Általános információ


 

Megjelent 2018. április 16-án a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítő 2018. évi 15. szám IV "Egyéb Közleményében"  (<- ide kattintva letölthető) A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról (módosítva: 2018.április 17.)

2012. január 1-jén hatályba lépett a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet), amellyel egyidejűleg hatályát veszti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009 (X. 29.) ÖM rendelet.

 A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet módosította a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletet (a továbbiakban: BM rendelet), valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet (a továbbiakban: 50-es BM rendelet). A változások eltérő színnel kiemelve a következőek.

A 2014. január 1-ig hatályos BM rendelet 1. mellékletének 4. foglalkozási ága (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.) a 2014. január 1-től hatályos BM rendeletben két külön foglalkozási ágként jelenik meg:

 • 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 • 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.).
 
Foglalkozási ágak (az újak, illetve változottak kiemelve):
 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. (20105. március 05. változás)
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.
Azok az oktatásszervezők, és szakvizsgáztatók, akik 2014. január 1. előtt az Igazgatóság 4. foglalkozási ágra vonatkozó nyilvántartásában szerepeltek, 2014. január 1. után mindkét foglalkozási ág – 4. és 15. – esetében jogosultak a tevékenység végzésére külön adatváltozás bejelentése nélkül. A két foglalkozási ág a korábbi egyhez képest tartalmát tekintve nem változott, mindössze a foglalkozási ágak nagyobb mértékű elkülönítése történt meg.

Az Igazgatóság az érintett oktatásszervezők és szakvizsgáztatók nyilvántartási számát -hivatkozva a jogszabályváltozásra- hivatalból módosította, a nyilvántartási számok változását  nyilvántartásában rögzítette.

 A 4. és 15. foglalkozási ág esetében, az új törzsanyag megjelenéséig még a hatályos törzsanyag szerinti oktatási tematika alapján kell a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzést elvégezni – vagyis a képzés még nem bontható meg –, melyet követően mindkét foglalkozási ágban tűzvédelmi szakvizsga tehető – a két szakvizsga azonban nem kötelező, egy foglalkozási ágban is lehet vizsgázni. Sikeres vizsgák esetén két tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell az oktatásszervezőnek kiállítania. A foglalkozási ágak teljes szétválasztása a törzsanyag módosításával valósul meg, melyet követően lehetővé válik a 4. és 15. foglalkozási ágra felkészítő képzések külön oktatási tematikák szerinti végzése.

 Az új 16. foglalkozási ág (16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.) esetében, az új törzsanyag megjelenését követően készíthetik el az oktatásszervezők az oktatási tematikát és tehetik meg a bejelentést. A szakvizsgáztatók is kötelesek bejelenteni, amennyiben vizsgáztatni kívánnak a 16. foglalkozási ágban, mely alapján az Igazgatóság a nyilvántartását és a nyilvántartási számot módosítja és visszaigazolja. A bejelentéshez, illetve a vizsgáztatáshoz azonban 2014. május 1-ig nem szükséges a 16. foglalkozási ágra vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.

A BM rendelet értelmében nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:

 

 • az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;
 • az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik;
 • az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja..

Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki:

 • az 1. melléklet 1–5., 12., 14., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,
 • az 1. melléklet 6–11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A BM rendelet 2012. május 1-jei változásával újabb feltétel kerül megfogalmazásra, miszerint a BM rendelet 1. melléklete szerinti foglalkozási ágak (munkakörök) vonatkozásában a szakvizsgáztatásra való jogosultság további feltétele az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte.

 
A szakvizsgabizottság háromtagú. Elnökét és két tagját az oktatásszervező kéri fel a szakvizsgáztatásra jogosultak közül. A felkérést a szakvizsgáztató legalább egy évig megőrzi.
 
A felkérés az alábbi adatokat tartalmazza:
 • oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát,
 • szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),
 • a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,
 • a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.
 
Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban, vagy a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által megadott elektronikus (kizárólag: borsod.titkarsag@katved.gov.hu ) levélcímre bejelenti

a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát,

b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.

A bejelentésben jelezni kell a felkészítés módját.
A fent meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja.
 
 
A bejelentésnek a felkérésben foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell a felkészítés módját is.
A bejelentett adatokban - az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével - bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban, írásban és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.
Az oktatásszervező bejelentésében - legfeljebb 3 fő - tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesítheti. Helyettesítés esetén a változást nem kell bejelenteni.
 
A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számozása a 4. melléklet szerint történik.
 
 
Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és

a)  az 1. melléklet 5. vagy 7-9. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel,

b)  az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) pontban foglaltakon túlmenően
ba)   legalább három hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel,
bb)   legalább három hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idővel, vagy
bc)   legalább két év a tűzoltókészülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos hivatali beosztásban eltöltött gyakorlattal,
c)  az 1. melléklet 10-11. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki képzési területen szerzemérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlattal vagy tervellenőrzési gyakorlattal,
d)  az 1. melléklet 4., 12. vagy 13. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.
 
Megváltozott a jegyzőkönyv formája és tartalmi elemei!
 
A tűzvédelmi hatóság dönt a szakvizsga bizonyítványok érvénytelenítéséről, amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé. Ha a tűzvédelmi hatóság e mellett dönt, akkor az ismételt tanfolyam vagy továbbképzés elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát díjmentesen végezheti el.
A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen kívül jogerőre emelkedés után megküldi
a) a BM OKF, és
b) az oktatásszervező részére.
 
 
A 2014. január 1. előtt érvényes foglalkozási ágak, munkakörök a következő megváltozott foglalkozási ágaknak, munkaköröknek felelnek meg:
 • a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik foglalkozási ág az 1. melléklet 3. pont szerinti foglalkozási ágnak,
 • a pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók foglalkozási ág az 1. melléklet 6. pont szerinti foglalkozási ágnak,
 • a beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 8. pont szerinti foglalkozási ágnak,
 • a beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 9. pont szerinti foglalkozási ágnak,
 • a beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők az 1. melléklet 10. pont szerinti foglalkozási ágnak,
 • a beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők az 1. melléklet 11. pont szerinti foglalkozási ágnak.