  Néhány nap és itt van augusztus 20, egyik legnagyobb tömegeket megmozgató nemzeti ünnepünk. Augusztus 20-án, illetve az augusztus 20. környéki napokon országszerte, a fõvárostól a legkisebb településig nagyszabású rendezvények, ünnepségek, tûzijátékok sokaságával találkozunk.

   

  Az ünneplés, vidámság, szórakozás közepette ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tömegrendezvények, a szélsõséges idõjárási viszonyok, a tûzijátékok veszélyeket is rejtenek magukban.

   

  Jó ha felkészülünk az esetlegesen elõforduló veszélyekre, a veszélyhelyzeti magatartási szabályokra.

   

  Az ünnepi rendezvénysorozat zárásaként egyre több helyen tûzijátékra kerül sor.

   

  Sohase lépjük át a védõövezet határát, amelyet a pirotechnikai szakemberek jelölnek ki, általában szalagokkal. A pirotechnikai eszközök köré vont védõtávolság a töltetek nagyságától függ, de legalább 40-60 méter. Veszélyhelyzetben a tûzijátékot a pirotechnikai cég felelõse, vagy az engedélyezõ hatóság (rendõrség) állíthatja le.

   

  Ha izzó, égõ tárgyakat látunk, akkor azt azonnal jelezzük a pirotechnikusoknak, rendezõknek, vagy a tûzoltóságnak. Ha a rendelkezésre álló eszközökkel a tûzoltás biztonságosan elvégezhetõ, akkor a tûzoltást kezdjük meg.

   

  A tömegrendezvények, idõjárási veszélyhelyzetek és még sok más veszélyhelyzet veszélyhelyzeti információit a http://lakossag.katasztrofavedelem.hu/ honlapon találhatjuk meg, melyeket feltétlenül tanulmányozzunk át.


  Heti visszatekintõ 33. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja az augusztus 13-20 közötti héten 85 esetben vonult tûz – vagy káresethez, illetve téves jelzés alapján késõbb vaklármának bizonyult bejelentésekhez.

  Heti visszatekintõ

  B.-A.-Z. Megye 2007. augusztus 20.

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja az augusztus 13-20 közötti héten 85 esetben vonult tûz – vagy káresethez, illetve téves jelzés alapján késõbb vaklármának bizonyult bejelentésekhez.

   

  Az elmúlt héthez képest tovább csökkent a vonulások száma. A szorványesõk következményeként „csak” 25 esetben került sor tûzoltói beavatkozásra szárazfû, gaz égetése, illetve szabadban való tûzrakás miatt keletkezett tüzeknél.

   

  Sajnos továbbra is számottevõ, 7-7 esetben kellett épülettûzhöz és közúti baleset miatti mûszaki mentésre vonulni a tûzoltóknak. Valamennyi tûz – és káreset a gondatlanság és a figyelmetlenség következménye volt.

   

  Az esõzések miatt 4-4 esetben kellett közútra dõlt vagy lakóházat, veszélyeztetõ fát eltávolítani, illetve pincébõl, alagsori helységbõl vizet kiszivattyúzni.

   

  9 bejelentés bizonyult téves jelzésnek.


  MoLaRi hangos üzemû próbája

  2007. szeptember 03-án MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) hangos üzemû (teljes körû) próbára kerül sor.

  A MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) hangos üzemû (teljes körû) próbájára – az éves ütemtervnek megfelelõen – 2007. szeptember 3-án 1300 órakor kerül sor.

   

  A MoLaRi próba az alábbi településeket érinti:

   

  -        Berente,

  -        Kazincbarcika,

  -        Oszlár,

  -        Sajóbábony,

  -        Sajószentpéter,

  -        Tiszapalkonya ,

  -        Tiszaújváros.

   

  A hangos üzemû próba végrehajtása során bemondásra kerül:

   

              „Figyelem ez próba! Figyelem, ez próba!

              Most a katasztrófariadó jelzést hallják”

   

  A szöveges részt követõen azonnal lesugárzásra kerül a

   

              „Katasztrófariadó" jelzés

                          (két percig tartó, folyamatos, váltakozó hangmagasságú, szirénahang)

   

  Bemondásra kerül:

   

  „Figyelem ez próba! Figyelem, ez próba!

              Most a veszély elmúlt jelzést hallják”

   

  A szöveges részt követõen azonnal lesugárzásra kerül a

   

              „Veszély elmúlt” jelzés

  (kétszer fél percig tartó, fél perces szünettel megszakított egyenletes hangmagasságú szirénahang)

   

  Bemondásra kerül:

   

              „A próbának vége! A próbának vége!

  „A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendõje nincs. Ez a rendszer próbája.”


  Heti visszatekintõ 34. hét

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságai a augusztus 20-augusztus 26. közötti héten mindösszesen 107 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  B.-A.-Z. Megye 2007. augusztus 26.

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében mûködõ tûzoltóságai a augusztus 20-augusztus 26. közötti héten mindösszesen 107 esetben vonultak tûzesethez vagy mûszaki mentéshez, illetve indultak el – késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt héten is a szárazfû tüzek és a szabadban való tûzgyújtással okozott tüzek voltak a számottevõk. A 40 tûzeset közel 43 %-a az összes káresetszámnak. A vonulások több mint 10 %-a (14 eset) vaklármának vagy téves riasztásnak bizonyult.

  Az elmúlt héten sajnos közlekedési baleseteknél is szükséges volt 11 esetben a tûzoltói jelenlét és munka, valamint a hét elején jelentkezõ viharos idõjárás következményeinek felszámolására (14 esetben). Egyéb eseményekhez 12 esetben vonultak tûzoltóink.


  Mustgáz veszély

  Évente körülbelül 12–15 esetben okoz halált a mustgáz néven emlegetett, a must erjedésébõl felszabaduló szén-dioxid. Viszont ennél többször, 40-50 esetben riasztják a tûzoltókat.

  Évente körülbelül 12–15 esetben okoz halált a mustgáz néven emlegetett, a must erjedésébõl felszabaduló szén-dioxid. Viszont ennél többször, 40-50 esetben riasztják a tûzoltókat.

  A must erjedése során olyan gázok szabadulnak fel, amelyek nehezebbek a levegõnél, így a föld közelében terülnek el. Az esetek szinte kizárólag kis borpincékben fordulnak elõ.

  A balesetek leginkább a szakértelem hiányára, valamint az emberi figyelmetlenségre vezethetõk vissza, ugyanis sokan nem veszik komolyan a veszélyt, és mivel színtelen, szagtalan gázról van szó, késõn kapcsolnak. Megfelelõ szellõzés kialakításával, valamint a hordók nagy térben történõ elhelyezésével elkerülhetõ, hogy felhalmozódjon az erjedés közben keletkezõ szén-dioxid. A nagy borászati üzemekben ritka az ilyen jellegû baleset, mivel biztonsági berendezésekkel is fel vannak szerelve.

  A szén-dioxid-koncentráció ellenõrzésére a szakértõk a rég bevált hagyományos módszert javasolják, vagyis amennyiben erjedõ must van a pincében, mindenképp magunk elõtt botra erõsített gyertyával tanácsos lemenni, a gyertyát derékmagasságban tartva. Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget.

  A mustgáz-mérgezést szenvedõ embereket csak a tûzoltók tudják biztonsággal, légzõkészülék segítségével kimenteni.

  Óvatosan kell eljárni, amennyiben segíteni kívánunk valakinek, ugyanis gyakran elõfordul, hogy a segítõ személy is rosszul lesz, amikor lehajol a már földön fekvõhöz, és ezáltal maga is áldozatul esik.

  Forrás:  Somogy KVI


  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja

  Az ENSZ 1999. július 23-ai ülésén, a küldöttek úgy döntöttek, hogy minden év októberének második szerdáját a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjává nyilvánítják.

  Az ENSZ 1999. július 23-ai ülésén, a küldöttek úgy döntöttek, hogy minden év októberének második szerdáját a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjává nyilvánítják.

   

  Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelõzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. Az átfogó program célja, hogy az egyes országok tevékenységén keresztül koordinálja a globális erõfeszítéseket, ezáltal hatékonyabbá tegye a katasztrófák megelõzését.

   

  A cél megvalósítása érdekében felkérték a tagállamokat, hogy olyan nemzeti bizottságokat hozzanak létre, amelyek egymással és az ENSZ-szel együttmûködve évrõl-évre továbbfejlesztik az említett programot.

   

  A 2005. januárban, Japánban megrendezett Katasztrófa Csökkentési Világkonferencia, további fontos határozatokat hozott a megelõzés érdekében és jóváhagyta a következõ évtizedre, a katasztrófák megelõzésének és csökkentésének Általános Cselekvési Tervét. A tervben meghatározták azokat a stratégiai célokat és az ehhez szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a nemzetek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelését. A konferencián kimagasló szerepet betöltõ UN ISDR (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) határozott irányt vett arra, hogy szerepet vállaljon a nemzetközi katasztrófa-csökkentési programok kidolgozásában, megvalósításában, fõleg az alábbi területeken: lakosságtájékoztatás, képzés és oktatás, információ-kezelés és csere. Az említett konferencia eredményeként elfogadták a Hyogoi Nyilatkozatot is, amely a katasztrófákat tekinti fõ akadálynak a fenntartható fejlõdés és a szegénység felszámolásában. Áttekintették továbbá az 1994-ben elfogadott "Yokohamai Stratégia és Cselekvési Terv egy biztonságosabb világért" program végrehajtásának hiányosságait és újabb kihívásait.

   

  A nemzetközi szakmai együttmûködés tette lehetõvé az egyes országok számára a különösen kidolgozott, magas színvonalú tudományos eredmények és ismeretek átvételét, illetve azoknak a lakosságvédelemben történõ alkalmazását.

  A közelmúlt természeti katasztrófái - árvizek, viharok, földrengések, szárazság, stb. - jelentõs mérete és kiterjedése gyakran államhatárokat is átlépve hatalmas károkat okoztak.

   

  Az elemi csapások tönkre tettek gazdasági struktúrákat, elpusztítottak településeket és különösen sújtották az elmaradott országokat, visszavetve - egyébként is nehéz - fejlõdésüket, így azok nemzetközi segítség nélkül nem tudtak volna úrrá lenni a nehézségeken.

   

  A katasztrófákat elemezve kimutatható, hogy azok sok esetben nem elkerülhetetlen eseményeket jelentenek, mert kiváltó okait gyakran maga az ember környezetromboló tevékenysége idézi elõ.

   

  Az Európai Unióhoz történt csatlakozással összefüggésben hazánk bel- és külpolitikájában, illetve a katasztrófavédelem szakmai tevékenységében egyre erõteljesebb és kiemelkedõen fontos irányvonalat jelentenek a környezetvédelem és biztonság kérdéseinek megoldásai.

  Tûzoltó szakképzõ tanfolyam

  2007. szeptember 10-i kezdéssel Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon majd szeptember 17-én Kazincbarcikai Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon megkezdõdõdtek a tûzoltó szakképzõ tanfolyamok.

  2007. szeptember 10-i kezdéssel Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon majd szeptember 17-én Kazincbarcikai Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon megkezdõdõdtek a tûzoltó szakképzõ tanfolyamok 24-24 fõs létszámmal, amelyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tûzoltószövetséggel közösen szervez.

   

  A tanfolyamokra a megyében mûködõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságtól (Szendrõ, Encs, Tiszaújváros, Miskolc, Mezõkövesd, Sátoraljaújhely, Szerencs, Kazincbarcika, Ózd), három létesítményi tûzoltóságtól és a szomszéd Heves megyébõl (Gyöngyös HÖT) iskoláztak be hallgatókat. Az oktatókat a megyében mûködõ tûzoltóságok biztosítják. A tanfolyam 2 hónap elméleti része november elején ér véget, majd 2 hónap gyakorlat után 2008. januárjában a budapesti Katasztrófavédelmi Oktatási Központban adnak számot az eddig megtanultakról.


  Krízis Intervenciós Team (KIT) konferencia Kishomokon

  2007. szeptember 14-15-én Kishomokon került sor a Krízis Intervenciós Team (KIT) konferenciájára.

  2007. szeptember 14-15-én Kishomokon került sor a Krízis Intervenciós Team (KIT) konferenciájára.

  A konferencia házigazdája a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a rendezvény fõvédnöke Dr. Tatár Attila tû. altábornagy, fõigazgató úr, a levezetõ Babák László pv. ezredes, koordinátora Szabó Lajos pv. ezredes úr volt. Az egész országból a már kiképzett KIT csapat tagjai jelentek meg. A konferencia célja áttekinteni az elmúlt idõszakot, a megalakulástól a kiképzésen át, a DIANA 2007 rendszerbeállító gyakorlatot, és a további feladatokat.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIT csoport bemutatta a csapat tagjait, eddigi tevékenységét, mely kiterjedt a tagbõvítésre, a gyakorlat megszervezésére, végrehajtására, rendezvények biztosítására, súlyos balesetek során pszichikailag sérült személyek, hozzátartozók kezelésére.


  Az ivóvíz minõsége jó

  A MIVÍZ Kft. tájékoztatója szerint a víz minõsége jó.

  A MIVÍZ Kft. tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a kora délután közzétett sajtóközleménynek megfelelõen a szolgáltatott ivóvíz minõsége jó, megfelel az ÁNTSZ által meghatározott elõírásoknak. Az ivóvíz biztonsággal fogyasztható. A tapolcai kút kikapcsolása kifejezetten a fogyasztók biztonságát, azaz a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minõség megõrzését szolgálta.

   

  A társaság vezetésének tájékoztatása szerint a tapolcai kutat újra üzembe helyezték, korlátozásra nincs szükség.


  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapi rendezvény Ongán

  A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja alkalmából a Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség rendezvényére kerül sor 2007. október 10. napján Ongán.

  A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja alkalmából a Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség rendezvényére kerül sor 2007. október 10. napján Ongán.

   

  Rendezvény helyszíne:           Onga település Általános Iskola és

                                              Onga-Ócsanálos település Közösségi Háza

   

  Ideje:                                   2007. október 10. (szerda) 10.00 – 16.00 óra között.

   

  Programja:

  10.00 – 10.15

  Megemlékezés a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjáról

  Megnyitó: Madzin Tibor polgármester

   

  10.15 – 10.30

  Természeti katasztrófák elleni védekezés európai gyakorlata

  Elõadó: Leskó György pv. alez.

   

  10.30 – 11.00

  NEREIDA 2007. Gyakorlat film vetítése

   

  11.00 – 11.15

  Szünet

   

  11.15 – 11.45

  Az ifjúság szerepe és az önkéntesség növelése a katasztrófavédelemben.

  Elõadó: Rinyu Zsuzsanna RKPVSZ Miskolc

   

  11.45 – 12.30

  Iskolai kiürítési gyakorlat

   

  12.30 – 13.30

  Ebédszünet

   

  13.30 – 16.00

  Bemutatkozik az Ongai Önkéntes Tûzoltóság és a Katasztrófavédelem

   


  Heti visszatekintõ 35. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja augusztus 27. – szeptember 2. közötti héten 82 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja augusztus 27. – szeptember 2. közötti héten 82 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Még mindig jelentõs a szárazfû és a szabadban felelõtlenül gyújtott tüzek száma.

  Együtt 41, ez arányaiban az összes eset 50 %-a. Szerencsére számottevõ anyagi kár nem keletkezett, „mindössze” a Tûzoltóságoknak okoztak ezek a vonulások többlet költséget. Természetesen nem elhanyagolható az ilyen szárazfû tüzeknél, hogy amíg az egységek, valahol a határban a több hektárnyi tûzzel küzdenek, a települések védtelenek és egy esetleges lakóháztûz oltása bizony késedelmet szenvedhet a megnövekvõ vonulási idõ miatt.

  Sajnos nagyszámú, összesen 8 közúti balesetnél kellett sor kerüljön tûzoltói beavatkozásra és 4 lakóház tüze okozott keserûséget és bosszúságot az ott lakóknak.

  12 bejelentés volt olyan, amirõl utóbb derült ki, hogy téves jelzés, illetve vaklárma volt.


  Heti visszatekintõ 36. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 3. – szeptember 9. közötti héten 69 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 3. – szeptember 9. közötti héten 69 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A szabadságok letelte és az iskolai tanítás megkezdése miatt, jelentõsen csökkent a szárazfû és a szabadban keletkezett tüzek száma. Az elõzõ hetinek mintegy harmadára esett vissza. Ilyen tüzekhez a tûzoltók 13 esetben vonultak.

  Változatlanul nagyszámú – 9 esetben – tûzoltói beavatkozásra volt szükség közúti baleseteknél és 6 esetben kellett lakóépület tüzét lokalizálni.

  A szeles idõjárás hozadékaként 8 riasztás történt fakidõléshez, közlekedést, lakóházat veszélyeztetõ fa, illetve vastagabb, félig letört faág eltávolítására. Egy esetben, a pincében összegyûlt víz kiszippantása is szükségessé vált.

  10 bejelentés volt olyan, amirõl utóbb derült ki, hogy téves jelzés, illetve vaklárma volt.


  Heti visszatekintõ 37. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 10. – szeptember 16. közötti héten 56 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 10. – szeptember 16. közötti héten 56 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Tovább csökkent szerencsére – az idõjárásnak is betudhatóan – a szárazfû és a szabadban keletkezett tüzek száma. Ezen a héten már csak 10 esetben riasztották a megye tûzoltóit ezekhez a veszélyhelyzetekhez.

  Az 5 épülettûz és a mindig magas számú, összesen 7 közúti balesetnél történõ tûzoltói beavatkozás mellett mindösszesen 8 esetben kellett a közlekedési útra került vagy épületet veszélyeztetõ kidõlt fát, letört faágat eltávolítani, illetve alagsori helységekbõl a hirtelen felgyûlt, és a kazán vagy más berendezés mûködését veszélyeztetõ vizet kiszippantani.

  Mint mindig most is volt 7 olyan bejelentés, melyekrõl utóbb derült ki, hogy téves jelzés, vagy vaklárma volt.

  Heti visszatekintõ 38. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 17. – szeptember 23. közötti héten 42 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 17. – szeptember 23. közötti héten 42 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A nyári szárazság megszûnése és a szórvány esõk következményeként egyre kevesebb a szárazfû és a szabadban való tüzelés miatt keletkezõ tûz.

  Az elmúlt héten összesen 4 ilyen riasztáshoz kellett a megye tûzoltóságainak vonulni. Az öt közúti balesetnél és a három lakóépületnél történt tûzoltási beavatkozás átlagosnak, de  semmiképpen sem elfogadhatónak nevezhetõ. Valamennyi baleset és tûzeset a gondatlanság és a figyelmetlenség számlájára írható.

  A mûszaki beavatkozások sorában újabb 4, a közúti közlekedési útra dõlt, vagy épületet veszélyeztetõ fa eltávolítása és egy vízeltávolításról szükséges említést tenni.

  8 bejelentés bizonyult utóbb téves jelzésnek, illetve vaklármának.


  Heti visszatekintõ 39. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 24. – szeptember 30. közötti héten 58 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja szeptember 24. – szeptember 30. közötti héten 58 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt héten emelkedett az elõzõ hetihez képest, azaz összesített szám, mely a különbözõ tûz és káresetekhez való riasztást mutatja.

  Az átlagosnak mondható három épülettûz mellett sajnos újabb 6 közúti balesetnél volt szükség tûzoltói beavatkozásra.

  A jó idõnek köszönhetõen újra emelkedett a szabadban való tûzrakással, tûzgyújtással okozott tûzesetek száma. Összesen 8 ilyen eset történt.

  Kiugróan soknak nevezhetõ – 16 eset – az olyan mûszaki mentések száma, melyek nem minõsültek tetõkárnak, fakidõlésnek, vízeltávolításnak vagy közúti balesetnek. Ilyenek voltak az elmúlt héten például a darázs és darázsfészek eltávolítások.

  A tûzesetek számának emelkedésével arányosan emelkedett az olyan bejelentések száma is – összesen 10 – melyekrõl késõbb derült ki, hogy téves jelzések vagy vaklármának minõsülnek.


  "SPORT ÉS BARÁTSÁG 2007" kispályás, bartáságos, nemzetközi labdarúgó torna

  2007. október 5-én immár 14. alkalommal került sor Sátoraljaújhelyben a Sport és Barátság kispályás nemzetközi labdarúgó tornára, melyet hagyományosan a Polgári Védelmi Iroda állománya szervezett meg.

  "SPORT ÉS BARÁTSÁG 2007"

  kispályás, barátságos nemzetközi labdarúgó torna

   

  2007. október 5-én immár 14. alkalommal került sor Sátoraljaújhelyben a Sport és Barátság kispályás nemzetközi labdarúgó tornára, melyet hagyományosan a Polgári Védelmi Iroda állománya szervezett meg.

   

  A tornának a sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok adott otthont.

   

  A rendezvény fõvédnökei Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, valamint Rétközi Ferenc ezredes, a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója voltak.

   

  A bajnokság célja a sport és a barátság ápolása, illetve újabb kapcsolatok létrehozása a fegyveres- és rendészeti szervek tagjai, az államigazgatásban és a közszférában dolgozók, illetve a külföldi társszervek között.

   

  Idén az alábbi csapatok neveztek be a tornára:

  ·     Sátoraljaújhely Határrendészeti Kirendeltség

  ·     B.A.Z. megyei Katasztrófavédelem

  ·     Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság

  ·     Sátoraljaújhely Tûzoltóság

  ·     Közalkalmazottak

  ·     Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

  ·     Sátoraljaújhely Vámhivatal

  ·     Kassa-Saca BV Intézet

   

  A tornát Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, valamint Kohánka István mk. pv. ezredes  a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg.

   

  A torna sportszerûen, izgalmakban bõvelkedõen nagyon jó hangulatban zajlott le, köszönhetõen a résztvevõknek és a támogatóknak.

   

  A tornát, és ezzel a Sport és Barátság Vándorkupát a Sátoraljaújhelyi Tûzoltóság csapata nyerte.

  A torna eredményei az alábbiak voltak:

                       I.      Sátoraljaújhely Tûzoltóság

                     II.      Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

                   III.      Közalkalmazottak

                   IV.      B.A.Z. megyei Katasztrófavédelem

                     V.      Sátoraljaújhely Vámhivatal

                   VI.      Kassa-Saca BV Intézet

                 VII.      Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság

               VIII.      Sátoraljaújhely Határrendészeti Kirendeltség

   

  Különdíjak:

  ·     Legidõsebb játékos: Gáspár József (Kassa-Saca)

  ·     Gólkirály: Friedel Zoltán (B.A.Z. megyei Katasztrófavédelem)

  ·     Legjobb kapus: Braun Zsolt (Sátoraljaújhely Tûzoltóság)

   

  A Torna támogatói:

  ·         B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

  ·         Fuji Digitális Fotócentrum  

  ·         Kazinczy Ferenc Általános Iskola

  ·         Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala

  ·         Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

  ·         Szabó Géza cukrászmester

  ·         Városi Sportcsarnok

  ·         Zemplén Computer Kft.

  ·         Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

   

  Gratulálunk minden résztvevõnek, valamint köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítették rendezvényünket.

   

                                                                                                                                             Tóth Zsolt pv. alezredes

                                                                                                                                                       irodavezetõ


  Önkéntes segítõk felkészítése Borsodban

  Hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is felkészítésre kerülnek a polgármesteri segítõk.

  Önkéntes segítõk felkészítése Borsodban

   

  Hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is felkészítésre kerülnek a polgármesteri segítõk.

  A megye minden pontjáról érkeztek önkéntesek, akik a felkészítés tematikáját elsajátítva, a Megyei Polgári Védelmi Szövetségtõl, valamint a Megyei Igazgatóságtól tanúsítványt kapnak.

  A mai napon a felkészítés kiterjedt a lakosságfelkészítés, elszámolás (vis maior) és veszélyhelyzet felderítõi csoport tevékenységére.

  A hallgatók az oktatási napot tesztvizsgával zárták, valamint egy lakosság tájékoztató anyag összeállítását kellett elkészíteni az önkénteseknek.

  A megyében 111 önkéntes segítõ tevékenykedik az Önkormányzati Hivatalok mellett.


  Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

  A Miskolc Polgári Védelmi Kirendeltség rendezvényén sok érdekességet megtapasztalhatott az érdeklõdõk sokasága.

  Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

  A Miskolc Polgári Védelmi Kirendeltség rendezvényén sok érdekességet megtapasztalhatott az érdeklõdõk sokasága. Az elméleti munkamûhely elõadásain, kiemelt figyelmet kapott a megelõzés és az önkéntesség, valamint, gyermekeink nevelése, féltése, óvása.

  A gyakorlati bemutatót egy elméleti elõadás elõzött meg, melyet Kiss István pv. alezredes tartott a természeti katasztrófák veszélyeirõl. A Görgey Általános Iskola tanulói fokozott figyelemmel, és érdeklõdéssel hallgatták az elméleti felkészítést, majd egy kiürítési feladatot hajtottak végre. Az ongai diákok nagy lelkesedéssel vették igénybe az ongai Önkéntes Tûzoltó Egyesület kisteher gépjármûvét (ipartörténeti remekmû), melyet a település testvérvárosától kapott. Hasonló népszerûségnek örvendett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyhelyzet felderítõ csoportjának jármûve.


  Krízisintervenciós Konferencia Sátoraljaújhelyen

  2007. október 13-án délelõtt Sárospatak és Sátoraljaújhely testvérvárosok vezetõinek jelenlétében Országos Krízisintervenciós Konferencia megrendezésére került sor.

  Krízisintervenciós Konferencia Sátoraljaújhelyen

   

  2007. október 13-án délelõtt Sárospatak és Sátoraljaújhely testvérvárosok vezetõinek jelenlétében Országos Krízisintervenciós Konferencia megrendezésére került sor.

   

  A szakemberek megvitatták a lelki segítségnyújtás módozatait a mindennapi életben és a katasztrófák idõszakában.

  Hangsúlyozták az önkéntesség és a segítségnyújtás szükségességét, a pszichológusok és a szociális munkások feladatait.

  A konferencia célja a krízisintervenciós csoportok feladatainak megismertetése, a „Diana 2007” gyakorlat tapasztalataink feldolgozása és újabb módszerek, eljárások kidolgozása.

   

  A rendezvény fõvédnöke Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere volt.

  A konferencia szervezõi a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség és a Sátoraljaújhely város Polgármesteri Hivatala voltak.

   

  A rendezvényen több értékes hozzászólás volt, többek között a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bevonása a felkészítésekbe. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében Dr. Nagy-Bozsoky József felajánlotta segítségét.

   

  A konferencia zárásaként összegzésre kerültek az eddigi tapasztalatok, meghatározásra kerültek a következõ idõszak feladatai, a tagbõvítések, az alkalmazások végrehajtása, valamint a folyamatos információcsere hazai és nemzetközi téren egyaránt.


  Húszéves a Péceli Polgári Védelmi Iskola

  2007. október 11-én konferenciára jött az invitálás Pécelre, 20 éves lett az oktatási intézmény.

  Húszéves a Péceli Polgári Védelmi Iskola

    

  2007. október 11-én konferenciára jött az invitálás Pécelre, 20 éves lett az oktatási intézmény.

  Ennyi idõ egy iskola életében nem nagy idõ, azonban, ha figyelembe vesszük csak azt, hogy ez idõ alatt a polgári védelem hány minisztérium állományába tartozott, akkor jogos minimum az ötös szorzó! Szerencse, hogy még meg van!

  A rendezvényen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot három kolléga képviselte, név szerint: Gita Tibor, Dósa László és Fekete Dénes.

  Gyorsan suhant a Ventó, így már egy órával a megnyitó elõtt a helyszínen voltunk. No nem volt ez probléma, mert így legalább több idõ jutott a baráti beszélgetésekre, a fényképkészítésre és az objektum bejárására.

  A kezdésre össze is jöttünk vagy 150-en az ország minden tájáról. Az emléktábla megkoszorúzása után a színházteremben Dr. Bleszity János tû. vezérõrnagy úr köszöntötte a jelenlévõket, majd megnyitotta a konferenciát.

  A két blokkban megtartott elõadások felelevenítették az iskola múltját, jelenét, majd röviden szóba került a polgári védelmi képzés jövõje is.

  A képzés történetét Vihari Károly úr elevenítette fel, aki 1984 és 2004 között vett ebben részt. Ilyeneket említett: Ferihegyi Bázis, Pintér Akadémia. Évente több ezer szervezetbe beosztott állomány felkészítése, kiképzése (nem csak a vezetõké). Ezt a munkát folytatta 1987-tõl a Péceli iskola, amely berendezése és felszerelése akkor a kor színvonalán állt. 78 fõs állománnyal, öt tanteremben oktattak. Ehhez 150 fõs kollégium és 80 fõs ebédlõ tartozott.

  A rendszerváltás után alaposan csökkent a hallgatók létszáma. Ennek oka többek között a törvényi szabályozás hiánya, illetve a képzések térítésessé tétele volt.

  Néhány név az oktató gárdából: Ambris József, Csatai István, Janik Zoltán, Szilvási Attila, Pataki Sándor és még sokan mások.

  A jelenrõl Puzder Attila szakcsoportvezetõ úr szólt. Az intézmény létszáma 13 fõ. Ebbõl 4 tanár, 4 ügyviteli alkalmazott és 5 mûszaki állományú. A meghirdetett tanfolyamokra a hallgatókat nehéz összeszedni, kicsi a szakoktatói gárda. Az épület karbantartására, felújítására kevés a pénz. Jelenleg az iskola a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ alárendeltségébe tartozik, több OKJ-s képzése van.

  A katasztrófavédelmi képzés helye-szerepe a felsõoktatás rendszerében címû elõadást Prof. Dr. Solymossy József úr, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskola vezetõje tartotta. Jelenleg a felsõoktatási intézmények közül a ZMNE-en kívül a Rendõrtiszti Fõiskolán és Gödöllõn folyik ilyen irányú képzés.

  A rendezvény utolsó elõadójaként, Orovecz István úr, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke szólt a szövetség helyérõl, szerepérõl a polgári védelmi szakemberképzés területén.

  A konferencia zárása után közös ebédre került sor, majd azt követõen baráti beszélgetésekkel zárult a rendezvény.

  Viszontlátásra 2012-ben!

                                                                                                Fekete Dénes


  „Települési szintû Külsõ Védelmi Terv gyakorlat”

  A mai napon jóváhagyott tervnek megfelelõen végrehajtásra került Kazincbarcika Polgár Védelmi Kirendeltség területén Kazincbarcika és Berente település polgármestereinek vezetésével „Települési szintû Külsõ Védelmi Terv gyakorlat”.
  A mai napon jóváhagyott tervnek megfelelõen végrehajtásra került Kazincbarcika Polgár Védelmi Kirendeltség területén Kazincbarcika és Berente település polgármestereinek vezetésével „Települési szintû Külsõ Védelmi Terv gyakorlat”.
  A feltételezett helyzet szerint a BorsodChem Nyrt üzemének vasúti állomásán az egyik tartálykocsi lefejtõ vezetéke a bekötés után eltörik, melynek következtében cseppfolyós klór áramlik a szabadba. A mûszaki elhárítás folyamatban van.
  Fennáll a veszély, hogy a hiba elhárításáig szélirány függvényében a klórfelhõ elérheti az üzem közelében lévõ BC. lakótelepet és környezetét.
  Az érintett település polgármestere értékelve a kialakult és a várható helyzetet, lakosságvédelmi intézkedést vezet be.
  A gyakorlat típusa:
  -         Törzsvezetési gyakorlat,
  -         Bevont riasztó és tájékoztató pv. szervezetek részére gyakorlati végrehajtás.
   
  A gyakorlat módszere: gyakorlás.
   
  A gyakorlat ideje és idõtartama:    
   
   
  2007. október  16.
  0900
  Köszöntõ
   
  0910
  Megnyitó
  Vass Gyula tû. ezredes
  Ipari Baleset-megelõzési és Felügyeleti Fõosztályvezetõ
   
  0920
  BorsodChem Nyrt. képviselõi által tartott elõadások
  Bemutató gyakorlatának megtekintése
   
  1100
  A „Külsõ Védelmi Terv” gyakorlat megnyitása
  Elõadó: Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere
  Juhász József Berente község polgármestere
   
  1110
  A gyakorlat I., II,III. mozzanatának végrehajtása.
   
  1230 
  Szünet
   
  1245
  A gyakorlat értékelése, zárása
   
  1330
  Ebéd
   
                   
  A foglalkozás helyszínei:
  -         Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház
  -         BorsodChem Nyrt. Üzemterület
   
  A Külsõ Védelmi Terv gyakorlat a BorsodChem Nyrt. területén feltételezett helyzet alapján, az ott megtekintett mûszaki elhárítási bemutató gyakorlat (Belsõ Védelmi Terv) után arra építve került végrehajtásra.
   
  A gyakorlatot Dr. Hoffmann Imre tû. ddtb. Úr vezetésével a  Kormányzati Koordinációs Bizottság Szaktörzse megtekintette.

  Zsebesi Lászlóra emlékeztünk

  Az élet idõnként kegyetlenül mellbe vágja az embert.

  Tudatosan élni az életet

  2007.10.11.

  Az élet idõnként kegyetlenül mellbe vágja az embert. Engem tavaly, 2006 õszén. Zsebesi László nyugállományú ezredes bajtársam, barátom, szeptember 29-én volt nyolcvanéves. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kis ünnepség keretében köszöntötte a jeles napon. Zsebesi ezredes a korábban megyei polgári védelmi parancsnokságként mûködõ szervezetnek több mint két évtizeden át vezetõje volt. A megemlékezés szervezõi többek között engem is felkértek, hogy köszöntsem a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nevében, amelynek bajtársam tiszteletbeli megyei elnöke volt. Örömmel vállaltam.

  „Zsebit” akkor már ötvennyolc éve ismertem. Mint régebben mondtuk, „együtt húztuk föl a csizmát”. Egyszerre, 1949-ben avattak minket tisztté a Honvéd Kossuth Akadémián. Katonaéletünk sokszor összehozott bennünket, elõször 1950-ben Szegeden, majd a hatvanas évek közepétõl a polgári védelemnél. Zsebesi László maga volt a kirobbanó élet, a megtestesült cselekvõkészség és tenni akarás. Nem csoda, hogy derült égbõl villámcsapásként ért, amikor alig négy hét múlva értesítettek: meghalt, mondjak búcsúbeszédet. Senki nem tudta, még a testvérei sem, hogy akkor már évek óta magában hordta a halálos kórt. Egyedül harcolt, nem mutatva ki az életét kínzó fájdalmakat.

   

  Eddig eljutva, joggal teheti fel a kérdést a tisztelt olvasó, mi keresnivalója van egy katonai szaklapban egy nekrológnak? Azonnal leszögezem: nem egy konkrét esetet kívánok elemezni, hanem az alkotó, soha sem csüggedõ embertípus erejét, életének mozgatórugóit kísérlem megláttatni. Bemutatni, hogy az alkotó ember nem „..hitvány gyönge báb, / Mit kény és kedv szerint lök / A sors idébb-odább”. Az ember szabad akarattal rendelkezõ személyiség. Olvassuk tovább Petõfi: Ha férfi vagy, légy férfi címû versét: „Félénk eb a sors, csak csahol, / A bátraktól szalad, / Kik szembe szállnak vele… / Azért ne hagyd magad”.
  Fentebb említett kollégám, Zsebesi László teljes életet élt. Nem sodortatta magát sorssal, mondván, ahogy lesz, úgy lesz. Képes volt lehetõségeit tudatosan kihasználva tervezni, szervezni, okosan irányítani életét. Hosszú életútjának tapasztalatai – úgy vélem – mindnyájunkat érintenek. Ez adta kezembe a tollat. A katonatiszti, tiszthelyettesi élet összetett és bonyolult. Szinte minden percét szabályzatokban megfogalmazottak szerint kell élni. Külsõ szemlélõnek, aki csak a felületet, a csillogást, vagy a sötét foltokat látja, úgy tûnhet: a világ legegyszerûbb és legkönnyebb foglalkozása. Mûvelõjének látszólag nem is kell gondolkozni, hiszen megmondják a szabályzatok, a kapott parancsok, hogy mit és hogyan cselekedjen. Még a felelõsséget sem kell vállalni, hiszen „elõírás szerint”, vagy „parancsra” cselekedett, hajtotta végre a kapott feladatokat. Való igaz, így is, óvatosan sodortatva az árral, végig lehet járni életünk útját. Sõt, az évek múlásával, elõre is lehet jutni a szamárlétrán. Ki lehet kerülni az akadályokat, a problémákat. Meghúzódni a sorok között addig, amíg el nem jönnek a nyugállomány évei. Pontosabban fogalmazva (miként az ilyen beállítottságú emberek elképzelik): a nyugalom, a tétlenség esztendõi. Milyen jó, hogy akkor kelhetek fel, amikor akarok! Nincs percre beosztott, kötött napirend. Senkitõl nem kapok parancsokat (és így tovább). És ott van a rengeteg szabadidõ, az édes semmittevés!
  Nem is kevés hasonló felfogású, életvitelû katonával találkoztam az elmúlt évtizedekben. És láttam, hogy sokaknak eleinte tetszett is így élni. De nem sokáig. Mert közben kiszakadtak a korábbi zárt kötelékbõl. Lemaradtak, leszakadtak és megkeseredtek! Az élet könyörtelenül elszáguldott mellettük.

  Tudomásul kell venni, hogy az ember egyetlen dolgot nem pótolhat sohasem: a tétlenül elmulasztott idõt. Az élet során gyakran kényszerülünk arra, hogy számvetést készítsünk arról, mit is tettünk eddig, mit alkottunk, vagy éppen mit mulasztottunk el megtenni. Sokan vannak, akik még ilyenkor sem önmagukat hibáztatják. Vakon keresik az okokat, a magyarázatot életük kudarcáért. A körülményeket, a környezetet, a vezetõket, a politikát, a társadalmat okolják, idõhiányra, túlterheltségre hivatkoznak, csakhogy önmagukat mentsék. („Nem tehettem mást, mert…”)

  Az élet nem Duna-korzó, ahol kényelmesen végig lehet sétálni, hanem folyamatos felkészülés, küzdelem, helytállás. Szilárd akaratot követel ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” – írta Pál apostol az élet lényegét.*

  Nem vagyok vallásos, mégis úgy gondolom, Pál apostolnál pontosabban kevesen fogalmazták meg ily tömören és lényegre törõen az élet lényegét: harc és verseny(futás). Értsük e szavakat akár eredeti értelmükben, akár áttételesen, a döntõ: felelõsek vagyunk önmagunkért, mindazért, amit tettünk, és amit tenni elmulasztottunk. Nekünk kell megtalálni helyünket a nap alatt. Senki sem fog helyettünk harcolni, versenyezni. Aki lemarad, csak önmagát okolhatja. Különösen azokra vonatkozik mindez, akik felnõttsorba lépve nem egy bármikor fölcserélhetõ foglalkozást, hanem egész embert kívánó, egész életre szóló hivatást választottak. Mint – többek között – a pap (vagy lelkész), a katona, az orvos és ezt esküjükkel pecsételték meg. Aki e hivatásokat valóban komolyan fogja fel, soha sem tud belõle kilépni. Még ha nyugállományba helyezik, vagy létszámfölöslegként felmondanak neki, lelke mélyén akkor is katona marad és a szerint él.

  A honvédség 1939-ben kiadott harcászati szabályzata minden parancsnoki beosztásban lévõ tiszttel szembeni elvárásként határozza meg, hogy „… a parancsnok kimagasló szellemi, erkölcsi és fizikai tulajdonságokkal rendelkezzék. Tudása világos elvekben nyilvánuljon meg és még válságos pillanatokban is találja meg a helyes utat. A parancsnok legyen szilárd jellemû… Jellemezze az önállóság. … Csak erõs akarattal és szilárd jellemmel lesz képes arra, hogy nehéz helyzetekben is õ irányítsa az eseményeket és ne azok sodorják magukkal õt. Cselekedeteiért vállalja… a felelõsséget. Határozott cselekvés jellemezze. A tétlenség szégyenteljes.”
  Zsebesi László szép, hosszú és valóban teljes életet élt. Minden este talált rá idõt, hogy napjainak eseményeit, tanulságait leírja. Lakása íróasztalán szép rendben sorakoztak teleírt naplói (remélem, egyszer talán az utókor is felfedezi). Gondolatait, vágyait, érzéseit gyakran versekké formázta. „Rosszra senkit sem ösztökéltem, / csak a jóra, arra kértem, / tettem amit tenni kellett, / bármennyi is volt a bérem” – írta egyik versében.

  Így is élte végig nyolcvan esztendejét.

  Az ember cselekvõ lény. A hosszú és kiegyensúlyozott élethez az is hozzátartozik, hogy minden percét tudatosan és okosan használjuk fel. A nyugállomány nem azt jelenti, hogy szakítani kell végképp az „aktív szolgálattal” és eldobni, abbahagyni mindent, amit addig csináltunk. Hanem éppen az ellenkezõjét: tovább folytatni a „harcot és futást”, csak más, oldottabb körülményeknek megfelelõen.

  Mint katonák, a haza védelmére esküdtünk föl. A hazát pedig nem csak fegyverrel a kézben lehet és kell védeni. Ez az utolsó lehetõség. A honvédelem területe hatalmas kiterjedésû. Mindenki megtalálja benne a képességeinek, elképzeléseinek megfelelõ megmûvelésre váró „földecskét”, csak valóban akarni kell tenni, akarni dolgozni érte valamit. Bármit is hoz a sors, egy percig sem szabad leállni. Tenni, alkotni kell!

  Szétnézve látom, hogy örvendetesen sokan voltak és vannak, akik egy napra sem álltak le a nyugállományba vonuláskor. Az új helyzetnek, a nyakukba szakadt idõnek megfelelõen átrendezték soraikat, életüket. Az átállásnak csupán egyik oldala azonban az, hogy tudásukra, tapasztalataikra ma is nagy szükség van – mint olyan sokan mondják nap mint nap.

  Ha nagyon pontosan kívánok fogalmazni, az elõbbi mondatot úgy kellett volna leírnom, hogy „tudásukra, tapasztalataikra ma is nagy szükség lenne”. Többek között azért, hogy ne kelljen mindent újra és újra felfedezni a ma szolgáló fiatal generációnak. Úgy tûnik azonban, hogy ez a jogos elvárás ma még csupán vágyálom. Nem véletlenül idéztem az elõbbi sorokban egy közel hét évtizedes szabályzatból, de idézhettem volna a késõbbiekbõl is. Úgy gondolom, nem kell bizonygatnom, hogy a leírtak minden sora ma is élõ! Sõt, a jövõben is élni fog. Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy a régi és hasznos, a mai helyzetre is kiválóan alkalmas gondolatokra szinte senki sem kíváncsi. Hatalmas erõfeszítéssel és rengeteg idõ és költség elfecsérelésével mindent újra fel akarnak fedezni. Közben nem veszik észre, hogy a legújabb, a mostani viszonyoknak megfelelõnek tartott elméletek, elgondolások többsége nem több, mint a régi új köntösbe való öltöztetése és fényesre szidolozása. Meggyõzõdésem, hogy ez elõbb-utóbb egyfajta csõlátást fog eredményezni.

  A tudás nem Pallasz Athéné agyából pattan ki, hanem sok ezer éves tapasztalatokra épül. Egy kiváló XIX. századi francia filozófus, történész és irodalomtörténész, Hippolyte Taine írta, hogy az irodalom gerincét valójában csak 15-16 téma alkotja és azokat a görögök már megírták (azóta pedig a fejlõdésnek, a kornak megfelelõen variálják).
  Ahhoz, hogy egy alkotást teljes mélységben megértsünk, elemezni kell a körülményeken kívül az elõdöket, az alkotásra ható megelõzõ alkotásokat is. Hogy ez mennyire így van, elég a kétoldalú átkarolás és bekerítés elvének fejlõdésére gondolni a Kr. e. 216. évi cannaei csatától az 1871. évi Sedanon át Sztálingrádig átívelõ tapasztalatok tükrében. De hivatkozhatnék arra is, hogy 1944-ben a Kárpátok elõterébe érkezõ szovjet csapatok vezetése milyen nagy figyelmet fordított az orosz csapatok 1914–15. évi téli támadásai kudarcainak tapasztalatai elemzésére. Tekintsük át a katonai szakfolyóiratok utolsó másfél-két évtizedben megjelent tanulmányait! Azonnal szembetûnik, hogy az idõsebb generáció aktív tagjai ezt a múlt és a jelen között kétségtelenül meglévõ, tapintható ûrt miként igyekeznek kitölteni. Megértetni a fiatalabb katonatisztekkel, olvasókkal, hogy a mai hadtudomány végsõ soron egy több ezer éves alapokra épülõ, folyamatos fejlõdés eredménye. Teljes mélységû megértéséhez, megismeréséhez nélkülözhetetlen tisztában lenni az alapokkal és a felépítmény egyes alkotóelemeivel is. Ahhoz, hogy integrálni tudjunk, ismerni kell a számtani alapmûveleteket.

  Zsebesi ezredes és a többi nyugállományú és alkotó idõs bajtársam élettapasztalatának – véleményem szerint – „a ne hagyj abba semmi valóban lényegest” mellett második nagy területe: életvitelük rendje. E rendet három alapvetõ elv határozta meg: legyen az embernek jól meghatározott, megfogható életcélja, jellemezze életét a tervszerûség, végezetül: építsen fel magának egy pontos napirendet, ehhez igazítva életének folyamatát. „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”

  Még fiatal koromban egy jó barátom elvitt az akkor már a nyolcadik évtizedét taposó kiváló hadtörténészhez, Markó Árpádhoz. Sok mindenrõl beszélgetve megkérdeztük terveirõl. Nagy hirtelen legalább 20–25 évre való témát vázolt fel elõttünk, amikkel még dolgozni fog. Akkor értettem meg, hogy az emberi élet motorja az alkotókedv, értelme pedig az alkotás. Ha a kedv kialszik, akkor elõbb-utóbb az élet is akadozni fog, majd kihuny. Alkotni pedig csak tervszerûen, rendezett körülmények között lehet.

  Sokszor válaszoltak úgy kérésemre, amikor valakit arra kértem, hogy kapcsolódjon be szövetségünk munkájába: „nincs idõm”. Ezt tartom a legsutább és legátlátszóbb válasznak. Meggyõzõdésem, az embernek arra van ideje, amit valóban fontosnak tart. És ha valóban semmire sincs ideje, az vagy annak köszönhetõ, hogy rosszul szervezte életét, vagy sehogyan sem. Csak sodródik, mint egy báb, ahelyett, hogy maga irányítaná a sorsát.

   

  PATAKY IVÁN

   

  * Timótheusokhoz írt II. levél, 4. 7.

   

   

   

   

   


  Fõigazgatói-, igazgatói jutalmak, elismerések

  Nemzeti ünnepünk alkalmából fõigazgatói és igazgatói elismerések kerültek átadásra.

  Fõigazgatói-, igazgatói jutalmak, elismerések

   

  Nemzeti ünnepünk alkalmából fõigazgatói és igazgatói elismerések kerültek átadásra.

    

  Fõigazgatói dicséret, jutalom:

  Gulácsi Lajos tû. alezredes

  Fõigazgatói soron kívüli elõléptetés:

  Kacsándiné Petkovics Erzsébet tû. õrnagy. tû. alezredessé

  ÖTM Miniszteri emléktárgy – aranygyûrû:

  Árvay Gábor pv. alezredes

  Megyei igazgatói dicséret, jutalom:

  Tóth Dezsõ pv. alezredes

  Dzsupin Gyula pv. hadnagy

  Szabóné Ternák Ilona ka.

  Baltovics Jánosné ka.

  Gondor Gábor ka.

  Gábri Béla ka.

   

  Az ÖTM minisztere soron kívül tûzoltó ezredessé léptette elõ Szaszkó Zoltán tû. alezredest Miskolc Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnokát.

   

  A soron kívül elõléptetett, jutalmazott, elismerésben részesült munkatársainknak szívbõl gratulálunk!


  Nyugdíjas találkozó 2007.

  Hagyományoknak megfelelõen 2007. október 12-én megtartásra került igazgatóságunkon a nyugdíjas találkozó.

  Nyugdíjas találkozó 2007.

   

  Hagyományoknak megfelelõen 2007. október 12-én megtartásra került igazgatóságunkon a nyugdíjas találkozó.

   

  A baráti találkozó házigazdája Rétközi Ferenc tû. ezredes fõtanácsos volt. A hivatalos program, melynek része volt a kerek évfordulós munkatársaink köszöntése, jutalmazása, baráti beszélgetéssel és ebéddel párosult.

   

  Szép számmal megjelentek tûzoltó, polgári védelmis nyugdíjas kollégáink. Jó volt velük találkozni, beszélgetni, anekdotázni.

   

  Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak, és jövõre újra találkozunk!


  „MÛSZAKI MENTÉSEK EGYEDI ESETEI” KONFERENCIA

  Október 25-én a régió tûzoltói részére egész napos szakmai konferencia került megrendezésre a BorsodChem Zrt. Radnóti Miklós színháztermében.
  „MÛSZAKI MENTÉSEK EGYEDI ESETEI” KONFERENCIA
   
  KAZINCBARCIKA
  Október 25-én a régió tûzoltói részére egész napos szakmai konferencia került megrendezésre a BorsodChem Zrt. Radnóti Miklós színháztermében. A konferencia a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság közös szervezésében jött létre a „Mûszaki mentések egyedi esetei” címmel. Nagy érdeklõdés fogadta a szakmai meetinget, melyet mi sem bizonyított jobban, mint a közel száz érdeklõdõ jelenléte. A résztvevõkön túl a meghívottak közül valamennyien tiszteletüket tették az eseményen.
  A konferenciát Kohánka István ezredes a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese nyitotta meg, majd a BorsodChem Zrt. részérõl Bihari Gyula Biztonságtechnikai fõosztályvezetõ méltatta a kezdeményezést.
  Takács Zoltán alezredes a városi tûzoltóság parancsnoka, köszöntõjében kitért arra is, hogy reményei szerint Kazincbarcika még más alkalommal is házigazdája lesz hasonló szakmai értekezéseknek.
  A délelõtti program az épületkárok felszámolásának sajátosságait illetve a közúti balesetek egyedi problémáit boncolgatta. Emellett a résztvevõk ízelítõt kaptak ún. tûzszimulációs konténer tapasztalatairól is.
  Nagy érdeklõdés fogadta a megrongálódott épületek statikai jellemzõit feltáró elõadást, de legalább ilyen a sikere volt a Miskolci Speciális Mentõk prezetációjának is, mely tele volt életképekkel, mentési és szakorvosi tapasztalatokkal.
  Az elõadásokat gyakorlati bemutatók követték, ahol a lánglovagok testközelbõl megismerkedhettek a hibrid autó felépítésével, a korszerû mentõberendezések használatával és az INERGEN gázoltó szimulációs konténerrel is.
   
  A konferencia konzultációval zárult, ahol további szakmai tapasztalatcserékre és baráti beszélgetésekre volt lehetõség.

  Heti visszatekintõ 40. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 1. – október 7. közötti héten 47 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  2007. október 1-7. között

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 1. – október 7. közötti héten 47 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elmúlt heti összesített számadatokat áttekintve az állapítható meg, hogy mintegy 20 %-kal csökkent a tûzoltói vonulások száma, az azt megelõzõ hetihez képest. Jelentõs mennyiségû a mûszaki mentések száma (19 eset), mely tartalmazza a 4 fakidõlés miatti feladatellátást, az 1 vízeltávolítást, a 6 közúti közlekedésnél történt segítségnyújtást és további 8 mûszaki mentésnek minõsülõ beavatkozást.

  Minimálisra csökkent a szárazfû tüzek száma, azonban még mindig 7 szabadban rakott és nem kellõ gondossággal kontrolált tûzesethez kellett a tûzoltóknak vonulni.

  Az elmúlt hetek átlagához képest nem jelentõs a téves jelzések vagy vaklármának minõsülõ esetek száma (11), azonban ezen a héten ez több mint 20 %-a az összes eseménynek.


  Heti visszatekintõ 41. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 8. – október 14. közötti héten 53 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  2007. október 8-14. kötött

   

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 8. – október 14. közötti héten 53 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Több mint 10 %-os emelkedést mutat a tûzoltói beavatkozást igénylõ összesített esetszám október elsõ hetéhez képest. Az elmúlt héten kiemelkedõen sok volt a mûszaki mentést igénylõ riasztás. Az egy tetõkár elhárításán kívül, 5 esetben kellett lakóházat, épületet veszélyeztetõ, vagy közútra dõlt fát eltávolítani. A 3 vízeltávolítás és az 5 közúti balesetnél történõ mentés mellett, 10 olyan mûszaki mentés történt, mely szorosan nem sorolható ezekbe a kategóriákba.

  Növekedett a szárazfû tüzek, valamint az épületben, lakóházban keletkezett tüzek száma (5 illetve 8). Csökkent viszont a téves jelzésre vagy utóbb vaklármának bizonyuló hívásokra való tûzoltói kivonulások száma, 11-rõl 7-re.


  Heti visszatekintõ 42. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 15 – október 21. közötti héten 42 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  2007. október 15-21. között

   

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 15 – október 21. közötti héten 42 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A tûzoltói és a katasztrófavédelmi munka hektikusságát jól példázza, hogy az elmúlt héten a korábbi hetek mûszaki mentési dominanciájával szemben a tûzesetek számaránya növekedett meg. A 24 tûzeset (szárazfû, szabadban tüzelés, épület és lakástüzek, egyéb tûzesetek) aránya százalékosan megközelített a 60 %-ot a fenti összes eseményszámot tekintve.

  Látványosan lecsökkent a mûszaki mentések száma. Az összesen 10 vonulás 2 kidõlt fa eltávolításából, 1 vízszívatásból, szerencsére csak 2 közúti balesetnél történõ segítségnyújtásból és 5 egyéb mûszaki mentésbõl állt össze.

  Az összes tûzesethez képest arányában soknak tûnik a 8 vaklárma, illetve téves riasztás, azonban az elmúlt hetek átlagát tekintve nem kiugró szám. Meg kell azonban említeni, hogy a fölösleges kiadásokon kívül jelentõs veszélyt rejt magában az az idõveszteség, amellyel késõbb érkeznek a téves riasztásról a tûzoltóegységek egy idõközbeni tényleges tûz helyszínére, szemben azzal, mintha a tûzoltó laktanyából indulnának.


  Heti visszatekintõ 43. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 22 – október 28. közötti héten 51 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  2007. október 22-28. között

   

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 22 – október 28. közötti héten 51 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  A tûzesetek és mûszaki mentések egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt héten ismételten megváltozott. Most a mûszaki mentések száma közelítette meg az összes eseményszám 60 %-át. A 29 mûszaki mentési beavatkozás a következõ eseményekbõl összegzõdött: 9 közútra dõlt vagy lakóházat, épületet veszélyeztetõ fa eltávolítása, 2 vízeltávolítás talajszint alatti helységbõl, 8 közúti balesetnél történõ mentés és 10 egyéb, az elõbbi kategóriákba be nem sorolható mûszaki mentés.

  A 14 tûzeset jelentõs része az emberi gondatlanság következményeként keletkezett épület és lakóháztûz. 9 ilyen esetet jegyezhettünk fel az elmúlt héten. Külön említést érdemel a szendrõi GAMESZ épületének tüze, melynél a helyi tûzoltók gyors és szakszerû beavatkozásának köszönhetõen, az épülettel egybeépített, egyébként önálló tûzszakasznak minõsülõ posta épületét semmilyen károsodás nem érte. A GAMESZ épület tetõszerkezete, mintegy 80 %-ban égett és részekben beszakadt.

  A téves riasztások és vaklármának bizonyuló esetek száma, az elmúlt héten az átlagos körüli, 8 volt.


  Lakossági tájékoztató

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2007. november 22-én 08.00 órától 16.00 óráig Katasztrófa-elhárítási gyakorlatot szervez polgári védelmi szakalegységek, együttmûködõk és civil szervezetek bevonásával.

  Lakossági tájékoztató

   

  Sárospatak címere:

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2007. november 22-én 08.00 órától 16.00 óráig Katasztrófa-elhárítási gyakorlatot szervez polgári védelmi szakalegységek, együttmûködõk és civil szervezetek bevonásával.

  A gyakorlat helyszíne a Bodrog folyó által veszélyeztetett Sárospatak város.

   

  A gyakorlat célja, a mentést irányító és mentésben résztvevõ állomány gyakoroltatása, felkészítése a valóságos helyzetek hatékony kezelésére.

    

  A gyakorlat eseményei:

   

  -        A BAZ Megyei Védelmi Bizottság és az érintett Helyi Védelmi Bizottságok operatív tevékenységének gyakorlása,

   

  -        Védekezési formák (töltésmagasítás, bordás megtámasztás) gyakoroltatása polgári védelmi szakalegységekkel a Vízikapunál,

   

  -        Szivattyúzási feladatok végrehajtása a hivatásos önkormányzati tûzoltóságokkal a Vízikapu-Bodrogpart szakaszon,

   

  -        Kárterület (elöntött terület) mentesítése, fertõtlenítése a polgári védelmi szakalegységek és a Veszélyhelyzet Felderítõ Csoport bevonásával,

   

  -        Kitelepítés-befogadás, lelki segélyszolgálat a Krízisintervenciós Team (KIT) közremûködésével a Móricz Zsigmond Kollégiumban.

   

   


  Heti visszatekintõ 44. hét

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 29 – november 4. közötti héten 37 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Heti visszatekintõ

  2007. október 29 –november 4. között

   

   

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egységei és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoportja október 29 – november 4. közötti héten 37 alkalommal vonultak tûzesethez, mûszaki mentéshez, illetve téves jelzésre vagy késõbb vaklármának bizonyuló bejelentéshez.

  Az elõzõ hetiekhez képest jelentõs visszaesés tapasztalható a tûz – és káresetek összesített számadata tekintetében. A tûzoltói szempontból csendesnek nevezhetõ hét fõként annak tudható be, hogy szélsõséges idõjárási elemek nem zavarták a késõ õszi napsütéses idõt, így tetõbontó orkánszerû széllel, és pincékbõl, alagsori helységekbõl vízeltávolítást igénylõ esõzéssel nem volt dolgunk.

  Az összesen 9 szabadban való tûzgyújtással, tüzeléssel okozott tûzeset a diákok õszi szünete és a hozzá kapcsolódó szülõi szabadságolások miatt tulajdonképpen nem nevezhetõ kiugró számnak.

  4-4 épülettûzhöz, lakástûzhöz és közúti mûszaki mentéshez kellett a tûzoltóknak vonulni és a szükséges mértékben beavatkozni.

  Számát tekintve – összesen 7 – csökkent, arányaiban azonban 20 % fölé emelkedett a téves jelzések vagy késõbb vaklármának minõsített esetek száma.

  Az összes vonulások száma 2007 évben az elsõ tíz hónapban Borsod-A.-Z. megyében 5324 volt.


  Vízikapu 2007 Gyakorlat

  FELTÉTELEZETT HELYZET (ELGONDOLÁS)

  „Vízikapu 2007”

  GYAKORLAT

   

  <